Sanastoa

Nuorisotakuu

(Takuu= kestää kaksi vuotta ja sen jälkeen homma hajoaa käsiin!)

”Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu- opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Nuorisotakuuseen liittyy koulutustakuu: Jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin.” (www.nuorisotakuu.fi, 14.1.2013.)

Nuorisotakuu on tämänhetkisen hallituksen yksi painopiste. Erilaisia yhteiskuntatakuun muotoja on kuitenkin ollut käytössä jo aiemmin. ”Kun taloudellinen kasvu 1970-luvulla laantui ja työttömyys kohosi, omaksuttiin työvoimapolitiikassa uusi suuntaus, valikoiva työvoimapolitiikka. Sen tunnusmerkeiksi tulivat lukuisat työllistämisen erityistoimenpiteet, varsinkin ns. tukityöt. Vuosittain näiden toimenpiteiden piirissä on ollut kymmeniä tuhansia ihmisiä. Tukitoimenpiteet kohdistettiin erityisesti nuoriin (esimerkiksi nuorten yhteiskuntatakuu, valtion työllisyystyötehtävät, kunnallinen työllistämistuki). Asetelma työmarkkinoilla muuttui. Oli yhä todennäköisempää, että nuoren ensimmäinen työpaikka oli tukityöpaikka, jonka piti parantaa hänen henkilökohtaista kilpailukykyään ja sijoittumismahdollisuuksiaan pysyvään työpaikkaan. Osalle nuorista määräaikaiset ja usein osa-aikaiset tukityöpaikat ovat kuitenkin muodostuneet pitkäaikaiseksi ratkaisuksi.” (Aaltonen 1987.) Joukkotyöttömyyden nähtiin aiheuttavan toimeentulo-ongelmien lisäksi kulttuurisia ja sosiaalisia vaikutuksia, sillä ihmisarvon tärkeänä mittana pidettiin (-tään) työelämään osallistumista (Vesikansa, 1998).

Yhteiskuntatakuiden ja nuorisotakuun ”esi-isänä” voi kenties pitää Nuorten Talkoita, jonka kautta nuoret auttoivat sodassa olevaa Suomea vuosina 1941–1949. Nuorten talkoot toi takaisin 1990-luvun lama. Ne olivat Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n tapa edistää nuorten yhteiskunnallista osallistumista ja työllistymistä vuosina 1993–1994. (Heikkinen, 2010.)

Käytännön nuorisotakuusta otetaan esimerkiksi ”Nuorten aikuisten osaamisohjelma”, joka
tarjoaa ilman koulututusta oleville alle 30-vuotiaille nuorille mahdollisuuden ammatillisen tutkinnon tai sen osan suorittamiseen. Ohjelmassa voi suorittaa ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon. Koulutuksen voi suorittaa oppilaitoksissa tai sen voi tehdä oppisopimuksena. Nuorten aikuisten osaamisohjelmaan kuuluvia koulutuksia järjestetään vuosina 2013–2016. (www.nuorisotakuu.fi, 14.1.2013.)

Nuorten yhteiskuntatakuu on kirjattu pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmaan. Sillä tavoitellaan nuorten työllisyyden edistämistä ja syrjäytymisen ehkäisyä. Tavoitteena on, että kaikille nuorille luodaan realistiset mahdollisuudet suorittaa perusasteen jälkeinen tutkinto ja työllistyä. Samalla kiinnitetään huomiota siihen, että nuoret eivät ajaudu liian pitkään jaksoon ilman minkäänlaista aktiivista toimintaa. (www.nuorisotakuu.fi, 14.1.2013.)

» Takaisin