Sanastoa

Yhdenvertaisuus

Suomalaisen yhteiskunnan vahvuutena on, että ihmisistä pidetään huolta. Jokaisella on oikeus perustoimeentuloturvaan ja riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Nämä oikeudet ja yhdenvertaisuusperiaate on kirjattu Suomen perustuslakiin. (www.stm.fi, 15.1.2013.)

Kaikilla on oikeus parhaaseen mahdolliseen terveyteen, sosiaaliseen hyvinvointiin ja osallisuuteen. Eri-ikäisten naisten ja miesten sekä kieli- ja kulttuurivähemmistöjen ihmisarvoista elämää on tuettava ja pidettävä kaikki mukana yhteiskuntaa rakentamassa. Yksilön ja yhteiskunnan oikeuksien ja velvollisuuksien tasapaino edistää sosiaalista kestävyyttä. (www.stm.fi, 15.1.2013.)

Yhdenvertaisuus on turvattu Suomen lainsäädännössä vahvasti, sillä perustuslaissa säädetyissä kansalaisten perusoikeuksissa yhdenvertaisuus on mainittu ensimmäisenä ja tarkennuksia asiaan on tehty yhdenvertaisuuslaissa. Esimerkiksi ”nuorilla on yhdenvertaiset oikeudet heidän ihonväristään, etnisestä taustastaan, uskonnostaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan, sukupuoli-identiteetistään ja kotipaikkakunnan sijainnistaan riippumatta.” (Korpinen; Similä (toim.) 2012.)

» Takaisin