Nuoperi

Ajat ja arkistot - Rinne, Ilmari

Ilmari Rinne kotona työhuoneellaan. (Ilmari Rinteen lahjoitus, RF04844)Ilmari Rinne (1909-1993) kuului Turun partiopoikiin aina vuoteen 1931 saakka. Setlementtiliikkeen piiriin kuuluvassa Viipurin Toukolassa Rinne vaikutti vuosina 1932-1939. Viipurin jälkeen Rinne palasi Turkuun ja työskenteli nuorisonohjaajana Auralan setlementissä vuodet 1940-1946. Sota-aikana hän toimi myös Nuorten Talkoiden vetäjänä Turussa. Opetusministeriön nuorisoasiain matka-asiamies hän oli noin vuoteen 1948 asti. Rinne oli mukana myös NMKY:n toiminnassa.

Kun Ilmari Rinne valittiin vuonna 1946 Hausjärvelle nuorisotyöntekijäksi, hän oli koko Suomen ensimmäinen kunnallinen, kokopäiväinen nuorisotyöntekijä. Rinne työskenteli Hausjärvellä vuoteen 1950 saakka ja sen jälkeen Kouvolassa vuosina 1951-1957. Hän toimi myös Kymen läänin nuorisosihteerinä. Ulvilassa Ilmari Rinne oli vakinaisena kunnan nuoriso-, urheilu- ja raittiussihteerinä vuosina 1963-1972. Eläkkeelle jäätyään ja Turkuun palattuaan hän perusti vuonna 1974 setlementin Aurala-killan.

Nuorisotyön ohella Ilmari Rinne oli kiinnostunut murre- ja perinnetyöstä. Hän toimi Turkuseuran murrejaostossa ja murrekerhossa, sekä oli mukana tekemässä Turun murteen sanakirjaa. Hän vaikutti elämänsä aikana myös kotiseutuyhdistyksissä ja oli mukana perustamassa kotiseutumuseoita muun muassa Hausjärvellä ja Mynämäen Munnuisissa.

Ilmari Rinne keräsi lähes koko elämänsä ajan nuorisotyöhön liittyvää kirjallisuutta, valokuvia, esineistöä ja muuta aineistoa, jonka hän lahjoitti Turun nuorisoasiainkeskukselle ja tätä kautta Nuoperille. Lahjoitus on nyt hajautettuna eri arkistoihin ja osa on luovutettu edelleen mm. Partiomuseolle. Rinteen AV-aineistoa on lahjoittanut Turun nuorisoasiainkeskuksen lisäksi myös Marja-Leena Vainio Kouvolasta. Nuorisotiedon kirjastossa Pasilassa on esillä Rinteen keräämää nuorisotyöhön liittyvää kirjallisuutta ja Turun kaupunginarkistosta löytyy hänen asiakirjalahjoituksensa, jossa painottuu erityisesti raittius- ja partiotyö.

Aineistolaji: Rinne, Ilmari

Iittä - Suomen nuorisotyöntekijäin liiton Ruotsin matka vuonna 1967

Pvm: 1967, Arkistonro: TYKL/SPA/263, digitoitu TYKL/SPA/264, Lahjoittaja: Turun nuorisoasiankeskus/Rinne

"Iittä - Suomen nuorisotyöntekijäin liiton Ruotsin matka vuonna 1967" on äänetön kaitafilmi, jossa kuvataan nuorisotyöntekijöiden matkalla oloa erityisesti laivalla.

Äänetön värikaitafilmi. Kesto 3.27.

