Historia

Valitse vuosi:

2004

  • Valtakunnallisen Sakit, lössit, jengit ja nappulat -kiertonäyttelyn suunnittelua jatkettiin ja näyttelyaineiston kerääminen alkoi
  • Aineistojen kartunta ja luettelointi jatkui
  • Kerättyjä aineistoja hyödynnettiin näyttely-, tutkimus- ja opetustoiminnassa
  • Turussa järjestettiin Nuoperin ohjausryhmän, Nuorisotyön Senioriklubin ja lääninhallitusten nuorisotoimien yhteinen teemakokous, jossa pohdittiin projektin jatkomahdollisuuksia ja jo saavutettuja tavoitteita
  • Muistitietoa kerättiin 21 haastattelulla
  • Kuntien opastusta perinneaineistojen keruussa ja säilytyksessä jatkettiin