Historia

Valitse vuosi:

2013

  • Nuoret, ajat & tilat -julkaisu valmistui maaliskuussa. Iso teos (464 sivua) kertoo nuorisotilojen rakentamisesta, tilojen käytöstä ja muutoksista 1950-luvulta nykypäivään. Samalla katsastetaan miten nuoriso pukeutuu, tapailee toisiaan ja muuttaa maailmaa eri vuosikymmeninä.
  • Lahjoituksia tuli runsaasti. Saimme niin av-aineistoa, asiakirjoja kuin kirjallisuuttakin arkistoihimme. Asiakirjoja löytyy jo 61 hyllymetriä!
  • Työelämähaastatteluita tehtiin seitsemän.
  • Nuorisotyön ammattisanaston keruu saatiin hyvin alulle jo tammikuussa Jyväskylän Nuori2013-tapahtuman aikana. Tämän hetkistä tuotosta voi ihailla Ammattisanastoa-otsikon alta. Ja lisää sanoja saa vinkata!
  • Tämän hetken nuorisotyöhön pääsimme tutustumaan nykydokumentointi-projektimme kautta. Siihen osallistui 28 nuorisotyöntekijää eri puolilta Suomea. He kirjoittivat keväällä ja syksyllä viikon työpäiväkirjaa ja kuvasivat arkeaan myös valokuvin.
  • Pohjoismainen nuorisoyhteistyö oli myös suurennuslasin alla ja projekti jatkuu ensi vuonna. Aihetta on lähestytty niin kirjallisten lähteiden kuin sähköpostikyselyn avulla.