Nuoperi

Ajat ja arkistot - AV-aineistot

Elokuvakoneen käyttöä oppimassa. (Väinö Sinervon lahjoitus, RF030399)Nuoperiin on saatu runsaasti AV-aineistolahjoituksia useilta eri tahoilta ja eri puolilta Suomea. Audiovisuaalisen aineiston kokoelma koostuu liikkuvan kuvan ja äänen tallenteista sekä dioista. Alkuperäisinä tallennusmuotoina on niin kaitafilmejä, VHS-kasetteja ja DVD-levyjä kuin avokeloja, C-kasetteja ja MiniDiscejäkin. Koska esimerkiksi kaitafilmiprojektoreita ja avokelanauhureita alkaa nykyaikana olla jo hankala löytää aineistojen katselemista ja kuuntelemista varten, on aineistoa digitoitu.

AV-aineistot on tallennettu Turun yliopiston Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen arkiston TYKL-kokoelmaan, jossa ovat myös Nuoperin haastatteluaineistot. Samasta arkistosta löytyvät niin ikään opinnäytetyöt, joita mm. Nuoperin harjoittelijat ovat opiskeluihinsa liittyen tehneet.

Aineistolaji: AV-aineistot

Aaltonen, Kimmo

Pvm: 30.5.2011, Arkistonro: TYKL/AUD/854

Aineistolaji: AV-aineistot

Ahde, Matti

Pvm: 29.9.2005, Arkistonro: TYKL/AUD/119, TYKL/SPA/351

Aineistolaji: AV-aineistot

Aho, Leena

Pvm: 3.6.2014, 10.6.2014, Arkistonro: TYKL/AUD/1009

Aineistolaji: AV-aineistot

Aho, Leena

Pvm: 10.6.2009, Arkistonro: TYKL/SPA/689

Haastattelu on tehty Nuoperin "ITÄÄN! Nuoret mukana ystävyykuntatoiminnassa" -julkaisua (Lehtonen, Terhi 2009) varten.

Aineistolaji: AV-aineistot

Ahola, Aija

Pvm: 19.12.2003, Arkistonro: TYKL/SPA/233

Aija Ahola liittyi partioon 15-vuotiaana ja teki vapaaehtoista nuorisotyötä partiojohtajana vuosina 1948-1966 Helsingissä, Tohmajärvellä ja Mäntässä. Mukavimmat partiomuistot liittyvät leireihin. Myöhemmin Ahola toimi Nuorten Punaisen Ristin (NPR) ohjaajana Mäntässä vuosina 1960-1966. Päätyökseen hän oli opettajana. Aija Aholan mukaan parasta nuorisotyössä on ystävyys ja yhtenäisyys.

Aija Ahola osallistui vuonna 2003 Nuoperin "Nuorisotyötä minäkin tein" -muistitiedon keruuseen.

Aineistolaji: AV-aineistot

Aitto-oja, Tuula

Pvm: 12.7.2009, Arkistonro: TYKL/SPA/678

Aineistolaji: AV-aineistot

Aro-Heinilä, Kalevi

Pvm: 27.6.2005, Arkistonro: TYKL/AUD/115, TYKL/SPA/347

Aineistolaji: AV-aineistot

Arvio, Marjo-Riitta

Pvm: 13.7.2009, Arkistonro: TYKL/SPA/679

Aineistolaji: AV-aineistot

Askonen, Ebba

Pvm: 12.12.2007, Arkistonro: TYKL/KK/2651

Nuoperin harjoittelija Maria Tiilikkala teki haastattelun selvittäessään Oulun ja Odessan (silloista Neuvostoliittoa) välistä ystävyyskuntatoimintaa kansatieteen proseminaarityötään varten.

Aineistolaji: AV-aineistot

Askonen, Ebba

Pvm: 16.3.2004, Arkistonro: TYKL/AUD/72

Ebba Askonen aloitti Oulun kaupungin nuorisosihteerinä kesäkuussa vuonna 1954. Tuolloin oli vielä vieras ajatus, että joku oikein palkataan nuorisotyöhön. Vuoden lopulla Askonen nimitettiin myös vasta perustetun läänin nuorisolautakunnan sivutoimiseksi sihteeriksi. Vuonna 1955 Oulun kaupunki palkkasi raittiusohjaajan, Väinö Aallon. Hänen kanssaan Askonen piti vuosien ajan yhteisiä askartelukursseja, mm. rottinki-, lastu- ja nahkatyökursseja. Kurssit pidettiin kouluilla, ja kuski kuljetti tarvikkeet vuokratulla avolava-autolla.

Oulun kaupungin nuorisotyölautakunta ei Askosen aikana järjestänyt itse leirejä. Kaupunki tuki järjestöjen leirejä ja nuorisosihteeri vieraili niillä. Retkiä järjestettiin aluksi vain järjestöjen ohjaajille ja toimihenkilöille. Järjestöjen toimihenkilöille pidettiin myös kursseja ja koulutusta, samoin lasten vanhemmille ja järjestöihin kuulumattomille nuorille.

Kerran kuussa Askonen, raittiusohjaaja Aalto, seurakunnan tyttötyönohjaaja ja Pohjois-Pohjanmaan Nuorisoseurojen keskusseuran toiminnanjohtaja pitivät epävirallisen kokouksen, jossa pohtivat nuorisokysymyksiä. Nuorisoseurojen toiminnanjohtajaan Elina Mattilaan Ebba Askonen tutustui heti nuorisosihteeriksi tultuaan. Mattilan ensimmäinen kommentti Askosesta oli "Minä luulin puhelimessa, että sieltä tulee komiampi ihminen". Mattila oli suorasanainen ja koko sydämestään nuorisoseuraihminen. Maaherroista Kalle Määttä oli erityisen kiinnostunut nuorisotyöstä ja osallistui heti ensimmäisestä vuoden 1955 nuorisoviikosta lähtien tapahtumaan joka vuosi.

Läänin nuorisolautakunnan sihteerin työ oli Askosen mukaan hyvä sivutoimisenakin, koska siinä pääsi verkostoitumaan myös isompien kaupunkien nuorisotyöntekijöiden kanssa. Tässä työssään Ebba Askonen lähetti kuntiin tietoa läänin nuorisolautakunnan nimissä ja järjesti koulutustilaisuuksia. Niihin pääsivät myös eri järjestöjen ohjaajat mukaan. Koska järjestöillä oli keskenään ristiriitoja, Askonen halusi taata tasapuolisen tiedonkulun järjestöjen ja kaupungin välillä. Ainakin kerran kuussa hän piti järjestöjen yhteisen kokouksen.

Nuorisokahvila aloitti Oulussa Kirkkokadulla vuonna 1964, ja kahvilaan palkattiin isäntä ja apuisäntä. Uusi toiminta sai paljon kritiikkiä, kun nuorisoa parveili kadulla, eivätkä isännät olleet ammattiohjaajia. Tuohon aikaan huonomaineisen Karjasillan jengin jäsenet pyrkivät kahvilaan joka ilta ja poliisi haki heidät aina putkaan. Nuorisokahvila siirtyi Kajaaninkadulle, ja sinne saatiin isännäksi vastavalmistunut opettaja.

Kun ensimmäinen nuorisolaki (laki kuntien nuorisolautakunnista ja kuntien nuorisotyöhön annettavasta valtionavusta (117/1972)) tuli voimaan vuonna 1972, opetusministeriössä ja valtion nuorisolautakunnassa päätettiin, että lääneihin tarvitaan henkilöitä, jotka opettavat lain soveltamista kunnissa sekä seuraavat sitä ja raportoivat siitä läänin kautta ministeriöön. Kaksivuotinen kokeilu alkoi Oulussa, Jyväskylässä ja Turussa. Tuolloin Ebba Askonen siirtyi kokonaan töihin Oulun lääniin. Opetusministeriö koulutti työhön valittuja lakiasiaan mm. Tampereen yliopistossa.

Ebba Askonen toimi läänin nuorisosihteerinä eläkkeelle jäämiseensä 1978 saakka. Lääni koulutti kuntien lautakuntien jäseniä ja nuorisotyöntekijöitä sekä mm. antoi lausuntoja siitä, mitä rakennusavustushakemuksia olisi hyvä puoltaa. Kunnat saivat valtionavustusta myös nuorisotyöntekijöiden palkkaamiseen, ja senkin rahan käyttöä seurattiin.

Ebba Askonen on kirjoittanut uransa alkuajoista Nuoperin vuonna 2004 ilmestyneeseen kiertonäyttelyesitteeseen "Sakit, lössit, jengit ja nappulat - Nuorisotyön vuosikymmenet" otsikolla "Muisteluksia Oulun kaupungin ensimmäisen nuorisosihteerin alkutaipaleelta".

Aineistolaji: AV-aineistot

Autio, Leo

Pvm: 23.1.2004, Arkistonro: TYKL/AUD/51

Leo Autio sai kipinän järjestötoimintaan jo lapsena Uuraisissa isänsä jalanjäljissä, ensin Toivon Kipinä III -raittiusseuran talolla ja sittemmin työväentalolla. Myöhemmin Uuraisten urheiluseura Raju veti mukaansa, ja Autiota pyydettiin ohjaajaksi. Tätä varten hän kävi Pajulahden opistolla nuoriso-ohjaajan kurssin 17-vuotiaana. Samana vuonna, 1950, kotikylälle perustettiin Suomen Sosialidemokraattisen Raittiusliiton Päivän Nuorten osasto. Vuonna 1952 Leo Autio kävi sekä Päivän Nuorten nuoriso-ohjaaja kurssin ja raittiusliiton yhteiskunnallisen kurssin että uuden kurssin Pajulahdessa. Samat 7-16-vuotiaat lapset ja nuoret osallistuivat henkisissä harrastuksissa Päivän Nuorten toimintaan ja urheiluharrastuksissa Rajun toimintaan. Autio oli ohjaajina molemmissa. Hän toimi myös raittiusliiton leireillä kesäohjaajana eri puolilla Suomea.

Syksyllä 1954 Autio lähti opiskelemaan Kauniaisiin Työväen Akatemiaan. Kunnallis-sosiaalipoliittinen täydennyskurssi oli hänelle käänteentekevä. Kesällä 1956 Autio oli Sippolan kesätoiminnan ohjaajana ja mietti samalla lähtisikö Tampereelle yhteiskunnalliseen korkeakouluun opiskelemaan lisää vai hakisiko töitä. Jälkimmäinen voitti ja hänestä tuli Sosialidemokraattisen Raittiusliiton järjestöohjaaja. Pääasiassa hänen vastuualuettaan olivat Etelä-Suomi, Keski-Suomi ja Satakunta, ja kahdeksan työvuoden aikana hän sai tutustua valtavaan määrään ihmisiä sekä työväentaloja ja muita toimipaikkoja. Autio myös opiskeli koko ajan työnsä ohella. Kursseilla hän tapasi tulevan vaimonsa, ja tie kulki Turkuun.

