Ajankohtaista

Kannanotto: Nuorisotyön määrärahoja ei saa leikata


Nuoperi lähetti yhdessä Nuorisotyön Senioreiden kanssa oman kannanotonsa nuorisotyön määrärahojen leikkaamista vastaan. Tämä kirje lähti liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvistille ja avustajalleen 5.9.2023.


KANNANOTTO
5.9.2023

Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri
SANDRA BERGQVIST
VALTIONEUVOSTO

 

NUORISOTYÖN MÄÄRÄRAHOJA EI SAA LEIKATA


Nuorisotyötä tarvitaan, eikä perusteluja budjettiesityksessä suunnitellulle kolmen miljoonan euron leikkaukselle vuodelle 2024 ole.


Jo 5.6.1944 opetusministeriön ylimääräinen esittelijä, ekonomi Erkki Vuoristo esitti nuorisotyön järjestäytymismuistiossaan eduskunnalle:


Valtiovallan toimenpiteiden nuorisokysymyksessä on oltava sellaisia, joiden pohjalta voidaan jatkaa toimintaa sodan jälkeenkin. Niiden on oltava kansanvaltaisen yhteiskuntajärjestyksemme hengen ja rakenteen mukaisia. Toimenpiteiden on pääasiassa nojauduttava vapaisiin nuorisojärjestöihin ja koululaitoikseen. Valtionvallan on tuettava sopivin toimenpitein edellisiä ja pyrittävä esittämään nuorisojärjestöjen keskinäistä sekä niiden ja koululaitoksen välistä vapaaehtoista yhteistyötä.


Muistio oli pohjana Suomen nuorisotyölle, joka alkoi valtion tukemana vuonna 1946. Pandemiavuodet ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ovat lisänneet ilmastonmuutoksen lisäksi nuorten huolta ja ahdistusta tulevaisuudesta, joten em. lausunto on edelleen ajankohtainen. Nuorisotyö tekee yhteistyötä koulujen kanssa edelleen ja kasvavassa määrin. Kuntien, järjestöjen ja seurakuntien nuorisotyötä tarvitaan tukemaan nuorta kohti tulevaa. Nuoret pitää kohdata päivittäin ja luottamuksella. Kohtaamiset lisäävät vahvasti myös mielenterveyttä.


"Opetus- ja kulttuuriministeriön kokonaisbudjetti kasvaa OKM:n talousarvioehdotuksessa 236 miljoonaa euroa vuoteen 2023 nähden. Panostukset koulutukseen ovat nuorten kannalta keskeisiä oppimiserojen umpeen kuromiseksi ja koulutustason nostamiseksi. Samaan aikaan esityksessä on täysin perustelemattomasti nähty tarpeelliseksi leikata kolme miljoonaa euroa nuorisotyöstä. Leikkaus on valtion budjetissa pieni, mutta nuorisoalan noin 75 miljoonan euron määrärahoissa vaikutuksiltaan suuri leikkaus.” Näin toteaa Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi omassa kannanotossaan. Olemme samaa mieltä.


Nuorisotyön ennaltaehkäisevästä työstä Suomen tulevaisuuden hyväksi ei saa leikata.


Nuorisoalan puolesta,

Nuorisotyön Seniorit ja Nuorisotyön tallentaja Nuoperi:
Eija Ahola (Vantaa) Pirkko Suhonen (Loimaa) Sinikka Haapanen (Helsinki) Minna Heikkinen ja Terhi Lehtonen (Turku)


Takaisin