Aineistojen keruu ja arkistointi

Jos haluat lahjoittaa aineistoa tai ilmoittautua muisteluhetkeen, ota yhteyttä.
Aineistoa ja muistojaan voivat luovuttaa niin nuorisotyön tekijät kuin siihen osallistuneetkin.

Lyhyet arkistointiohjeet voit lukea pdf-liitteestä.

 

Asiakirjat

Asiakirjat
Nuoperin perustama valtakunnallinen Nuorisoperinteen keskusarkisto toimii Turun kaupunginarkiston alaisuudessa. Keskusarkistoon on tallennettu erityisesti nuorisotyössä pitkään toimineiden henkilöiden yksityisluonteisia arkistoaineistoja, mutta myös jonkin verran kuntien ja opetusministeriön lahjoittamaa aineistoa.  Nuorisoperinteen keskusarkisto ottaa mielellään vastaan arkistoluovutuksia.

» Nuorisoperinteen keskusarkisto

 

Muistitieto

Muistitietoaineisto tallennetaan Turun yliopiston Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen arkiston TYKL-kokoelmaan. Nuoperi kerää muistitietoa erilaisilla kyselyillä, teema- ja työelämähaastatteluilla sekä järjestämällä teemaseminaareja.

» TYKL-kokoelma


Valokuvat

Valokuvat
Valokuvista tehdään yleensä kopiot, jolloin alkuperäiset voidaan palauttaa omistajilleen. Valokuvien kopiot tallennetaan Turun museokeskuksen valokuva-arkistoon. Kuvista pyritään keräämään aina myös mahdollisimman tarkat tiedot. Kuvalla on informaatioarvoa vasta, kun tiedetään milloin ja missä se on otettu ja mitä tai keitä kuvassa on.

» Turun museokeskuksen valokuva-arkisto

 

AV-aineisto

Audiovisuaalinen aineisto tallennetaan Turun yliopiston Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen arkiston TYKL-kokoelmaan. Nuoperin keräämässä aineistossa on mm. kaitafilmejä, dioja, videoita ja äänitteitä.

» TYKL-kokoelma
AV-aineisto
 

Kirjallisuus


Kirjallisuus

Lahjoituksina saatu kirjallisuus sijoitetaan Nuorisoyhteistyö Allianssin tiloissa Pasilassa toimivaan Nuorisotiedon kirjastoon. Nuorisotyön historia -kokoelmassa on mm. Suomen ensimmäisen kokopäiväisen kunnallisen nuorisotyöntekijän, Ilmari Rinteen (1909 -1993), keräämä kirjallisuuskokoelma, josta kirjastoon on myös rakennettu pieni näyttely.

» Nuorisotiedon kirjasto
 

Esineet

Nuoperi ei varsinaisesti itse kerää esineitä vaan kartoittaa mitä nuorisotyön historiaan liittyvää esineellistä aineistoa kunnissa on säilynyt. Kuntia ohjeistetaan esineellisen perinteen keruuseen ja opastetaan esineiden säilyttämiseen, varastointiin ja hoitoon liittyvissä kysymyksissä. Esineistö pyritään säilyttämään kunnissa tai sijoittamaan alueellisiin museoihin.

Esineet