Vuonna 1960 Leo Autio sai Turun ja Porin läänin alueekseen. Turun kunnalliselämä alkoi myös kiinnostaa häntä enemmän samalla, kun matkustaminen alkoi väsyttää jo perheellistä miestä. Autio koulutti itseään alkoholistihuollon (nyk. päihdehuolto) kursseilla, ja haki Turun kaupungin raittiussihteerin virkaa vuonna 1963. Tuolloin ei tärpännyt, mutta vuonna 1965 hän aloitti alkoholistihuollossa. Siellä hän työskenteli viisi vuotta, ja jatkoi vapaa-aikanaan Päivän Nuorten ohjaajana. Sittemmin Leo Autio työskenteli Turun raittiussihteerinä vuosina 1970-1977 ja raittiustoimenjohtajana vuosina 1977-1993. Eläkkeelle hän jäi 30.5.1993.

Maaseudulla työväenliikkeen piiriin harrastamaan tuli lapsia ja nuoria kaikista sosiaalisista ryhmistä. Kaupungissa luokkarajat olivat tarkemmat, vaikka monet lapset osallistuivat sielläkin moniin eri kerhoihin aatteesta riippumatta. Päivän Nuorten toiminta oli yksi osa järjestö- ja kunnallista nuorisotoimintaa, Autio ei muista olleen eripuraa toimijoiden välillä. Päivän Nuorten toimintaan kuului monenlaista, niin kulttuuria kuin liikuntaakin. kesäisin oli aina piirileiri ja myös valtakullisesti järjestettiin leirejä, ns. liittoleirejä.

Nuorisotyössä Turun kaupunki oli Leo Aution mielestä edelläkävijä, Kalevi Perhon johdolla valtakunnan huippuyksikkö. Turussa myös poliisi osallistui nuorisotyöhön mm. nuorisobusseja hankkimalla. Raittiustoimella oli yhteinen toimisto nuorisotoimen (myös liikunta- ja koulutoimi) kanssa, ja aina kun oli jokin nuorten tilaisuus, myös raittiustoimi oli mukana. Koulutoimen puolella pidettiin valistustilaisuuksia. 1970-luvun huumeaalto oli sokki, ja huumausaineiden vaikutuksista järjestettiin koulutuksia. Päivän Nuoret oli mukana aloitteen tekijänä myös nuorten selviämisaseman perustamiselle.

Leo Autio osallistui Nuoperin "Nuorisotyötä minäkin tein" -muistitiedon keruuseen vuonna 2003.

Aineistolaji: AV-aineistot

Bergman, Ilse

Pvm: 31.7.2003, Arkistonro: TYKL/AUD/47-48

Ilse Bergman oli lapsena ja nuorena mukana seurakunnan kerhoissa, partiossa ja pioneereissa. Hän toimi myös uimaopettajana ja Mannerheimin lastensuojeluliiton ohjaajana. Näistä innostuneena hän opiskeli Tampereen yliopistossa kaksivuotisen nuorisotyön tutkinnon ja valmistui sosionomiksi 20-vuotiaana (samalla kurssilla mm. Pertti Mäkelä). Opettajina toimivat Kerttu Varjo ja Guy von Weissenberg. Kerttu Varjon kursseilla opituista ryhmätyömenetelmistä tuli vahva perusta Ilse Bergmanin työlle.

Heti valmistumisensa jälkeen 1964 Bergman oli vuoden leiriohjaajana Yhdysvalloissa. Keväällä 1965 hän sai Naantalista nuoriso-ohjaajan paikan. Tuolloin avointen ovien toiminta oli uutta, ja Bergman "nappasi" sen Naantaliin vuotta ennen Turkua. Ilse Bergman oli vain muutamia vuosia vanhempi kuin kaitsemansa nuoret ja oli siitä syystä usein toisten työntekijöiden hampaissa, mutta nuorten kanssa hän tuli hyvin toimeen. Lähiseudun nuorten ryhmille, raggarit eli paskikset, upolaiset, Väinöläisentien porukka ja naantalilaiset, oli jokaiselle omat iltansa nuorisotilalla. Myös moottoripyöräjengiläisiä kävi, ja sähköä oli ilmassa, mutta "sitä lopullista suurta tappelua" ei onneksi koskaan tullut. Nuorisotalotoiminnan lisäksi tehtiin retkiä, Lappiin saakka, ja järjestettiin leirejä. Turun nuorisotoimenjohtaja Kalevi Perho kokosi alueen nuorisotyöntekijöitä yhteen. Varsinais-Suomen kuntien nuorisotyöntekijät järjestivät mm. yhteisiä leirejä. Järjestöissä paheksuttiin ensin avointen ovien toimintaa. Bergman kuitenkin käynnisti järjestöjen kanssa säännölliset yhteiset suunnittelupalaverit, joissa kaikkia osapuolia kuultiin.

Ilse Bergman lopetti työt Naantalissa vuonna 1967 ja aloitti joulukuussa 1968 Vaasassa suomenkielisenä nuoriso-ohjaajana. Työ oli toimistokeskeisempää ja "palli hieman isompi" kuin Naantalissa. Kahden ja puolen vuoden aikana Vaasassa työ muuttui enemmän jengityöksi.

Yhteensä viiden vuoden nuorisotyörupeaman jälkeen Bergman jatkoi opintoja ja opiskeli Tampereen yliopistossa psykologiaa. Haastatteluhetkellä hän työskenteli Kyröskosken mielenterveystoimistossa.

Aineistolaji: AV-aineistot

Blom, Anders

Pvm: 23.8.2005, Arkistonro: TYKL/AUD/117, TYKL/SPA/349

Aineistolaji: AV-aineistot

Borg, Eirik Horn

Pvm: 6.3.1976, Arkistonro: TYKL/AUD/951a, Lahjoittaja: Kari Lähdesmäki

Kari Lähdesmäki lahjoitti kirkon poikatyötä ja nuorisotyöntekijöiden koulutuksen varhaisvaiheita käsittelevät haastattelut nauhoina Nuoperille. Osan haastatteluista Lähdesmäki oli tehnyt puhelimitse ja kertonut sen jälkeen haastattelun sisällön omin sanoin nauhalle. Nuoperi digitoi ja arkistoi nauhat, ja harjoittelija Tytti Svetloff litteroi haastattelut ja "tiivistelmät" kesällä 2018.

Aineistolaji: AV-aineistot

Eetosseminaari Helsinki

Pvm: 7.12.2005, Lahjoittaja: Oma tallenne

Eetosseminaari järjestettiin Helsingissä 7.12.2005. Tapahtuma oli Nuorisotyön senioriklubin ja Etelä-Suomen läänin järjestämä, mutta kyllä Nuoperikin oli mukana, ainakin hengessä! Seminaarin äänitallenteelle on päässyt Vihdin nuorisotyö, Johanna ja Kalle lauluillaan, Miki Mielonen Helsingin nuorisotyökatsauksella, Saarelan Olli kommenteillaan sekä Pekka Himanen pitkällä esitelmällään. Kesto: 2.22.

Aineistolaji: AV-aineistot

Eino Laitisen lahjoitus

Pvm: 1962 -, Arkistonro: TYKL/SPA/486 - 490, Arkistonmuodostaja: Eino Laitinen, Lahjoittaja: Eino Laitinen

Eino Laitisen vhs-videoita Raisrockista vv. 1981, 1983, 1996, Raision nuorisotoimen 35-vuotisjuhlista ja Pommarin 20 vuotta -juhlista.

Helmenä mukana vuoden 1962 Maailman nuorison ja ylioppilaiden VIII rauhan ja ystävyyden festivaaleilta Helsingistä kertova nähtävästi televisioon tehty ohjelma. Siinä käydään läpi koko festivaalit avajaisista päättäjäisiin. Tapahtumia on kuvattu paljon. Luonnollisesti Juri Gagarinin läsnäolo saa paljon huomiota. Kesto n. tunti.

Digitoitu harjoitustyönä, alkuperäiset Raisrock-videot Raision kaupunginarkistossa.

TYKL/SPA/486: Raisiolaisnuorten itsenäisyyspäiväjuhla 6.12.1987, kesto: 1.09, Nuorten kulttuuripäivä 22.11.1986, kesto: 1.35.54.
TYKL/SPA/487: Raision kaupungin nuorisolautakunta 35 vuotta, Huhkon kartano 10.4.1991, kesto: 53.04, Raisrock 1981, kesto: 1.01.32.
TYKL/SPA/488: Rokkia risteyksestä, Pommari 20 vuotta, kuvaa juhliasta, kesto: 1.30.25, Raisrock 1994, Raision videopaja ry, kesto: 20.53.
TYKL/SPA/489: Raisrock 1983, kesto 2.42.30
TYKL/SPA/490; Raisrock 1996, kesto: 5.05.29.

Aineistolaji: AV-aineistot

Ekman, Kerstin

Pvm: 31.8.2005, Arkistonro: TYKL/AUD/118, TYKL/SPA/350

Aineistolaji: AV-aineistot

Elomaa, Rauno

Pvm: 29.7.2013, Arkistonro: TYKL/AUD/959

Varsinaista haastattelua ei ole kirjattu, koska haastateltava kirjoitti itse vastaustiivistelmän.

Aineistolaji: AV-aineistot

Erkamaa, Aarno

Pvm: 21.7.2009, Arkistonro: TYKL/SPA/694

Aineistolaji: AV-aineistot

Erola, Jouni

Pvm: 1.9.2004, Arkistonro: TYKL/AUD/68

Aineistolaji: AV-aineistot

Grönroos, Eeva

Pvm: 7.6.2006, Arkistonro: TYKL/AUD/135

Aineistolaji: AV-aineistot

Haapalinna, Terhikki

Pvm: 27.7.2004, Arkistonro: TYKL/AUD/74

Aineistolaji: AV-aineistot

Haapanen, Sinikka

Pvm: 27.5.2009, Arkistonro: TYKL/SPA/684

Haastattelu on tehty Nuoperin "ITÄÄN! Nuoret mukana ystävyykuntatoiminnassa" -julkaisua (Lehtonen, Terhi 2009) varten.

Aineistolaji: AV-aineistot

Haapanen, Sinikka

Pvm: 10.4.2006, Arkistonro: TYKL/AUD/134

Aineistolaji: AV-aineistot

Hallamurto, Lasse

Pvm: 5.8.2009, Arkistonro: TYKL/SPA/688

Haastattelu on tehty Nuoperin "ITÄÄN! Nuoret mukana ystävyykuntatoiminnassa" -julkaisua (Lehtonen, Terhi 2009) varten.

