Tutkimus

Uusi opinnäytetyö tekeillä


Nuoperin vuoden 2013 harjoittelija Anna Kemppinen käyttää tekeillä olevassa kansatieteen pro gradu -tutkielmassaan Uma Aaltosen lahjoituksen aineistoja.

Sukupuolen tuottaminen Uma Aaltosen palstateksteissä 1970-1980-luvuilla

Tarkastelen gradussani sitä, kuinka perinteiset, kaksinapaiseen sukupuolijärjestykseen pohjautuvat sukupuoliroolit ja heteronormatiivisuus näyttäytyvät Uma Aaltosen eri lehdissä julkaistuissa palstateksteissä 1970-1980 -luvuilla. Kiinnostuksen kohteenani on se, miten palstakirjoitukset ja Uman vastaukset luovat ja muokkaavat sosiaalisia normeja sopivasta sukupuolen esittämisestä. Millaisia mahdollisuuksia rajanylityksiin eri kategorioiden välillä on ollut näkyvissä?
 


Takaisin