Sanastoa

Sosiaalinen vahvistaminen

Voimassa oleva nuorisolaki määrittää sosiaalisen vahvistamisen niiksi nuorille suunnatuiksi toimenpiteiksi, joiden tavoitteena on nuorten elämäntaitojen parantaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen (www.finnlex.fi, 15.1.2013). Erityisesti nuorten sosiaalinen vahvistaminen voidaan käsittää ennaltaehkäisevän työn ytimeksi, sillä se tarkoittaa nuorille suunnattuja toimenpiteitä elämäntaitojen parantamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi (www.sosiaaliportti.fi, 14.1.2013).

» Takaisin