Historia

Valitse vuosi:

2016

  • Meiän nimetki alkaa samalla kirjaimella ja 18 muuta novellia -julkaisu ilmestyi kesäkuussa. Novellikokoelma tehtiin yhteistyössä Turun yliopiston luovan kirjoittamisen opiskelijoiden ja heidän opettajansa kirjailija Niina Revon kanssa.
  • Kerttu Varjon vv. 1939-1962 päiväkirjoista teetettiin lukukopiot. Yli 1 500 sivun päiväkirjamerkinnöistä syntyi yhdeksänosainen lainattava kokonaisuus.
  • 100 tarinaa nuorisotyöstä -projektin tarinat saatiin koottua. Nuorisotyöntekijöiden tarinat ilmestyvät verkkosivuillemme luettaviksi tammikuussa 2017.
  • Nuorisotyön sukupolvet - kertomuksia kirjaimista -julkaisun kirjoitukset ja kuvitus saatiin valmiiksi. Kirja ilmestyy vuonna 2017.
  • Työelämähaastatteluja tehtiin yhdeksän. Lisäksi harjoittelijamme teki neljä nuorisotyöaiheista haastattelua opinnäytetyötään varten.