Historia

Valitse vuosi:

2007

  • Lähtö ja Loitsu - Suomen ja Viron välisestä nuorisoyhteistyöstä -julkaisu painatettiin ja julkaistiin opetusministeriön julkaisusarjassa
  • Valtakunnallisten nuorisokeskusten toiminnan ja rakennuskannan inventoiminen käynnistyi kenttätyökierroksella keskuksissa
  • Nuorisokeskusprojektiin liittyen tehtiin noin 40 haastattelua
  • Kuntien nuorisotoimien roolin selvittäminen Suomen ja Neuvostoliiton välisessä ystävyyskuntatoiminnassa 1950-1990 -luvuilla aloitettiin sähköpostikyselyillä ja tausta-aineiston keruulla
  • Nuorisoperinteen keskusarkiston asiakirja-aineiston digitoimista jatkettiin
  • Nuoperin uudet verkkosivut avattiin kahdessa vaiheessa kesällä ja syksyllä
  • Nuoperi oli mukana järjestämässä Hyvä kasvatus ?! Kasvu hyvään -seminaaria yhdessä Nuorisotyön Senioriklubin, Länsi-Suomen lääninhallituksen, Nuorisokeskus Marttisen, Tampereen kaupungin nuorisopalvelujen ja Tampereen yliopiston kanssa