Nuoperi

NUOPERI - Att bevara ungdomsarbetets traditioner


Photo: Matti Kivekäs

Nuoperi kartlägger, samlar och sparar material om det finska ungdomsarbetet. Förutom samlat material har det varit viktigt för Nuoperi att använda sparat material. Nuoperi samarbetar med skolning och forskning inom samma ämne. Vardagen i Nuoperi består av att samla minnesmaterial genom intervjuer och förfrågningar, att ta emot och arkivera donationer, digitalisera materialen, publicera forskningar, handledning och informationsarbete samt att följa med i ungdomsarbetsområdet och delta i verksamhetens evenemang.
Undervisnings- och kulturministeriet finansierar det nationella projektet, som började år 2002. Samma ministeriet valt Nuoperi att bli ett service- och utvecklingscentral i år 2010. Ministeriet upplösade dessa centralen i år 2017.

I Nuoperi har vi fortsättningsvis igång ett eller flera specialprojekt, som hör till ett visst område inom ungdomsarbetet. Som resultat av de här olika projekt har vi bland annat gjort en vandringsutställning, som presenterar ungdomsarbetets årtionden samt flera publikationer. På svenska kan du lära sig om "Sex decennier om ungdomsarbete" eller om tio finska ungdomscentralen från CD-ROM.

Ta kontakt

Nuoperi har från och med år 2007 fungerat på Åbo universitetets anstalt för historia, kultur och konstforskning i etnologins läroämne.

Nuoperi
Arcanum, Vatselankatu 2
20014 Turun yliopisto

Minna Heikkinen 040 356 7299
Terhi Lehtonen 040 684 5382
E-post: förnamn.efternamn (at) utu.fi