Aineistolaji: AV-aineistot

Hallenberg, Tommi

Pvm: 4.2.2009

Ann-Mari Lehti teki haastattelun kansatieteen pro gradu -tutkielmaansa "Nuorisotalo - muutakin kuin sateensuoja? Nuorisotyöntekijöiden näkökulma turkulaisiin nuorisotaloihin" (Turun yliopisto, 2009) varten. Ammi oli vuonna 2005 Nuoperin historian ensimmäinen harjoittelija.

Aineistolaji: AV-aineistot

Hantula, Kullervo

Pvm: 26.4.2016, Arkistonro: TYKL/AUD/1112

Aineistolaji: AV-aineistot

Hautamäki, Ata

Pvm: 16.12.2015, Arkistonro: TYKL/AUD/1107

Aineistolaji: AV-aineistot

Hautamäki, Pekka

Pvm: 6.7.2011, Arkistonro: TYKL/AUD/857

Aineistolaji: AV-aineistot

Heikkilä, Jenniina

Pvm: 7.6.2011, Arkistonro: TYKL/AUD/913

Jenniina Heikkilä on työskennellyt vapaaehtoisena Rovaniemen seurakunnan nuorten yökahvilassa Katutasossa vuosina 2001-2002. Haastattelussa on mukana myös Katutason toinen vapaaehtoinen Heidi Leppäniemi.

"Vapaaehtoiset nuorisotyössä" -projektin haastattelu, haastattelijana Nuoperin vuoden 2011 harjoittelija Nora Tarmio.

Aineistolaji: AV-aineistot

Henkiset kilpailut

Pvm: 1960-luku, Arkistonro: TYKL/SPA/244, digitoitu TYKL/SPA/266, Lahjoittaja: Opetusministeriö

"Henkiset kilpailut" on opas kilpailujen järjestämiseen 1960-luvulta. Henkisiä kilpailuja järjestivät niin eri järjestöt kuin kunnatkin ja eri sarjoihin pystyi osallistumaan monen ikäiset nuoret niin hiihdossa kuin kuvataiteissakin. Tämä filmi neuvoo miten hyvät kilpailut järjestetään. Erpe-filmi. Mustavalkofilmi. Kesto: 9.58.

Aineistolaji: AV-aineistot

Hirvonen, Elna

Pvm: 29.7.2004, Arkistonro: TYKL/AUD/64

Aineistolaji: AV-aineistot

Hurskainen, Matti

Pvm: 12.6.2013, Arkistonro: TYKL/AUD/956

Aineistolaji: AV-aineistot

Huttunen, Seppo

Pvm: 18.6.2014, Arkistonro: TYKL/AUD/1005

Aineistolaji: AV-aineistot

Hyrske, Kaarlo

Pvm: 3.1.1978, Arkistonro: TYKL/AUD/951b, Lahjoittaja: Kari Lähdesmäki

Kari Lähdesmäki lahjoitti kirkon poikatyötä ja nuorisotyöntekijöiden koulutuksen varhaisvaiheita käsittelevät haastattelut nauhoina Nuoperille. Osan haastatteluista Lähdesmäki oli tehnyt puhelimitse ja kertonut sen jälkeen haastattelun sisällön omin sanoin nauhalle. Nuoperi digitoi ja arkistoi nauhat, ja harjoittelija Tytti Svetloff litteroi haastattelut ja "tiivistelmät" kesällä 2018.

Aineistolaji: AV-aineistot

Hyttinen, Riitta

Pvm: 3.6.2004, Arkistonro: TYKL/AUD/61

Aineistolaji: AV-aineistot

Häggman, Erik

Pvm: 18.9.2012, Arkistonro: TYKL/AUD/940

Aineistolaji: AV-aineistot

Hämäläinen, Anja

Pvm: 21.7.2009, Arkistonro: TYKL/SPA/695

Aineistolaji: AV-aineistot

Hämäläinen, Heikki

Pvm: 29.8.2003, Arkistonro: TYKL/AUD/45-46

Haastattelun alussa Heikki Hämäläinen ja Markku Teinonen käyvät läpi Hämäläisen hallussa olevaa nuorisotyöhön liittyvää aineistoa. Hänellä on esimerkiksi Kuusankosken nuorisotyölautakunnan perustamisesta (24.9.1946, toinen Suomessa) ja toiminnasta kertova leikekirja vuosilta 1946-1949. Hämäläinen on säilyttänyt myös omat pöytäkalenterinsa vuodesta 1957 vuoteen 1994 saakka.

Heikki Hämäläinen opiskeli Pajulahden urheiluopistossa ja valmistuttuaan pääsi nuoriso-ohjaajaksi Varkauteen, ensin kesäksi, sitten vakituiseksi. Tehtävään kuului myös raittiustyötä. Hämäläisen juuret ovat partiotoiminnassa, ja leirit olivat oleellinen osa myös nuoriso-ohjaajan työtä. Varkaudessa Hämäläinen työskenteli vuoteen 1965 saakka ja siirtyi sieltä nuorisotoimenjohtajaksi Kuusankoskelle. Nuorisotoimenjohtajana hän toimi eläkkeelle jäämiseensä 1995 saakka.

1950-luvulla järjestötoiminta oli hyvin aktiivista ja 1960-luku oli poliittisesti aktiivista aikaa. Varkauteen perustettiin nuorisoparlamentti vuonna 1962. Vuonna 1966 Varkaudessa järjestettiin Modernin kulttuurin päivät, jotka olivat aikansa skandaali. 1970-luku oli nuorisopoliittista aikaa, jolloin tehtiin paljon suunnitelmia. Kahdeksankymmentäluvulla noita suunnitelmia yritettiin toteuttaa. Vuonna 1972 tullut ensimmäinen nuorisolaki vaikutti nuorisotyöntekijöiden palkkaukseen.

Heikki Hämäläinen 2011: "Kokemukseni Saksan liittotasavallasta ja DDR:stä". Nuoperin kirjassa "Mansikkahilloa ja karjalanpiirakkaa! Suomen ja Saksojen nuorisoyhteistyöstä".

Heikki Hämäläinen on kertonut nuorisotyöurastaan ja elämästään myös kahdessa omassa muistelmakirjassaan: "Kunnallinen nuorisonvillitsijä" (2006) ja "Nuorisotyöntekijänä paperikaupungissa" (2011).

Heikki Hämäläinen kuuluu Nuorisotyön senioreihin, joka on Nuoperin tärkeä sidosryhmä.

Aineistolaji: AV-aineistot

Hämäläinen, Oiva

Pvm: 22.2.2006, Arkistonro: TYKL/AUD/126

Aineistolaji: AV-aineistot

Hänninen, Pia

Pvm: 27.10.2008

Nuoperin entinen harjoittelija Ann-Mari Lehti teki haastattelun kansatieteen pro gradu -tutkielmaansa "Nuorisotalo - muutakin kuin sateensuoja? Nuorisotyöntekijöiden näkökulma turkulaisiin nuorisotaloihin" (Turun yliopisto, 2009) varten .

Aineistolaji: AV-aineistot

Häyhä, Pekka

Pvm: 16.12.2009, Arkistonro: TYKL/SPA/696

Aineistolaji: AV-aineistot

Hömppi, Teuvo

Pvm: 11.4.2005, Arkistonro: TYKL/AUD/108-109, TYKL/SPA/341

Aineistolaji: AV-aineistot

Iholin, Leila

Pvm: 24.2.2016, Arkistonro: TYKL/AUD/1109

Aineistolaji: AV-aineistot

Iittä - Suomen nuorisotyöntekijäin liiton Ruotsin matka vuonna 1967

Pvm: 1967, Arkistonro: TYKL/SPA/263, digitoitu TYKL/SPA/264, Lahjoittaja: Turun nuorisoasiankeskus/Rinne

"Iittä - Suomen nuorisotyöntekijäin liiton Ruotsin matka vuonna 1967" on äänetön kaitafilmi, jossa kuvataan nuorisotyöntekijöiden matkalla oloa erityisesti laivalla.

Äänetön värikaitafilmi. Kesto 3.27.

Aineistolaji: AV-aineistot

Ilmari Rinteen omia kuvauksia Kouvolan ajoilta

Arkistonro: TYKL/SPA/305, digitoitu TYKL/SPA/264, Lahjoittaja: Turun nuorisoasiankeskus/Rinne

"Ilmari Rinteen omia kuvauksia Kouvolan ajoilta" on äänetön kaitafilmi ja erityisesti ympäristön kuvausta niin sisätiloissa kuin ulkonakin. Joulut 1962 ja 1964 on kuvattu Salpausselänkatu 57 -kodissa, samoin kodin ikkunasta näkyviä maisemia. Myös Sippolan Saarmaan leirintäaluetta on kuvattu, samoin Kouvolan musiikkiopiston orkesterin esitys.

Äänetön värikaitafilmi. Kesto 12.29.

Aineistolaji: AV-aineistot

Ilo, SIrpa

Pvm: 23.6.2009, Arkistonro: TYKL/SPA/690

Aineistolaji: AV-aineistot

Ilves, Seija & Simunaniemi, Sinikka

Pvm: 14.7.2009, Arkistonro: TYKL/SPA/682

Aineistolaji: AV-aineistot

Isola, Jenni

Pvm: 25.5.2011, Arkistonro: TYKL/AUD/914

Jenni Isola toimii vapaaehtoisena ohjaajana Turun Tyttöjen Talolla ja on mukana seurakunnan nuorisotyössä mm. järjestämässä nuorten iltoja. Hän on myös tukihenkilönä erääseen sairauteen liittyvässä yhdistyksessä.

"Vapaaehtoiset nuorisotyössä" -projektin haastattelu, haastattelijana Nuoperin vuoden 2011 harjoittelija Nora Tarmio.

Aineistolaji: AV-aineistot

Jalonen, Piiku

Pvm: 13.5.2011, Arkistonro: TYKL/AUD/919

Piiku Jalosen kanssa haastattelussa mukana ovat myös Sinikka Loukamaa ja Maria Kanniainen. Kaikki kolme toimivat vapaaehtoisina Turun Saappaan tuki -yhdistyksessä.

"Vapaaehtoiset nuorisotyössä" -projektin haastattelu, haastattelijana Nuoperin vuoden 2011 harjoittelija Nora Tarmio.

Aineistolaji: AV-aineistot

Jykelä, Ritva

Pvm: 3.7.2009, Arkistonro: TYKL/SPA/685

Haastattelu on tehty Nuoperin "ITÄÄN! Nuoret mukana ystävyykuntatoiminnassa" -julkaisua (Lehtonen, Terhi 2009) varten.

