Sanastoa

Lähidemokratia

Lähi- (yhdyssanoissa) läheinen, liki. Demokratia = kansanvalta. (Itkonen: Uusi kieliopas, 2002.) Lähidemokratia = Oikeus olla päättämässä työ-, asuin- tai muun lähiympäristön asioita (www.suomisanakirja.fi, 15.1.2013).

Esimerkki lähidemokratiasta: Helsingin kaupunginhallitus valitsi 17.12. Artovan sekä yhdeksän muuta alueellisen osallistumisen pilottikohdetta vuodelle 2013. Artovan hakemuksessa "Arabianranta, Toukola ja Vanhankaupunki demokraattisen päätöksenteon kasvualustana" esitettiin muun muassa, että Arabian rantapuistoa ja alueen asukastilojen käyttöä suunnitellaan asukasvoimin keväällä ja kesällä 2013. (www.artova.fi, 15.1.2013.)

Nuorisotyössä lähidemokratiaesimerkistä käyvät nuorisoparlamentit, jotka omalta osaltaan toimivat uusimman nuorisolain tavoitteiden mukaisesti. Laissa aktiivisella kansalaisuudella tarkoitetaan nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa (www.finnlex.fi, 15.1.2013).

» Takaisin