Tutkimus

Ann-Mari Lehti: Nuorten tilat. Nuorisotyöntekijöiden näkökulma turkulaisiin nuorisotaloihin


Ann-Mari Lehti: Nuorten tilat ja tilan merkityksen muutos. Nuorisotalo - muutakin kuin sateensuoja?

Turun yliopisto, Kulttuurien tutkimuksen laitos, kansatiede

 

TIIVISTELMÄ PRO GRADU -TUTKIELMAN TUTKIMUSSUUNNITELMASTA

 

Tutkielman lähtökohtana on nuorisotyöntekijöiden näkökulma siihen minkälaisena he kokevat lähiöiden nuorisotalojen nykytilan ja niiden aseman tällä hetkellä. Mielenkiinnon kohteena on selvittää ketkä taloilla käyvät, ja mitä he siellä tekevät. Minua kiinnostaa myös se, onko kaupunginosien välillä eroja, ja kuinka vaikuttavia tekijöitä sukupuoli ja tausta ovat kävijäkuntaan. Tavoitteena on tarkastella myös miten toiminta on vuosien saatossa muuttunut, ja mitä se todennäköisesti tulee tulevaisuudessa olemaan. Varsinainen aikarajaus on kuitenkin lyhyt, koska tarkoituksena ei ole tehdä nuorisotalojen historiikkia. Pääasiaillisena aineistona käytän haastatteluja sekä kirjallisia lähteitä. Olen haastatellut Turun kaupungin palveluksessa olevia nuorisotalojen ohjaajia. Turussa nuorisoasiainkeskus tarjoaa nuorille toimintaa useassa eri toimipisteessä ympäri kaupunkia, ja vuonna 2008 kaupungissa oli 19 nuorisotilaa, joista suurin osa eri kaupunginosien alueilla toimivia nuorisotaloja. Valintaperusteena olen käyttänyt kartan pohjalta tehtävää jakoa: Runosmäen, Pansion ja Varissuon nuorisotalot sijaitsevat kukin eri puolilla kaupunkia, suurin piirtein yhtä pitkän matkan päässä kaupungin keskustasta.


Takaisin