Aineistolaji: AV-aineistot

Järvinen, Jarkko "Janne"

Pvm: 3.3.2016, Arkistonro: TYKL/AUD/1111

Aineistolaji: AV-aineistot

Kaitonen, Leena

Pvm: 24.5.2011, Arkistonro: TYKL/AUD/915

Leena Kaitonen työskentelee Suomen Pakolaisapu ry:n Kotilo-projektin Turun aluekoordinaattorina. Hän on tehnyt vapaaehtoistyötä Saksanpaimenkoiraliiton koiraharrastuspiirissä, Lounais-Suomen syöpäyhdistyksessä lasten ja nuorten leiriohjaajana, Suomen Punaisen Ristin Kakskerran osastossa hallituksen jäsenenä sekä Mannerheimin Lastensuojeluliitossa mm. järjestämässä uimakouluja.

"Vapaaehtoiset nuorisotyössä" -projektin haastattelu, haastattelijana Nuoperin vuoden 2011 harjoittelija Nora Tarmio.

Aineistolaji: AV-aineistot

Kanerva, Terhi

Pvm: 27.4.2011, Arkistonro: TYKL/AUD/926

Terhi Kanerva toimii vapaaehtoistyöntekijänä Helsingin Tyttöjen Talolla, tukihenkilönä CP-liitossa sekä ryhmävastaavana ja hallituksen jäsenenä Turun seudun Seta ry:ssä.

"Vapaaehtoiset nuorisotyössä" -projektin haastattelu, haastattelijana Nuoperin vuoden 2011 harjoittelija Nora Tarmio.

Aineistolaji: AV-aineistot

Kankainen, Kosti

Pvm: 2.1.1978, Arkistonro: TYKL/AUD/951a, TYKL/AUD/591b, Lahjoittaja: Kari Lähdesmäki

Kari Lähdesmäki lahjoitti kirkon poikatyötä ja nuorisotyöntekijöiden koulutuksen varhaisvaiheita käsittelevät haastattelut nauhoina Nuoperille. Osan haastatteluista Lähdesmäki oli tehnyt puhelimitse ja kertonut sen jälkeen haastattelun sisällön omin sanoin nauhalle. Nuoperi digitoi ja arkistoi nauhat, ja harjoittelija Tytti Svetloff litteroi haastattelut ja "tiivistelmät" kesällä 2018.

Aineistolaji: AV-aineistot

Kanniainen, Maria

Pvm: 13.5.2011, Arkistonro: TYKL/AUD/919

Maria Kanniaisen kanssa haastattelussa mukana ovat myös Sinikka Loukamaa ja Piiku Jalonen. Kaikki kolme toimivat vapaaehtoisina Turun Saappaan tuki -yhdistyksessä.

"Vapaaehtoiset nuorisotyössä" -projektin haastattelu, haastattelijana Nuoperin vuoden 2011 harjoittelija Nora Tarmio.

Aineistolaji: AV-aineistot

Karilas, Yrjö

Pvm: 5.5.1976, Arkistonro: TYKL/AUD/951a, Lahjoittaja: Kari Lähdesmäki

Kari Lähdesmäki lahjoitti kirkon poikatyötä ja nuorisotyöntekijöiden koulutuksen varhaisvaiheita käsittelevät haastattelut nauhoina Nuoperille. Osan haastatteluista Lähdesmäki oli tehnyt puhelimitse ja kertonut sen jälkeen haastattelun sisällön omin sanoin nauhalle. Nuoperi digitoi ja arkistoi nauhat, ja harjoittelija Tytti Svetloff litteroi haastattelut ja "tiivistelmät" kesällä 2018.

Aineistolaji: AV-aineistot

Karilas, Yrjö

Pvm: 27.12.1977, Arkistonro: TYKL/AUD/951a, Lahjoittaja: Kari Lähdesmäki

Kari Lähdesmäki lahjoitti kirkon poikatyötä ja nuorisotyöntekijöiden koulutuksen varhaisvaiheita käsittelevät haastattelut nauhoina Nuoperille. Osan haastatteluista Lähdesmäki oli tehnyt puhelimitse ja kertonut sen jälkeen haastattelun sisällön omin sanoin nauhalle. Nuoperi digitoi ja arkistoi nauhat, ja harjoittelija Tytti Svetloff litteroi haastattelut ja "tiivistelmät" kesällä 2018.

Aineistolaji: AV-aineistot

Kariniemi, Paula

Pvm: 12.12.2007, Arkistonro: TYKL/KK/2649

Nuoperin harjoittelija Maria Tiilikkala teki haastattelun selvittäessään Oulun ja Odessan (silloista Neuvostoliittoa) välistä ystävyyskuntatoimintaa kansatieteen proseminaarityötään varten.

Aineistolaji: AV-aineistot

Kariniemi, Paula

Pvm: 25.10.2012, Arkistonro: TYKL/AUD/939

Aineistolaji: AV-aineistot

Kariniemi, Paula & Kainulainen, Markku

Pvm: 12.12.2007, Arkistonro: TYKL/KK/2650

Aineistolaji: AV-aineistot

Kejonen, Alpo

Pvm: 25.11.2003, Arkistonro: TYKL/AUD/49

Partioharrastus ja Raittiuden ystävien Nurmeksessa järjestämä nuorisotyön kurssi innostivat Alpo Kejosen nuorisotyöalalle. Ensimmäinen nuorisotyön työpaikka oli Valtimolla, mutta 1.2.1956 Kejonen aloitti Kiteen ev.lut. seurakunnan palveluksessa nuoriso-ohjaajana. Välillä Kejonen otti virkavapaata ja kävi joitakin kuukausia kestävän Tampereen yliopiston järjestämän nuoriso-ohjaajan koulutuksen. Opettajista jäivät parhaiten mieleen Guy von Weissenberg ja Kerttu Varjo. Koulutus oli tarpeellinen, mutta vielä tärkeämpänä Kejonen pitää partioharrastukseensa liittyviä oppeja ja koulutuksia. Hän oli perustanut Nurmeksessa partiolippukunnan, jonka taustayhteisönä oli valtakunnallinen Raittiuden ystävät. Kiteellä Kejonen otti vastuulleen siellä toimivan lippukunnan.

Alpo Kejonen opiskeli myös diakoniksi. Koulutus Järvenpäässä kesti kolme vuotta, ja Kejonen vihittiin diakoniksi vuonna 1969. Hänelle tarjottiin diakonin paikkaa, mutta hän piti nuorisotyötä enemmän omana alanaan. Alpo Kejonen työskenteli Kiteellä seurakunnan nuoriso-ohjaajana vuoden 1980 loppuun ja siitä eteenpäin nuorisotyönohjaajana. Eläkkeelle Kejonen jäi 1.9.1998 oltuaan saman työnantajan palveluksessa yli neljäkymmentä vuotta.

Kiteellä Alpo Kejonen majoitettiin ensin pieneen huoneeseen hautausurakoitsijan ullakolle. Huone lämpesi kamiinalla, vesi haettiin kaivosta ja käymälä oli pihan perällä. Kejonen kiersi ensimmäiset vuodet polkupyörällä pitämässä kerhoja eri puolilla pitäjää. Usein hän yöpyikin kerhomatkoillaan tutuissa taloissa. Varsinaisiksi nuorisotiloiksi kunnassa kunnostettiin talkoovoimin kaksi tyhjilleen jäänyttä väentupaa ja käytöstä poistettu ruumishuone. Myöhemmin uudesta seurakuntakeskuksesta saatiin tilat nuorillekin. Seurakunnan ja partion leirit pidettiin partiolaisten leirikeskuksessa Röskössä, joka rakennettiin talkoilla ja joka laajeni vähitellen pienestä mökistä 70 hengen mökkikyläksi. Kejonen kertoo tehneensä kahta nuorisotyötä päällekkäin, virka-aikana hän oli seurakunnan nuorisotyöntekijä ja vapaa-aikanaan partiolainen, Aku. Hän myös toimitti kahta nuorille suunnattua lehteä, seurakunnan "Kivikirkon kaiku" -lehteä ja partiolippukunnan "Akun postia".

Alpo Kejonen osallistui vuonna 2003 Nuoperin Nuorisotyötä minäkin tein -muistitiedon keruuseen ja voitti kirjoituksellaan ensimmäisen palkinnon. Hän kirjoitti myös Nuoperin toimittamaan "Nuorisotyön mieli ja merkitys" -teokseen (2009) otsikolla "Akun posti ja Kivikirkon kaiku". Kejosen muistelmien otsikko on "Työntäyteisiä ja rikkaita vuosia" (2008).

Aineistolaji: AV-aineistot

Kekolahti, Timo

Pvm: 9.5.2011, Arkistonro: TYKL/AUD/921

Timo Kekolahti on pitkään toiminut vapaaehtoisena Lahden helluntaiseurakunnassa. Vuodesta 2002 lähtien hän on koordinoinut seurakunnan maahanmuuttajatyötä ja ollut siihen liittyen mukana tukihenkilötoiminnassa.

"Vapaaehtoiset nuorisotyössä" -projektin haastattelu, haastattelijana Nuoperin vuoden 2011 harjoittelija Nora Tarmio.

Aineistolaji: AV-aineistot

Kempas, Helena

Pvm: 16.5.2005, Arkistonro: TYKL/AUD/113, TYKL/SPA/344

Aineistolaji: AV-aineistot

Kilkki, Antti

Pvm: 17.6.2010, Arkistonro: TYKL/SPA/1101a

Aineistolaji: AV-aineistot

Kivilahti, Jouni

Pvm: 19.6.2014, Arkistonro: TYKL/AUD/1002

Aineistolaji: AV-aineistot

Kivimäki, Alpo

Pvm: 9.2.2004, Arkistonro: TYKL/AUD/54

Sotien jälkeen kulttuuritoiminta oli Suomessa vilkasta ja tarjontaa oli runsaasti. Alpo Kivimäki liittyi vuonna 1949 teini-ikäisenä Porin Sosialidemokraattiseen Nuorisoyhdistykseen ja pääsi kisälliryhmään soittamaan kitaraa ja laulamaan. Vuonna 1960 Kivimäki valittiin Satakunnan sos.dem. piirin piirisihteeriksi, ja hän työskenteli kuusi vuotta poliittisessa nuorisotoiminnassa. Samaan aikaan rakennettiin Porin nuorisotointa yli puoluerajojen yhteistyössä. Vuonna 1965 Kivimäestä tuli Porin nuorisolautakunnan jäsen ja vuonna 1967 nuorisotyölautakunnan puheenjohtaja. Kivimäki toimi myös Työväen Urheiluseurojen Keskusliiton (TUK) Satakunnan piirisihteerinä. Hän olisi halunnut käydä Pajulahden urheiluopiston liikunnanohjaajan kurssin, mutta se jäi, kun hänen valittiin Poriin nuorisotyöntekijäksi vuonna 1968.

