Sanastoa

Suomen Nuorisokeskusyhdistys ry

Suomen nuorisokeskusyhdistys ry (SNK ry) on valtakunnallisten nuorisokeskusten yhteistyöorganisaatio. Sen keskeisin tavoite on nuorisokeskusten toimintaedellytysten kehittäminen. Keskusten valtuuttamana SNK ry tekee sidosryhmätyötä nuorisotoiminnan ja kasvatusalan toimijoiden ja rahoittajien kanssa sekä tiedottaa nuorisoalan kehityksestä ja kehittämistarpeista. (www.snk.fi, 5.5.2014.)

Nuorisokeskusyhdistyksen ylin päättävä elin on keskusten edustajista koostuva vuosikokous. Tärkeimmät päätökset tehdään yhdistyksen hallituksen kokouksissa ja vuosikokouksissa. Rahoitus koostuu oman toiminnan tuotoista, opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä toiminta-avustuksesta ja keskusten maksamasta jäsen- ja markkinointimaksusta. OKM ohjaa yhdistyksen toimintaa vuosittain käytävissä tulosohjausneuvotteluissa. (www.snk.fi, 5.5.2014.)

SNK ry on toiminut vuodesta 1993 ja se on rekisteröity vuonna 2000. Yhdistyksen toimisto on Suomenlinnassa Helsingissä. Yhdistys vastaa Hostel Suomenlinnasta, joka palvelee leirikouluja, nuorten ryhmiä, kokousryhmiä ja yksittäisiä matkalaisia maailmanperintökohteessa. (www.snk.fi, 5.5.2014.)

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on nimennyt SNK ry:n valtakunnalliseksi nuorisotyön kehittämis- ja palvelukeskukseksi. Tärkeitä kehittämisalueita ovat osallistavan kasvatuksen kehittäminen, erityisesti leirikoulutoiminta, ympäristö- ja seikkailukasvatus sekä sosiaalinen nuorisotyö. (www.snk.fi, 5.5.2014.)


Kts. Nuorisokeskukset

» Takaisin