Sanastoa

Nuorisolaki

Nuorisolain (Finlex) tavoitteiden toteutumisella ehkäistään osaltaan nuorten perhe- ja yksilökohtaisen lastensuojelun tarvetta, sillä lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Nuorisolain tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat sellaiset yhteiskunnalliset arvot kuten yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen. (www.sosiaaliportti.fi, 14.1.2013.) Tuorein nuorisolaki määrittelee nuoren alle 29-vuotiaaksi (www.finnlex.fi, 15.1.2013).

» Takaisin