Porissa järjestettiin alusta saakka nuorisoviikkoja. Nuoret koetettiin myös aktivoida äänestämään, ja parhaimmillaan nuorten äänestysprosentti oli yli 70. Kaupungin nuorisopoliittinen ohjelma laadittiin Ruotsin VästerÃ¥sin mallin mukaisesti Porin silloisen apulaiskaupunginjohtajan Heikki Kosken johdolla. Kosken kautta Kivimäki osallistui myös tulevan nuorisotyölain valmisteluun.

Alpo Kivimäki oli Porin kaupungin ensimmäinen nuorisotyöntekijä. Hänellä oli apunaan osa-aikainen kerhovalvoja Nestori Stenberg sekä osa-aikainen siivooja. Vuonna 1971 mukaan tuli toimistotyöntekijä. Vuoden 1972 nuorisotyölain myötä Alpo Kivimäestä tuli nuorisotoimenjohtaja. Hän joutui tenttimään pätevyyden virkaan opetusministeriön järjestämällä muutaman kuukauden mittaisella kurssilla. Alaisikseen hän sai seuraavana vuonna kaksi nuorisosihteeriä.

Kivimäen mielestä nuorisotyössä tärkeä mittari on nuorisolautakunnan saama arvostus. Porissa lautakunnan toimintaa arvostettiin. Kivimäen aikana nuorisojärjestöjen avustuksia nostettiin. Myös nuorisotilat kasvoivat vuoden 1967 kolmestakymmenestä neliöstä yhteensä yli 8000 neliöön. Vuonna 1985 Porin keskustaan valmistui uusi nuorisotalo, jossa oli muunneltavat toimitilat ja noin 3000 neliötä. Porissa toimi myös Suomen ensimmäinen nuorten musiikkipaja, joka tarjosi harjoittelutilat ja tukea aloitteleville muusikoille.

Aineistolaji: AV-aineistot

Koivula, Raimo

Pvm: 31.8.2004, Arkistonro: TYKL/AUD/66

Aineistolaji: AV-aineistot

Koivumäki, Soili

Pvm: 6.5.2015, Arkistonro: TYKL/AUD/1075

Haastattelija työskenteli Nuoperissa harjoittelijana.

Aineistolaji: AV-aineistot

Kolu, Antti

Pvm: 15.6.2016, Arkistonro: TYKL/AUD/1114

Aineistolaji: AV-aineistot

Komu, Elsi

Pvm: 1.9.2004, Arkistonro: TYKL/AUD/69

Aineistolaji: AV-aineistot

Kontkanen, Pekka

Pvm: 11.7.2013, Arkistonro: TYKL/AUD/953

Aineistolaji: AV-aineistot

Kopposela, Juhana

Pvm: 5.2.1976, Arkistonro: TYKL/AUD/951a, Lahjoittaja: Kari Lähdesmäki

Kari Lähdesmäki lahjoitti kirkon poikatyötä ja nuorisotyöntekijöiden koulutuksen varhaisvaiheita käsittelevät haastattelut nauhoina Nuoperille. Osan haastatteluista Lähdesmäki oli tehnyt puhelimitse ja kertonut sen jälkeen haastattelun sisällön omin sanoin nauhalle. Nuoperi digitoi ja arkistoi nauhat, ja harjoittelija Tytti Svetloff litteroi haastattelut ja "tiivistelmät" kesällä 2018.

Aineistolaji: AV-aineistot

Kortelainen, Liisa

Pvm: 31.8.2004, Arkistonro: TYKL/AUD/67

Aineistolaji: AV-aineistot

Koskinen, Reijo

Pvm: 18.8.2006, Arkistonro: TYKL/AUD/145

Aineistolaji: AV-aineistot

Kotkan nuorisotoimi 60 vuotta -seminaari 21.10.2005

Pvm: 21.10.2005, Lahjoittaja: Oma tallenne

Vuonna 2005 alettiin viettää monessa kunnassa nuorisotoimen juhlavuosia, Kotka etunenässä. Tältä äänitallenteelta löytyy Aaltosen Kimmon katsaus nuorisotyön kehittymisestä ja muutoksesta Suomessa. Pieni pätkä on myös Jukka Tahvanaisen puheesta. Kesto: 46 min.

Aineistolaji: AV-aineistot

Kovala, Siru

Pvm: 15.7.2015, Arkistonro: TYKL/AUD/1083

Aineistolaji: AV-aineistot

Kunnan leirillä Muhjärvellä

Pvm: 1962, Arkistonro: TYKL/SPA/210, digitoitu TYKL/SPA/264, Lahjoittaja: Marja-Leena Vainio

"Kunnan leirillä Muhjärvellä vuonna 1962" kuvaa kesäleirin toimintoja. Juostaan, pelataan sulka- ja jalkapalloa, heitetään tikkaa. Muhjärvi on nykyistä Kouvolaa. Äänetön värikaitafilmi. Kesto 3.27.

Aineistolaji: AV-aineistot

Kuparinen, Risto

Pvm: 24.2.2016, Arkistonro: TYKL/AUD/1110

Aineistolaji: AV-aineistot

Kuru, Pekka

Pvm: 29.6.2009, Arkistonro: TYKL/SPA/677

Aineistolaji: AV-aineistot

Kuusela, Jenni

Pvm: 2.6.2015, Arkistonro: TYKL/AUD/1076

Haastattelija työskenteli Nuoperissa harjoittelijana.

Aineistolaji: AV-aineistot

Kähkönen, Risto

Pvm: 16.6.2010, Arkistonro: TYKL/SPA/1100c

Aineistolaji: AV-aineistot

Kähkönen, Seija

Pvm: 28.6.2006, Arkistonro: TYKL/AUD/137

Aineistolaji: AV-aineistot

Kärkkäinen, Taisto

Pvm: 4.2.2009

Nuoperin harjoittelija Reetta Pihlajavirta teki haastattelun kansatieteen pro gradu -tutkielmaansa "Nuorison taidetapahtuma. Kulttuurista nuorisotyötä kultuuripolitiikan näyttämöllä" (Turun yliopisto, 2011) varten. Nuoperi toimitti tutkielman pohjalta julkaisun "Pyörivään pyörään ei musta korppi pesäänsä tee! Nuorison taidetapahtuma ja Nuori Kulttuuri 1970-2010" (toim. Minna Heikkinen, 2011).

Aineistolaji: AV-aineistot

Kärkkäinen, Taisto

Pvm: 13.4.2004, Arkistonro: TYKL/AUD/57

Taisto Kärkkäisen innostus nuorisotyöhön syttyi nuorena urheiluharrastuksen kautta. Hän harrasti pesäpalloa ja yleisurheilua, ja veti myös seurakunnan poikakerhoa. Kun Taisto Kärkkäinen näki Paukkulan nuoriso-opiston ilmoituksen seurakunnan nuoriso-ohjaajille tarkoitetusta ohjaajakurssista, hän marssi suoraan kirkkoherranvirastoon kysymään voisiko osallistua kurssille. Kirkkoherra antoi heti kassasta rahat neljän viikon kurssia varten. Kurssilla nuorisotyökipinä vahvistui entisestään. Vuonna 1952 Taisto Kärkkäinen pääsi opiskelemaan Yhteiskunnalliseen korkeakouluun (YKK) Helsinkiin, josta valmistui pari vuotta myöhemmin. Samaan aikaan hän kävi myös Pajulahden urheiluopiston urheiluohjaajakurssin.

YKK:n opettajina oli tuolloin kaksi vahvaa persoonaa; Guy von Weissenberg ja Kerttu Varjo. Heillä oli tapana kutsua opiskelijoita toisinaan koteihinsakin. Erityisesti Kerttu Varjo koetti tehdä heistä kaikin puolin mallikkaita esimerkkejä nuorisolle. Kärkkäisen kanssa nuorisotyön opinnot aloitti vain seitsemän muuta innokasta, joten tutuiksi tultiin. Pienessä ryhmässä tuli tietysti välillä yhteenottojakin, kun tunteet kiristyivät. Kurssilaiset ovat kuitenkin pitäneet yhteyttä toisiinsa vuosikymmenten aikana. Taisto Kärkkäinen oli jo alussa enemmän kiinnostunut hallinnollisesta työstä, joten hänen mielestään opetus oli liian käytännön työhön painottuvaa, vaikka muuten hyvää ja antoisaa.

YKK:n jälkeen Taisto Kärkkäinen lähetti työhakemuksen viiteen eri paikkaan ja tuli hyväksytyksi jokaiseen. Hän valitsi Kangasniemen maalaiskunnan ensimmäiseksi työpaikakseen, koska siellä tehtäviin kuului myös poikien liikunnan opetus keskikoulussa, mikä nosti palkkaa mukavasti. Isossa kunnassa nuorisotyö oli jaettu alueisiin koulupiirien mukaan. Kärkkäinen kiersi polkupyörällä ja hiihtäen piiristä toiseen kerhoja pitäen ja iltamia, raittiusviikkoja ja henkisiä kilpailuja järjestäen.

Kun Kouvolassa avautui nuorisotyöntekijän paikka, Kärkkäinen siirtyi sinne. Kouvola oli tuolloin jo vilkas kauppala, ja tehtävää riitti. Nuorisotyön lisäksi kaikki kaupungin juhlatilaisuudet uudenvuoden vastaanottajaisista äitienpäivätilaisuuksiin kuuluivat Kärkkäisen järjestettäviin. Kouvolassa Taisto Kärkkäinen työskenteli reilut viisi vuotta, kunnes valtion nuorisolautakuntaan tuli haettavaksi sihteerin paikka. Monen äänestyksen jälkeen hänet valittiin tehtävään. Matkapäivien määrä kasvoi, ja työpäivät venyivät entisestään. Kärkkäisen työ oli hallinnollisten puitteiden luomista nuorisotyölle ja arvostuksen hankkimista alalle niin, että ensimmäinen nuorisolaki (1972) voitiin luoda. Myös valtion avustusten jakaminen järjestöille oli osa Kärkkäisen työtä. Avustuspäätösten tekeminen ei aina ollut helppoa. Kärkkäistä on jopa uhattu työhuoneessaan pistoolilla. Tuolloin kyseinen mies oli itse keksinyt järjestön, jolle tivasi rahaa.

