Sanastoa

Sosiaalinen media

Sosiaalisella medialla (social media) tarkoitetaan internetin uusia palveluita ja sovelluksia, joissa yhdistyy käyttäjien välinen kommunikaatio ja oma sisällöntuotanto. Sosiaaliselle medialle ei ole vakiintunutta määritelmää, vaikka itse käyttö on yleistynyt nopeasti muun muassa kansalaismediassa ja opetuksessa. Sosiaalisella viitataan yleensä ihmisten väliseen kanssakäymiseen ja medialla informaatioon sekä kanaviin, joiden myötä sitä jaetaan ja välitetään. Sosiaalinen media eroaa perinteisestä joukkoviestinnästä muun muassa siinä, että käyttäjät eivät ole vain vastaanottajia, vaan voivat myös tehdä asioita: kommentoida, tutustua toisiin, merkitä suosikkeja, jakaa sisältöjä jne. Toiminta tuottaa lisää sosiaalisuutta, verkottumista ja yhteisöllisyyttä. (Kari A. Hintikka: kans.jyu.fi/sanasto, 15.1.2013.)

Sosiaalisen median tunnuspiirteitä ovat helppokäyttöisyys ja nopea omaksuttavuus, maksuttomuus ja mahdollisuus kollektiiviseen tuotantoon. Erilaisia välineitä on laaja kirjo, kuten audiovisuaalisen aineiston välittäminen (YouTube), ryhmätyökalut, ryhmätöimistosovellukset (Google Docs) sekä kollektiiviset tuotanto- ja julkaisualustat (wikit kuten Wikipedia). (Kari A. Hintikka: kans.jyu.fi/sanasto, 15.1.2013.)

Yksilöä ja sosiaalisuutta korostavia ovat esimerkiksi sosiaaliset verkostopalvelut, kuten Facebook ja MySpace. Ne perustuvat verkostoitumiseen ja yhteisöllisyyteen, joiden myötä syntyy sisältöjä (user created content). Samanhenkiset voivat perustaa ryhmiä ja tuottaa esimerkiksi verkkokampanjoita ja -tapahtumia. Sosiaaliset verkostopalvelut tarjoavat esimerkiksi kansalaisliikkeille monipuolisia ja helppoja tapoja organisoitua ja verkostoitua. Yksilöä ja mediaa korostavissa palveluissa sisällön tuotanto ja jakaminen tuottavat sosiaalisuutta ja yhteisöllisyyttä, kuten valokuvien jakopalvelu flickr ja videoiden YouTube. Näissä palveluissa ihmiset voivat löytää samanhenkisiä ihmisiä ja ryhmiä esimerkiksi sisältöihin liitettyjen, käyttäjien määrittelemien vapaiden avainsanojen kautta. (Kari A. Hintikka: kans.jyu.fi/sanasto, 15.1.2013.)

Internetiin on ollut alusta alkaen sisäänrakennettuna ominaisuudet kommunikointiin ja kollektiiviseen tuotantoon. Nämä toiminnallisuudet ovat myös mahdollistaneet internetin ripeän kehityksen, joka on perustunut pitkälti avoimen lähdekoodin (open source) ajatteluun. Sosiaalisen median läpimurto alkoi 1993, kun Tim Berners-Lee julkaisi helppokäyttöisen graafisen www-selaimen. Se nosti internetin myös suuren yleisön ja liike-elämän tietoisuuteen, minkä myötä myös kaupalliset toimijat alkoivat kehittää internet-tekniikoita ja www-palveluita. Monet sosiaalisen median piirteistä keksittiinkin jo 1990-luvun puolivälissä, kuten internet-työpöytä, joka vastaa pc:n perusnäkymää. Hitaat siirtonopeudet sekä työläys tallentaa internetiin hidastivat helppokäyttöisten ja graafisten sovellusten kehittymistä. (Kari A. Hintikka: kans.jyu.fi/sanasto, 15.1.2013.)

Kun vuosituhannen vaihteessa sekä laajakaista että internet-tallennustila alkoivat yleistyä, sosiaalisen median kehitys on ollut ripeää. Esimerkiksi suomalaisopettajat ovat jo pitkään hyödyntäneet tvt:aa (tieto- ja viestintätekniikka) opetuskäytössä internet-kehityksen kanssa rinnakkain ja nyt ottaneet käyttöön sosiaalisen median. Niin ikään se sopii erittäin hyvin PBL- eli ongelmalähtöiseen oppimiseen (problem based learning). (Kari A. Hintikka: kans.jyu.fi/sanasto, 15.1.2013.)

» Takaisin