Aineistolaji: Rinne, Ilmari

Ilmari Rinne ja setlementtityö

Pvm: 1930-luuvlta 1980-lu, Arkistonro: RF030572 - RF030771, Lahjoittaja: Ilmari Rinne/Turun nuorisopalvelut

Setlementtityökuvia ympäri Suomea. Osa tämän "satsin" kuvia löytyy tunnistenumeroilla RF030547 - RF030571. Ne ovat Viipurin setlementin kuvia, joita löytyy myös tästä sarjasta paljon. Kuvia löytyy toukolalaisten kesäleireiltä, mutta myös näiden leiriläisten tapaamisesta vuonna 1970 Kotkassa. Kuvissa tanhutaan, ollaan audiovisuaalisella kurssilla, luistellaan, esitellään Aurala-kiltaa, lahjoitetaan merkkejä nuorisomuseolle vuonna 1984, vietetään setlementtipäiviä vuonna 1938, näytellään ja lausutaan. Ollaan Viipurissa, Kymeessä, Turussa, Helsingissä. Hengästyttävän hienoja kuvia, joista osaa on käytetty Nuoperin julkaisuissa, mutta joista suurimmasta osasta puuttuu tarkemmat tiedot. Kuvat ovat siirtyneet osana Ilmari Rinteen yksityisarkistoa Nuoperille.

  Aineistolaji: Rinne, Ilmari

  Ilmari Rinne: Sotilaspojat ja Viipurin Toukolan setlementti

  Pvm: 1941 - 1956, Arkistonro: RF05451 - RF05497, Lahjoittaja: Ilmari Rinne/Turun nuorisopalvelut

  Ilmari Rinteen lahjoittamia valokuvia on reprokuvattu monessa erässä. Tässä satsissa on erityisesti Sotilaspoika-kuvia. Sotilaspojat olivat siis osa Nuorten talkoot -järjestelmää, joka toimi vv 1941 - 1949 koko maassa. Ilmari Rinne oli Turun alueen organisoija. Näitä kuvia on käytetty Juha Niemisen kirjassa Nuorisossa tulevaisuus. On ryhmäkuvia, erilaisia talkookeräyskuvia (vaatekeräys, kaislan keräystä mattoihin ja horsman keräystä teehen jne.)

  Kuvia löytyy myös Viipurin Toukolan setlementin toiminnasta. Kuvissa uidaan ja yleisurheillaan. Rinne oli Toukolan ohjaajia vv. 1924 - 1939. Rinne oli Kouvolan nuorisotyöntekijä vv. 1951 - 1956, ja sieltä kuvia löytyy mm. nuorisotalon avajaisista ja harrastekerhoista.

   Aineistolaji: Rinne, Ilmari

   Ilmari Rinne: Säkylää ja Turun Auralaa

   Pvm: 1940 - 1973, Arkistonro: RF04841 - RF04856, Lahjoittaja: Ilmari Rinne/Turun nuorisopalvelut

   Ilmari Rinteen yksityisarkisto on liitetty osaksi Nuoperin arkistoa. Näissä kuvissa on kahdeksan kuvaa Ilmari Rinteestä työssään, esittelemässä näyttelyitä ja luennoimassa. Lisäksi on urheilukuvia Viipurin Toukolan setlementistä, Säkylän urheilulautakunnan kuva (1963 - 1973), Turun Auralan jääpallojoukkue vuodelta 1941 sekä pari kuvaa Auralan kesäleiriltä veden ääreltä.

    Aineistolaji: Rinne, Ilmari

    Ilmari Rinteen julisteet

    Pvm: 1940 - 1970-luku, Lahjoittaja: Ilmari Rinne/Turun nuorisopalvelut

    Nuoperi digitoi Ilmari Rinteen suurikokoiset julisteet, näyttelyesitteet ja leirikutsut keväällä 2014 valokuvaamalla. Nyt niin Hausjärven kuin Viipurin setlementtien esittelyjulisteet ovat tallennettu, samoin kuin Nuorten Talkoiden keräystoiminnasta kertovat julisteet. Myös iso kasa raittiusjulisteita saatiin tallennettua. Niissä, jos missä näkee ko. ajan hengen.

