Ajankohtaista

Keräämme ammattisanastoa!


Verkottuminen, nuorisopolitiikka, nuorisokasvatus, kansalaiskasvatus, ryhmäyttäminen, nivelvaihetyö, forkka jne. Uusia ja vanhoja sanoja, kenties uusia merkityksiä? Nuoperi alkaa kerätä nuorisotyössä käytettyjä sanoja ja sanontoja omaksi nuorisotyön jargoniksi. Tarkoituksena on, että keräykseen voi kuka tahansa osallistua lähettämällä oman sanansa nuoperilaisille, jotka lisäävät sen selityksineen jatkuvasti kasvavaan ammattisanastoon kotisivuille kaikkien nähtäväksi ja pohdittavaksi. Näkyykö nuorisotyön muutos myös sanastossa, jota käytetään ja jos, niin miten? Pidemmällä tähtäimellä sanastoa voi käyttää myös opinnäytteen aiheena.

Keräys alkaa Nuori2013-tapahtumassa Jyväskylässä opetus- ja kulttuuriministeriön osastolla, mutta omia ehdotuksiaan voi lähettää Nuoperiin pitkin vuotta.


Takaisin