Sanastoa

Jengityö

Sosiaalista nuorisotyötä, jonka avulla autetaan kaduilla oleskelevia nuoria. 1960-luvulta aina 1980-luvulle asti jengityö oli tunnetuinta sosiaalista nuorisotyötä Suomessa, ja nuorisotyöntekijät jalkautuivat kaduille auttamaan nuoria. Työn tavoitteena on alusta asti ollut nuorten sosiaalinen vahvistaminen ja päihteettömyys. Työ on ollut heti verkostoitunutta ja moniammatillista. Kaduilla valvomisen lisäksi ovat pienryhmätoiminta ja erilaiset kampanjat olleet työvälineinä. Ennaltaehkäiseminen on avainsanoja. Turvallinen aikuinen auttaa nuoria elämänhallinnassa, nuoren suostumuksella. Työntekijän vaitiolovelvollisuus on itsestäänselvyys. (Heikkinen, 2009.)

» Takaisin