Sanastoa

Poikkihallinnollinen

Kts. monialainen.

Poikkihallinnollista parempi sanonta on hallintokuntien välinen tai hallintorajat ylittävä toiminta (Itkonen: Uusi kieliopas, 2002). Tarkoittaa esimerkiksi nuorisotyön ja sosiaalitoimen yhteistyötä, jossa kunnan hallinnolliset rajat ylitetään asiakkaan eduksi.

» Takaisin