     Aineistolaji: Rinne, Ilmari

     Ilmari Rinteen kirjeenvaihtoa, esitelmiä, leikekirjoja, matkaraportit, raittiustyö ja kasvatus, tutkimusraportit, julkaisut ja lehdet

     Pvm: 1935 - 1991, Arkistonro: IE764 III, IC764II -III,IIID765IV, IIA764III - IV, IIB764 IV, 155 III, 764IV, 765IV, IIC764V, VI, 765I, II, IIC765II, IIIA765II-III, IIIB765III, IIIC7, Arkistonmuodostaja: Ilmari Rinteen yksityisarkisto, liitetty Nuoperiin, Lahjoittaja: Turun kaupungin nuorisoasiainkeskus

     Asessori Ilmari Rinteen yksityisarkiston asiakirjakokonaisuuksia ovat kirjeenvaihto vv. 1947 - 1992, muistiinpanoja kursseilta, lehtikirjoituksia ja tutkielmaa varten, askarteluohjeita, tietokilpailukysymyksiä, opintomatkojen materiaalia (Nordlek, Länsi-Saksa jne.), valtion ja läänien nuorisotyöelimien materiaalia (1944 - 1977), Nuorisotyön keskusjärjestöt ja kunnallinen nuorisotyö (Hausjärvi, Kouvola, Sippola, Turku, Ulvila). Nuorisotyötä tekevistä järjestöistä on oma kokonaisuus (mm. NMKY, NNKY; kansakoulujen nuorisotyö, Rautatieläisten raittiusliitto, raittiuskasvatustyö, Suomen Latu) pitkällä aikavälillä 1930-luvulta 1990-luvulle, kotiseututyötä, Nuoriso-ohjaaja-, Nuorisotyö- ja Raittiuslautakuntalehtiä 1946 - 1981, sanoma- ja aikakauslehtien lehtileikkeitä (mm. Uusi Suomi, Kaltio, Suomen Kuvalehti, Uusi Aura, Kymen keskilaakso, Karjala) , Auralan setlementin vapaaopistoa koskevaa aineistoa ja Turun Nuorten talkoiden aineistoa.

     Materiaalista on digitoitu IC, IE2, IIB:9, IIID7 eli Turun Nuorten talkoiden aineistoa, kirjeenvaihtoa 1947 - 1991, kotiseutuaineistoa Hausjärveltä (mm. haastatteluita) ja opintomatka-aineistoa Länsi-Saksaan.

      Aineistolaji: Rinne, Ilmari

      Ilmari Rinteen omia kuvauksia Kouvolan ajoilta

      Arkistonro: TYKL/SPA/305, digitoitu TYKL/SPA/264, Lahjoittaja: Turun nuorisoasiankeskus/Rinne

      "Ilmari Rinteen omia kuvauksia Kouvolan ajoilta" on äänetön kaitafilmi ja erityisesti ympäristön kuvausta niin sisätiloissa kuin ulkonakin. Joulut 1962 ja 1964 on kuvattu Salpausselänkatu 57 -kodissa, samoin kodin ikkunasta näkyviä maisemia. Myös Sippolan Saarmaan leirintäaluetta on kuvattu, samoin Kouvolan musiikkiopiston orkesterin esitys.

      Äänetön värikaitafilmi. Kesto 12.29.

      Aineistolaji: Rinne, Ilmari

      Partiohistoriallinen näyttely Turun linnassa 1974

      Pvm: 1974, Arkistonro: TYKL/SPA/251, digitoitu TYKL/SPA/264, Lahjoittaja: Turun nuorisoasiankeskus/Rinne

      "Partiohistoriallinen näyttely Turun linnassa 1974" kiertää linnaan koottua näyttelyä ja esittelee aineistoa.

      Äänetön värikaitafilmi. Kesto 10.41.