Vuonna 1964 Taisto Kärkkäinen sai Yhdysvalloista stipendin maahan tutustumista varten. Kuuden viikon aikana hän pääsi näkemään niin itä- kuin länsirannikkoakin.

Kansainvälinen työ oli alussa valtiollisen tason suhteiden solmimista ja yhteistyöstä sopimista. Sen jälkeen ryhdyttiin järjestämään ystävyysviikkoja, ystävyysleirejä, ystävyyspäiviä ja tutustutettiin nuorisoa yhteistyömaihin vaihdon avulla. Neuvostoliitto oli luonnollisesti tärkeä kohdemaa, mutta myös molemmat Saksat olivat innokkaita yhteistyöhön, samoin Unkari. Myöhemmin suhteita solmittiin Italiaan, Koreaan, Kiinaan, Japaniin jne.

Vuonna 1973 Kärkkäisestä tuli opetusministeriön nuorisotoimiston toimistopäällikkö, ja hänen alaisinaan oli toimistohenkilökuntaa sekä neljä esittelijää. Vaikka työ oli poliittista, ei Kärkkäiseltä koskaan kysytty minkään puolueen jäsenkirjaa, hän meni läpi sitoutumattomana. Taisto Kärkkäinen jäi varhaiseläkkeelle vuonna 1992. Hän sanoo olevansa tyytyväinen työvuosiinsa. Sittemmin Kärkkäinen on ollut perustamassa Nuorisotyön Senioriklubia sekä Nuoperia. Hän on toiminut Senioriklubin puheenjohtajana ja Nuoperin ohjausryhmän jäsenenä. Vuonna 2006 Taisto Kärkkäiselle myönnettiin nuorisoasiainneuvoksen arvonimi.

Taisto Kärkkäinen on lahjoittanut Nuoperille runsaasti asiakirja-aineistoa sekä valokuvia. Hän myös kirjoitti Nuoperin vuonna 2004 ilmestyneeseen kiertonäyttelyesitteeseen "Sakit, lössit, jengit ja nappulat - Nuorisotyön vuosikymmenet" ja vuonna 2009 ilmestyneeseen julkaisuun "Nuorisotyön mieli ja merkitys".

Aineistolaji: AV-aineistot

Laasanen, Yrjö

Pvm: 20.2.2014, Arkistonro: TYKL/AUD/1008

Aineistolaji: AV-aineistot

Lahelma, Vesa

Pvm: 28.6.2012, Arkistonro: TYKL/AUD/937

Aineistolaji: AV-aineistot

Laitinen, Eino

Pvm: 19.1.2004, Arkistonro: TYKL/AUD/50

Synnyinkaupungissaan Kuopiossa Eino Laitinen kuului 1950-luvulta lähtien Suomen Demokraattiseen Nuorisoliittoon (SDNL). Hän liittyi, koska koko "kulmakunta" kuului järjestöön, sieltä löytyivät niin kaverit kuin tuleva vaimokin. Kuopion Demokraattisissa nuorissa oli noin 600 jäsentä. Tärkeintä olivat yhdessäolo ja viikonloppuretket järjestön majalle - aina selvin päin. Savon Voiman mittariasentajan (sähköasentaja) työnsä ohessa Laitinen hoiti vapaaehtoisena tanssitalo Työnkulman äänentoistolaitteita 12 vuotta. Tansseja pidettiin neljästi viikossa. Kuopion Demokraattiset nuoret järjesti myös leirejä, mutta niihin Laitinen ei osallistunut. Liiton kansainvälisiä yhteyksiä hoidettiin valtuuskuntien vierailuilla. Kansainvälinen toiminta oli 1960- ja 1970-luvuilla muutenkin vilkasta. Kuopion kaupungilla oli tuolloin laaja ystävyyskuntien verkosto. Ystävyyskaupunki löytyi mm. molemmista Saksoista ja Neuvostoliitosta sekä Ruotsista, Tanskasta ja Norjasta. Näiden kanssa vaihdettiin ryhmiä ja pidettiin yhteyksiä tiiviisti yllä.

Eino Laitinen oli Kuopiossa useana kautena myös nuorisotyölautakunnan jäsenenä. Merkittävä tapahtuma oli ensimmäisen nuorisotyölain tulo voimaan vuonna 1972. Se merkitsi kauan odotettua "nuorisotyön laillistamista" ja oli piristysruiske myös järjestötoiminnalle. Laitisen mielestä Kuopion ajan nuorisotyössä parasta oli yhteisö, johon kaikki jäsenet kuuluivat. "Ei ollut irti yksinään vaan kiinni jossakin." Vuonna 1970 Eino Laitisesta tuli SDNL:n Kuopion piirijärjestön piirisihteeri, jonka toimialueena oli Kuopion lääni.

Demokraattisen Maailmanliiton noin neljän vuoden välein järjestämillä nuorisofestivaaleilla Laitinen oli mukana useita kertoja. Helsingin vuoden 1962 festivaaleilla Laitinen teki talkootyötä lähes yötä päivää ripustaen roikkalamppuja, järjestäen tapahtumatiloja ja siivoten paikkoja. Vuoden 1967 festivaalit oli tarkoitus pitää Algeriassa, mutta maan vallankaappaus muutti suunnitelmat. Suomalaisille 800 osallistujalle järjestettiin Neuvostoliitossa korvaukseksi kolmen viikon junamatka, josta jäi hienot muistot. Berliinissä vuonna 1973 Laitinen toimi STT:n kirjeenvaihtajana ja hänen juttujaan julkaistiin maakuntalehdissä. Kuubassa vuonna 1978 Laitinen oli mukana valtuuskunnan jäsenenä.

Raision kaupungin nuorisotyön virkamiehenä Laitinen aloitti vuonna 1975. Nuorisosihteerin työ oli hallinnollista "byrokraatin" työtä. Ennen hän oli aina ollut järjestöpuolella anomassa kunnalta rahoitusta, nyt hän olikin itse käsittelemässä hakemuksia. 1980-luvulta lähtien Laitisen nimikkeenä oli nuorisotoimenjohtaja. Raisiossa järjestettiin paljon leirejä, myös kansainvälisiä. Tärkeä osa kaupungin nuorisotyötä oli musiikki ja erityisesti musiikinharrastajien harjoitustila Pommari, jonka historiasta on tehty julkaisu vuonna 1996.

Eino Laitinen jäi eläkkeelle 1.2.2004. Hän on Nuorisotyön Seniorien (aiemmin Nuorisotyön Senioriklubi) jäsen ja toimi useita vuosia seniorien edustajana Nuoperin ohjausryhmässä. Laitista haastateltiin myös Nuoperin "ITÄÄN! Nuoret mukana ystävyyskuntatoiminnassa" -kirjaa (2009) varten Raision ja Kingiseppin ystävyyskuntatoiminnasta (29.9.2009, TYKL/SPA/683). Hän on lisäksi lahjoittanut Nuoperille muuta aineistoa.

Aineistolaji: AV-aineistot

Laitinen, Eino

Pvm: 29.9.2009, Arkistonro: TYKL/SPA/683

Haastattelu on tehty Nuoperin "ITÄÄN! Nuoret mukana ystävyykuntatoiminnassa" -julkaisua (Lehtonen, Terhi 2009) varten. Samassa haastattelussa myös Margit Lind-Hiltunen ja poikkeamassa Teuvo Telari.

Aineistolaji: AV-aineistot

Lampinen, Helena

Pvm: 5.7.2011, Arkistonro: TYKL/AUD/855

Aineistolaji: AV-aineistot

Lautala, Tuula

Pvm: 9.6.2011, Arkistonro: TYKL/AUD/910

Tuula Lautala on ollut parisenkymmentä vuotta Hengitysliiton toiminnassa vapaaehtoisena sekä ohessa myös Terveys ry:n ja EHYT ry:n toiminnassa. Omien lasten harrastusten kautta hän on osallistunut myös voimistelu- ja tanhutoimintaan.

"Vapaaehtoiset nuorisotyössä" -projektin haastattelu, haastattelijana Nuoperin vuoden 2011 harjoittelija Nora Tarmio.

Aineistolaji: AV-aineistot

Lehtijärvi, Anja

Pvm: 25.10.2012, Arkistonro: TYKL/AUD/938

Aineistolaji: AV-aineistot

Lehtinen, Pirjo

Pvm: 29.4.2015, Arkistonro: TYKL/AUD/1077

Haastattelija työskenteli Nuoperissa harjoittelijana.

Aineistolaji: AV-aineistot

Lehtonen, Aarre

Pvm: 28.10.2008, Arkistonro: TYKL/AUD/385

Aineistolaji: AV-aineistot

Leikkitunti

Arkistonro: TYKL/SPA/496, digitoitu TYKL/SPA/493, Lahjoittaja: Tampereen yliopisto

"Leikkitunti" on Tampereen yliopiston nuorisotyön opiskelijoiden, "nursojen" leikkitunnilla kuvattu äänetön kaitafilmi. Nursot ovat vuosimallia 1971-1972, tunnistettavissa ovat Leena Aho (Turku), Paula Kariniemi (Oulu) ja tunnin vetäjä Kerttu Varjo, mutta varmasti moni löytää tästä muitakin tuttuja kasvoja.
Kesto: n. 5 min.

Aineistolaji: AV-aineistot

Leino, Hilkka

Pvm: 6.2.2004, Arkistonro: TYKL/AUD/53

Rymättylässä syntynyt Hilkka Leino kasvoi järjestötyöhön. Suomen Sosialidemokraattisen Raittiusliiton Päivän Nuoriin hän liittyi jo varhain, samoin kuin Löyly-urheiluseuraan. Aikuisiällä 1960-luvun alussa, Päivän Nuorten ohjaajakursseja käytyään, hän alkoi itsekin toimia vapaaehtoisena ohjaajana. Päivätyönsä Hilkka Leino teki koulun keittiössä ja sai siinäkin työssä olla nuorten kanssa tekemisissä. Leino oli lisäksi Naantalin nuorisolautakunnan jäsen ja harrasti myös Punaisen Ristin toimintaa, johon kuului mm. päivystämistä Naantalin rannassa juhlailtoina. Myöhemmin Leino toimi kehitysvammaisten ohjaajana.

Päivän Nuoret järjesti kerhoiltoja 4-14-vuotiaille lapsille ja nuorille. Naantalissa oli kolme kerhoa: keskustan Kino, Ruona ja Nuhjala, ja ohjaajia kymmenkunta. Kerholaiset osallistuivat myös erilaisiin kilpailuihin sekä leireille ja matkoille. Leirit pidettiin Salorannassa. Päivän Nuorilla oli valtakunnallistakin leiritoimintaa. Myös lastenjuhlia, äitienpäivä- ja joulujuhlia järjestettiin, osa yhdessä kunnallisen nuorisotoimen kanssa. Kyllikki Myllymäki oli tuolloin Naantalin nuorisotoimenjohtajana.

