Tutkimus

LEHTI, ANN-MARI: Nuorisotalo - muutakin kuin sateensuoja? Nuorisotyöntekijöiden näkökulma turkulaisiin nuorisotaloihin.


TURUN YLIOPISTO
Kulttuurien tutkimuksen laitos / Humanistinen tiedekunta

LEHTI, ANN-MARI: Nuorisotalo – muutakin kuin sateensuoja? Nuorisotyöntekijöiden näkökulma turkulaisiin nuorisotaloihin.

Pro gradu- tutkielma, 64s.
Kansatiede
Toukokuu 2009

Tutkielman lähtökohtana on nuorisotyöntekijöiden näkökulma siihen minkälaisena he kokevat lähiöiden nuorisotalojen toiminnan. Tarkastelen kolmen turkulaisen nuorisotalon nykytilaa ja niiden asemaa tällä hetkellä. Tarkoituksena on selvittää myös miten toiminta on vuosien saatossa muuttunut, ja mitä se todennäköisesti tulee tulevaisuudessa olemaan. Varsinainen aikarajaus on kuitenkin lyhyt, koska tarkoituksena ei ole tehdä nuorisotalojen historiikkia.

Aineistona käytän haastatteluja sekä kirjallisia lähteitä. Olen haastatellut kuutta Turun kaupungin palveluksessa olevaa nuorisotalon ohjaajaa. Valintaperusteena olen käyttänyt kartan pohjalta tehtävää jakoa; Runosmäen, Pansion ja Varissuon nuorisotalot sijaitsevat kukin eri puolilla kaupunkia, suurin piirtein yhtä pitkän matkan päässä kaupungin keskustasta. Nämä kolme aluetta ovat myös samoihin aikoihin rakennettuja lähiöitä.

Asiasanat: Nuorisotalot, nuoret, nuorisotyöntekijät, nuoriso-ohjaajat, nuorisotutkimus, nuorisotyö, lähiöt
 


Takaisin