      Aineistolaji: Rinne, Ilmari

      Pohjoismainen kilta 1974, Ruissalo-Naantali-merimatka

      Pvm: 1974, Arkistonro: TYKL/SPA/306, digitoitu TYKL/SPA/264, Lahjoittaja: Turun nuorisoasiankeskus/Rinne

      "Pohjoismainen kilta 1974, Ruissalo-Naantali-merimatka." Pohjoismaiden partiolaiset kokoontuvat ensin Turun Ruissaloon, josta siirtyvät alkuseremonioiden jälkeen laivaan, joka suuntaa Naantaliin. Merimatkan kuvausta. Tapahtumaan osallistui erityisesti senioripartiolaisia.

      Äänetön värikaitafilmi. Kesto 10.41.

      Aineistolaji: Rinne, Ilmari

      Puhtia perinteestä

      Pvm: 1986, Arkistonro: TYKL/SPA/208, digitoitu TYKL/SPA/264, Arkistonmuodostaja: Ilmari Rinne, Lahjoittaja: Turun nuorisoasiankeskus/Rinne

      "Puhtia perinteestä" on Ilmari Rinteen yhdestä kiinnostuksen kohteesta eli kotiseututyöstä kertova elokuva vuodelta 1986. Elokuva alkaa Hausjärven kotiseutumuseosta, jota Rinne oli perustamassa ja jossa hän esittelee museon esineistöä. Lisäksi käydään Suomen ensimmäisessä partiomuseossa Turussa, jossa esillä mm. vuoden 1936 partion suurleiri Kultarannassa Naantalissa, Kouvolan ulkoilmamuseossa sekä Mynämäen Munnuisten kotiseutumuseo, jonka avajaisia seurataan.

      Toteutus ja kuvaus Jukka Mäkilä. Äänellinen värikaitafilmi. Kesto 16.08.

      Ilmari Rinne sai Jukka Mäkilän kuvaajaksi elokuvalleen Turun elokuvakerhon kautta. Filmissä on mukana myös Jari Mäkilä, joka avaa yhdessä Ilmari Rinteen kanssa oven Hausjärven kotiseutumuseoon, ja jolle Rinne esittelee museota.

      Aineistolaji: Rinne, Ilmari

      Raittiustyön julisteita

      Pvm: 1959 - 1987, Arkistonmuodostaja: Ilmari Rinteen yksityiskokoelma, Lahjoittaja: Turun kaupungin nuorisoasiainkeskus

      Ilmari Rinne oli vahvasti mukana myös raittiustyössä, ja usein työ oli myös osa kunnallista nuorisotyötä. Rinteen arkistossa on kampanjajulisteita vuosilta 1959 - 1987. Ne on valokuvattu ja digitoitu.

      Rinteen raittiusaineistoa on käytetty kuvituksena mm. Nuoperin Kiertokirjeistä kotisivuihin, postikorteista pikaviestimiin -julkaisussa vuonna 2010 ja koko aineistoa esimerkiksi vuoden 2012 Noora Jokisen kansatieteen proseminaaritutkielmassa: Uudet ajat, raittiit tavat. Nuorten raittius- ja alkoholitiedotuksen keinot ja välineet 1950-1970-luvuilla. Proseminaari löytyy Turun Yliopiston Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen arkistosta (HKT-arkisto).

       Aineistolaji: Rinne, Ilmari

       Sippolan nuorten kulttuurikilpailut vuonna 1960

       Pvm: 1960, Arkistonro: TYKL/SPA/209, digitoitu TYKL/SPA/264, Lahjoittaja: Marja-Leena Vainio

       "Sippolan nuorten kulttuurikilpailut vuonna 1960" on äänetön värikaitafilmi, jossa esitellään kulttuurikilpailujen tarjontaan, esittelijänä mm. Ilmari Rinne ja monipuoliset kulttuurintekijät.

       Kesto: 8.16.

