Sanastoa

Sukupuolinormi

Sukupuolinormatiivisuus tarkoittaa, että yhteiskunta ja kulttuuri rakentuvat stereotyyppisille oletuksille, että ihmiset ovat tai heidän tulisi olla naisia tai miehiä ja käyttäytyä oletetusti naisille ja miehille tyypillisellä tavalla.

Sukupuolinormiin liittyy nuorten ja aikuisten kohdalla yleensä myös heteronormatiivisuus eli ajattelutapa, jonka mukaan jokaisen ihmisen tulisi olla heteroseksuaalinen (eli ei homo- tai biseksuaalinen) ja heterous on parempaa, toivotumpaa tai luonnollisempaa kuin homo- tai biseksuaalisuus.

Sukupuolinormin mukaan sukupuolia on kaksi ja vain kaksi, jokainen on joko mies tai nainen eikä kukaan voi olla olematta mies tai nainen, sukupuolet ovat muuttumattomia, sukupuoli voidaan määritellä anatomisten ja biologisten piirteiden sekä ulkoisen olemuksen tai itseilmaisun mukaan, sukupuolet ovat toisilleen vastakkaiset ja normista poikkeaminen on vajavaisuus tai sairaus. Sukupuolen hahmottaminen ja käsitteleminen moninaisena purkaa normia. (http://seta.fi/hlbtiq)

» Takaisin