Nuorisolautakuntatyö oli pääasiallisesti rahoitussuunnitelmien tekoa ja rahan keräämistä nuorisotyöhön. Koululaisten iltapäiväkerhotoiminta aloitettiin Naantalissa nuorisolautakunnan aloitteesta. Hilkka Leino jäi pois nuorisolautakunnasta 1970-luvulla, mutta jatkoi terveyslautakunnassa.

Nuorisoparlamentti perustettiin Naantalissa 1960-luvulla. Se muodostui eri järjestöjen jäsenistä ja kunnallisen nuorisotyön edustajista. Kokouksissa jouduttiin käsittelemään muun muassa ns. liekkiviinan (puhdistetun Sinolin) käyttöä.

Aineistolaji: AV-aineistot

Leinonen, Jukka

Pvm: 18.6.2014, Arkistonro: TYKL/AUD/1003

Aineistolaji: AV-aineistot

Leirielämää

Arkistonro: TYKL/SPA/495, digitoitu TYKL/SPA/493

"Leirielämää" on Tampereen yliopiston nuorisotyön opiskelijoiden harjoitusleiriltä kuvattu äänetön kaitafilmi 1970-luvun alusta. Leirin vetäjänä on Kerttu Varjo. Kesto: n. 5 min.

Aineistolaji: AV-aineistot

Leirielämää Sippolassa

Pvm: 1962, Arkistonro: TYKL/SPA/211, digitoitu TYKL/SPA/264, Lahjoittaja: Marja-Leena Vainio

"Leirielämää Sippolassa" on vuonna 1962 kuvattu äänetön värikaitafilmi kesäleiriltä. Filmiltä löytyy niin ruokailut kuin lipunnostoakin. Kesto 2.37.

Filmi on digitoitu.

Aineistolaji: AV-aineistot

Leirikoulutus, osa 1

Arkistonro: TYKL/SPA/246, digitoitu TYKL/SPA/266, Lahjoittaja: Turun nuorisoasiainkeskus

"Leirikoulutus 1" on kaitafilmi, joka on tehty ennen vuotta 1972, ja joka opetti miten kesäleiri suunnitellaan jo talvella, tehdään talousarvio, kunnostetaan telttoja, valitaan leiripaikka, huomioidaan maatilojen läheisyys mm. maidon saannin osalta ja vuokrataan leiripaikka. Myös itse leiripaikan opasteiden valmistus on tärkeää. Pääosissa Tuovi Sappinen ja Pentti Sundroos, ohjaus Kalevi Perho ja käsikirjoitus Matti Nummelin. Tuottaja: Turun kaupungin nuorisotyölautakunta. Värifilmi. Kesto: 10.15.

Leirikoulutus, osa 2 (TYKL/SPA/249, digitoitu TYKL/SPA/266.), jatkaa leirin rakennuksesta.
Molemmat filmit on digitoitu.

Aineistolaji: AV-aineistot

Leirikoulutus, osa 2

Arkistonro: TYKL/SPA/249, digitoitu TYKL/SPA/266., Lahjoittaja: Turun nuorisoasiainkeskus

"Leirikoulutus 2" on kaitafilmi, joka on tehty ennen vuotta 1972, ja joka opettaa miten leirialue rakennetaan eli pidetään ennen varsinaista leiriä ns. työleiri.
Rakennelmat: Teuvo Mäkinen, ohjaus: Kalevi Perho, selostus: Simo Pasanen, kuvaus: Reijo Nordman. Tuottaja: Turun kaupungin nuorisotyölautakunta. Värifilmi. Kesto: 18.51.

"Leirikoulutus 1" -kaitafilmi (TYKL/SPA/246, digitoitu TYKL/SPA/266) on tätä filmiä edeltävä ohje leirin suunnitteluun. Molemmat filmit on digitoitu.

Aineistolaji: AV-aineistot

Leppäkoski, Ritva

Pvm: 17.7.2006, Arkistonro: TYKL/AUD/144

Aineistolaji: AV-aineistot

Leppäniemi, Heidi

Pvm: 7.6.2011, Arkistonro: TYKL/AUD/913

Heidi Leppäniemi on työskennellyt vapaaehtoisena Rovaniemen seurakunnan nuorten yökahvilassa Katutasossa vuosina 2001-2002. Haastattelussa on mukana myös Katutason toinen vapaaehtoinen Jenniina Heikkilä.

"Vapaaehtoiset nuorisotyössä" -projektin haastattelu, haastattelijana Nuoperin vuoden 2011 harjoittelija Nora Tarmio.

Aineistolaji: AV-aineistot

Leväniemi, Heikki

Pvm: 22.2.2018

Aineistolaji: AV-aineistot

Liikanen, Tero

Pvm: 2.5.2011, Arkistonro: TYLK/AUD/924

Tero Liikanen oli Lahdessa partiotoiminnassa vartionjohtajana vuodesta 2000 vuoteen 2004.

"Vapaaehtoiset nuorisotyössä" -projektin haastattelu, haastattelijana Nuoperin vuoden 2011 harjoittelija Nora Tarmio.

Aineistolaji: AV-aineistot

Lilja, Timo

Pvm: 14.6.2005, Arkistonro: TYKL/AUD/114, TYKL/SPA/346

Aineistolaji: AV-aineistot

Lind, Irmeli

Pvm: 22.2.2012, Arkistonro: TYKL/AUD/934

Aineistolaji: AV-aineistot

Lind-Hiltunen, Margit

Pvm: 29.9.2009, Arkistonro: TYKL/SPA/683

Haastattelu on tehty Nuoperin "ITÄÄN! Nuoret mukana ystävyykuntatoiminnassa" -julkaisua (Lehtonen, Terhi 2009) varten. Samassa haastattelussa myös Eino Laitinen ja poikkeamassa Teuvo Telari.

Aineistolaji: AV-aineistot

Lindqvist, Raimo

Pvm: 10.3.2006, Arkistonro: TYKL/AUD/132

Aineistolaji: AV-aineistot

Lindroos, Heidi

Pvm: 23.2.2018

Aineistolaji: AV-aineistot

Lohikoski, Viljo

Pvm: 24.1.1976, Arkistonro: TYKL/AUD/951a, Lahjoittaja: Kari Lähdesmäki

Kari Lähdesmäki lahjoitti kirkon poikatyötä ja nuorisotyöntekijöiden koulutuksen varhaisvaiheita käsittelevät haastattelut nauhoina Nuoperille. Osan haastatteluista Lähdesmäki oli tehnyt puhelimitse ja kertonut sen jälkeen haastattelun sisällön omin sanoin nauhalle. Nuoperi digitoi ja arkistoi nauhat, ja harjoittelija Tytti Svetloff litteroi haastattelut ja "tiivistelmät" kesällä 2018.

Aineistolaji: AV-aineistot

Lohikoski, Viljo

Pvm: 26.12.1977, Arkistonro: TYKL/AUD/951a, Lahjoittaja: Kari Lähdesmäki

Kari Lähdesmäki lahjoitti kirkon poikatyötä ja nuorisotyöntekijöiden koulutuksen varhaisvaiheita käsittelevät haastattelut nauhoina Nuoperille. Osan haastatteluista Lähdesmäki oli tehnyt puhelimitse ja kertonut sen jälkeen haastattelun sisällön omin sanoin nauhalle. Nuoperi digitoi ja arkistoi nauhat, ja harjoittelija Tytti Svetloff litteroi haastattelut ja "tiivistelmät" kesällä 2018.

Aineistolaji: AV-aineistot

Louhivuori, Verneri

Pvm: 5.1.1978, Arkistonro: TYKL/AUD/591b, TYKL/AUD/592, Lahjoittaja: Kari Lähdesmäki

Kari Lähdesmäki lahjoitti kirkon poikatyötä ja nuorisotyöntekijöiden koulutuksen varhaisvaiheita käsittelevät haastattelut nauhoina Nuoperille. Osan haastatteluista Lähdesmäki oli tehnyt puhelimitse ja kertonut sen jälkeen haastattelun sisällön omin sanoin nauhalle. Nuoperi digitoi ja arkistoi nauhat, ja harjoittelija Tytti Svetloff litteroi haastattelut ja "tiivistelmät" kesällä 2018.

Aineistolaji: AV-aineistot

Loukamaa, Sinikka

Pvm: 13.5.2011, Arkistonro: TYKL/AUD/919

Sinikka Loukamaan kanssa haastattelussa mukana ovat myös Maria Kanniainen ja Piiku Jalonen. Kaikki kolme toimivat vapaaehtoisina Turun Saappaan tuki -yhdistyksessä.

"Vapaaehtoiset nuorisotyössä" -projektin haastattelu, haastattelijana Nuoperin vuoden 2011 harjoittelija Nora Tarmio.

Aineistolaji: AV-aineistot

Lähdesmäki, Kari

Pvm: 29.6.2006, Arkistonro: TYKL/AUD/138-139

Kari Lähdesmäen haastattelua ei ole kirjattu ylös samalla tavalla kuin muita Nuoperin haastatteluja, koska Lähdesmäki on itse kirjoittanut elämästään ja urastaan niin paljon. Elämäkerrallinen kirjoitus "Työnäkynä nuorisotyö" sekä CV sisältävät haastattelussa läpi käydyt asiat.

Aineistolaji: AV-aineistot

Läntinen, Reijo

Pvm: 7.7.2009, Arkistonro: TYKL/SPA/692

Aineistolaji: AV-aineistot

Maailman nuorison ja ylioppilaiden VIII rauhan ja ystävyyden festivaali Helsingissä 1962

Pvm: 1962, Lahjoittaja: Eino Laitinen

Miltei tunnin kestävä elokuva Helsingin festivaaleista on Suomen elokuva-arkiston ja Kuvatyö Oy:n tekemä taltiointi kahdeksansista rauhan festivaaleista, joista erityisesti politikointi on jäänyt niin osallistujien kuin sivustaseuraajienkin mieleen. Joni Krekola on aiheesta tehnyt kirjankin.
Festivaaleille osallistui 137 maata ja 18 000 ihmistä, Suomen valtuuskuntaan kuului 1 800 henkeä. Maailman nuorison ja ylioppilaiden rauhan ja ystävyyden festivaalista kertova elokuva alkaa osallistujien Helsinkiin tulolla. Erityisesti neuvostoliittolaisten Gruusia-laiva saa osakseen huomiota, samoin avajaismarssi ja avajaiset kokonaisuutena. Myös ns. lättähattujen hulinointikin on kuvattu. Avajaisten tervehdyspuheen pitää silloinen opetusministeri Armi Hosia. Kymmenen päivän festivaalien toimintaa kuvataan erilaisissa tapahtumissa, niin eduskuntaan tutustumista kuin kansainvälisten kollegioiden kautta, urheilutapahtumia, tanssia ja laulua unohtamatta. Yleisurheilukisoissa tehtiin maailmanennätyksiäkin, joita oli seuraamassa mm. presidenttimme Urho Kekkonen. Osallistujat käyvät vierailulla myös mm. Kangasalalla ja Turussa. Myös eri maiden väliset missikilpailut järjestetään, voiton vei Kuuba. Filmillä suuren huomion saa myös Juri Gagarinin tulo Seutulaan ja avaruusjuhla Suurtorilla. Loppuparaati ilotulituksineen päättää elokuvan, johon sen mukaan osallistui, yleisö mukaan lukien, melkein puoli miljoonaa ihmistä.