       Aineistolaji: Rinne, Ilmari

       Sotilaspojat talkoot

       Pvm: 1932 - 1946, Arkistonro: RF046 - RF0462, Arkistonmuodostaja: Ilmari Rinne, Lahjoittaja: Ilmari Rinne/Turun nuorisopalvelut

       Ilmari Rinteen lahjoituksessa on paljon mustavalkovalokuvia. Näissä 16 kuvassa on Turun sotilaspoikatalkoisiin osallistuneita. Ilmari Rinne oli Turun sotilaspoikien vetäjä. Lisäksi näiden kuvien joukossa on Itä-Toukolan setlementin kuvia Viipurista, todennäköisesti 1930-luvulta, jolloin Rinne siellä vaikutti. Kuvien tiedot, erityisesti ajankohdan suhteen, ovat puutteellisiä, suurimmassa osassa ei ole edes vuotta, mutta se tiedetään, että Rinne oli Viipurissa 1932 - 1939 ja Turussa 1940 - 1946, jolloin hän Auralan setlementissä toimiessaan johti myös Nuorten talkoisiin liittyvää Sotilaspoikatoimintaa.

        Aineistolaji: Rinne, Ilmari

        Sotilaspojat Turussa ja Viipuri

        Pvm: 1930- ja 1940-luku, Arkistonro: RF0454 - RF0462, Lahjoittaja: Ilmari Rinne/Turun nuorisopalvelut

        Kahdeksan kuvaa Sotilaspoikatalkoista Turussa, missä Rinne toimi talkoiden johtajana. Kuvat ovat pääasiassa "poseerauskuvia", joissa pojat seisovat suorissa riveissä sotilaspuku tiukasti napitettuna, mutta myös joitakin urheilukuvia löytyy.
        Yhdeksän kuvaa on Viipurista, muutama loistava kaupunkikuva ja loput Itä-Toukolan setlementin kuvia, joissa urheillaan ja ommellaan.

         Aineistolaji: Rinne, Ilmari

         Turun kristillisen raittiusseuran nuorisotoimintaa: leirejä 1973 - 1975

         Arkistonro: TYKL/SPA/250, digitoitu TYKL/SPA/264, Lahjoittaja: Turun nuorisoasiankeskus/Rinne

         "Turun kristillisen raittiusseuran nuorisotoimintaa: leirejä 1973-1975". Äänettömät värikaitafilmit on kuvannut Ilmari Rinne. Filmeillä on niin kesä- kuin talvileirejäkin, joten kuviin mahtuu niin uintia kuin hiihtoakin. Paikkana mm. Kustavi.

         Kesto 19.56.

         Aineistolaji: Rinne, Ilmari

         Viipurin setlementtien, Itä- ja Länsi-Toukolan toimintaa

         Pvm: 1930 - 1940-luku, Arkistonro: RF030547 - RF030771, Arkistonmuodostaja: Ilmari Rinne, Lahjoittaja: Ilmari Rinne/Turun nuorisopalvelut

         Ilmari Rinteen lahjoituksessa on paljon mustavalkovalokuvia. Näissä 224 kuvassa on Itä- ja Länsi-Toukolan setlementin kuvia Viipurista, todennäköisesti 1930-luvulta, jolloin Rinne siellä vaikutti. Kuvien tiedot, erityisesti ajankohdan suhteen, ovat puutteellisia, suurimmassa osassa ei ole edes vuotta, mutta se tiedetään, että Rinne oli Viipurissa 1932 - 1939 ja Turussa 1940 - 1946, jolloin hän työskenteli Auralan setlementissä. Viipurin Toukolan kuvat ovat niin poikien kuin tyttöjenkin ryhmien toiminnasta urheilusta askarteluun, voimistelusta retkeilyyn. Kuvien tiedot ovat vähäisiä ja niiden luettelointinumerot (RF) ovat varsin sekavat, sillä välillä on kuvia Auralasta Turusta, välillä Sipolasta Kymenlaaksosta ja välillä Viipurista. On ryhmäkuvia ja toimintakuvia.