Sanastoa

Transvestisuus

Transvestiitti on mies tai nainen, joka voi eläytyä kumpaankin sukupuoleen.

Transvestiitilla on tarve ilmentää ajoittain sekä miehistä että naisellista puolta itsessään esimerkiksi pukeutumalla, muuttamalla ääntään tai harrastusten kautta. Monelle transvestiitille on tärkeää, että hänet kohdataan siinä sukupuolessa, jota hän kulloinkin ilmentää. Transvestiitit Suomessa toivovat itsestään käytettävän termiä transvestiitti. Aiemmin on käytetty termiä ristiinpukeutuminen (cross-dressing), mutta sillä voidaan tarkoittaa myös dragin tyyppistä tilapäistä, ei tiiviisti identiteettiin liittyvää eri sukupuolen ilmaisemista. Transvestiitit käyttävät joskus sanaa tyttöily.

Transvestisuus sukupuolen ilmaisuna on eri ilmiö kuin transvestinen fetisismi. Fetissinä pukeutuminen liittyy seksuaalisuuden toteuttamiseen. (http://seta.fi/hlbtiq)

» Takaisin