Nuoperilla on myös valokuvia ja dioja niin Helsingin festivaaleista, kuin muistakin festivaaleista, mm. Kuubasta. Monessa työelämähaastattelussa festivaaleista myös kerrotaan omakohtaisia muistoja. Filmi on Suomen elokuva-arkiston, joten sitä ei ole arkistoitu Nuoperiin, mutta se on kaitafilmiltä digitoitu. Kesto: 54.10. Väri- ja äänifilmi.

Aineistolaji: AV-aineistot

Magnusson, Toini

Pvm: 17.12.2007

Nuoperin entinen harjoittelija Ann-Mari Lehti teki haastattelun kansatieteen pro gradu -tutkielmaansa "Nuorisotalo - muutakin kuin sateensuoja? Nuorisotyöntekijöiden näkökulma turkulaisiin nuorisotaloihin" (Turun yliopisto, 2009) varten .

Aineistolaji: AV-aineistot

Mahisprojektin lyhytfilmi 17.syyskuuta

Arkistonro: TYKL/SPA/627, Lahjoittaja: Opetusministeriö

Mahisprojekti esittää lyhytfilmin "17.syyskuuta". Hetkiä nuorten elämästä, juopottelua, väkivaltaa, virkavaltaa karkuun juoksemista.

Tekijät: Outi Kaarema, Henna Keränen, Taina Järvelä, Tuomo Maliniemi. Kooste. Ohjaus, leikkaus ja editointi: Rikhard Saukko.

Kesto: 2 min. Todennäköisesti vuodelta 1997. Digitoitu: TYKL/SPA/627.

Tallenteen lopussa Viljan päivän markkinat 12.9.1997. Katsaus markkinoiden tapahtumiin. Toimitus Olli Törmänen.

Aineistolaji: AV-aineistot

Majanen, Seija

Pvm: 10.7.2013, Arkistonro: TYKL/AUD/954

Aineistolaji: AV-aineistot

Marja-Leena Vainion lahjoitus

Pvm: 1957 - 1986, Arkistonro: 15.1: 450 III, 52.1:449 IV, 52.2.:449 VI, 59.1:449 VI, Arkistonmuodostaja: Marja-Leena Vainio, Lahjoittaja: Marja-Leena Vainio

Nuorisoasiainneuvos Marja-Leena Vainio oli Nuoperin ensimmäisimpiä lahjoittajia. Av-aineiston lisäksi lahjoituksessa on asiakirja-aineistoa, mm. leikekirjoja 1957 - 1961, esitelmiä, puheita, nuorisotapahtumia Anjalankoskella, Nuorisotyön käsikirjan, Leikkialueiden suunnittelun ja Kansainvälisen toiminnan -oppaat. Asiakirjoja on määrällisesti vähän, kaksi koteloa.

Aineisto on digitioitu.

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Marjanen, Anja

  Pvm: 16.5.2011, Arkistonro: TYKL/AUD/918

  Anja Marjanen toimii vapaaehtoisena nuorten somaliäitien keskusteluryhmässä, Hear Me -hankkeessa, Mannerheimin Lastensuojeluliitossa, Suomen AFS -vaihto-oppilasjärjestössä sekä A-killassa.

  "Vapaaehtoiset nuorisotyössä" -projektin haastattelu, haastattelijana Nuoperin vuoden 2011 harjoittelija Nora Tarmio.

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Martikainen, Olavi

  Pvm: 24.4.2005, Arkistonro: TYKL/AUD/107, TYKL/AUD/340

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Matilainen, Urpo

  Pvm: 17.6.2013, Arkistonro: TYKL/AUD/957

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Mertanen, Jorma

  Pvm: 24.6.2009, Arkistonro: TYKL/SPA/691

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Muhammed, Dlovan

  Pvm: 12.5.2011, Arkistonro: TYKL/AUD/920

  Pohjois-Irakin kurdialueelta kotoisin oleva Dlovan Muhammed tuli perheensä kanssa Suomeen vuonna 1994, kun oli 21-vuotias. Hän on vapaaehtoisena mukana Turun alueella toimivassa YHDESSÄ-yhdistyksessä sekä kurdiyhdistyksessä.

  "Vapaaehtoiset nuorisotyössä" -projektin haastattelu, haastattelijana Nuoperin vuoden 2011 harjoittelija Nora Tarmio.

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Muistelmia - tansseja

  Arkistonro: vain digitoitu TYKL/SPA/264, Lahjoittaja: Turun nuorisoasiainkeskus

  "Muistelmia - tansseja" on kesällä kuvattu äänetön värikaitafilmi Turusta. Kesto 2.02.

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Mutka, Pauli

  Pvm: 14.6.2015, Arkistonro: TYKL/AUD/1081

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Mylläri, Timo

  Pvm: 7.7.2011, Arkistonro: TYKL/AUD/931

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Mäkelä, Pertti

  Pvm: 25.6.2009

  Haastattelu on tehty Nuoperin "ITÄÄN! Nuoret mukana ystävyykuntatoiminnassa" -julkaisua (Lehtonen, Terhi 2009) varten. Samassa haastattelussa mukana Marjaleena Tuliainen.

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Mäkelä, Pertti

  Pvm: 9.3.2006, Arkistonro: TYKL/AUD/130-131

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Mäntynen, Kirsti

  Pvm: 20.2.2014, Arkistonro: TYKL/AUD/1004

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Mäyrä, Sanna

  Pvm: 15.7.2009, Arkistonro: TYKL/SPA/681

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Naalisvaara, Kari

  Pvm: 15.11.2011, Arkistonro: TYKL/AUD/935

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Nerelli-Antell, Eero

  Pvm: 24.11.2017

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Nummelin, Matti

  Pvm: 7.6.2013, 15.8.2013, Arkistonro: TYKL/AUD/958a, TYKL/AUD/958b

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Nuoperin näyttely Kurikassa 2007

  Pvm: 13.2.2007, Lahjoittaja: Kurikan nuorisotoimi

  Nuoperi rakensi kiertonäyttelyn juhlistamaan 60-vuotiasta nuorisotyötä. "Sakit, lössiit, jengit ja nappulat - Nuorisotyön vuosikymmenet" -näyttely kiersi ympäri Suomea ja Kurikassa sitä esiteltiin 13.2.2007 seinäjokelaisille nuorisotyöntekijöille. Maija-Leena Rosten ja Päivi Huotari esittelevät näyttelyä, jota on täydennetty kurikkalaisilla nuoriso(työ)lautakunnan pöytäkirjoilla vuodesta 1946, lehtileikkeillä, musiikilla ja kaitafilmeillä (vuodesta 1968 alkaen). Ammattioppilaitoksen bändi on myös mukana soittamassa.

  DVD:tä ei ole arkistoitu. Toteutus Ramin paja, Raimo Teräväinen. Kesto: 20.15.

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Nuori Kulttuuri, 1994, Helsinki, Uusi Helsingin hohto Nuorten taidetapahtuma 28. - 30.1.1994

  Pvm: 28. - 30.1.1994, Arkistonro: TYKL/SPA/1166, Lahjoittaja: Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus

  "Uusi Helsingin hohto Nuorten taidetapahtuma 28. - 30.1.1994". Vanha Savoy kuvataide-akatemia. Nuorten taidetapahtumasta Loisteeseen on Helsingin nuorisoasiainkeskuksen tekemä vhs-filmi, jossa taustalla pyörii uusi Loiste-tapahtuma ja samalla haastatellaan Martti Suosaloa, joka osallistui NT:aan vuonna 1983 Vaasassa ja Satu Silvoa, joka puolestaan osallistui vuosina 1976 ja 1979. Puhutaan tapahtumista, joihin on osallistuttu ja mitä ne ovat ko. näyttelijöille antaneet ja mitä niistä on jäänyt mieleen. Tuottaja: Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, 2004. Vain digitoitu versio.

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Nuori Kulttuuri, 2001, Lahti, tanssi

  Pvm: 2001, Arkistonro: TYKL/SPA/1120, Lahjoittaja: Suomen Nuorisoseurojen liitto

  Video "1001 yksi tuntia tanssia" alkaa ilmoittautumisella tapahtumaan, seurataan harjoituksia ja esityksiä, haastatellaan mm. Hannu Ala-Sankolaa (Suomen Nuorisoseurat, järj.), Heikki Värtsiä (balettituomariston pj.) ja osallistujia. Nauhoitus loppuu Sibelius-talon päätösjuhlaan ja opetusministeriön Olli Saarelan puheeseen. Ei kuvaus- eikä tuottajatietoja.
  Kesto 60 min.

  Nuoperin toimittamassa julkaisussa (2010) "Pyörivään pyörään ei musta korppi pesäänsä tee! Nuorison taidetapahtuma ja Nuori Kulttuuri 1970 - 2010" löytyy Panu Mäenpään kirjoitus 2000-luvun Nuoren Kulttuurin tapahtumista. Voit tutustua julkaisuun Nuoperin julkaisut-osiossa.

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Nuori Kulttuuri, 2002, Kotka, teatteri, kirjallisuus, kuvataide, valokuvaus, puheilmaisu ja Kokkola, monitaiteellinen foorumi

  Pvm: 2002, Arkistonro: TYKL/SPA/1122, Lahjoittaja: Suomen Nuorisoseurojen liitto

  Kotkan "Avoin foorumi" -taltiointi alkaa paraislaisen Show 3000 -ryhmän esityksellä. 25.5.2002 järjestetty valtakunnallinen Nuori Kulttuuri -tapahtuma keräsi 700 osallistujaa ympäri Suomen ja esityksiä oli kaikkiaan 43. Esiintyjät olivat 10 - 20-vuotiaita. Nuori Kulttuuri toimikunnan puheenjohtaja Aaro Harju toivoo poikkitieteellisyyden ja pienien lajien lisäystä tapahtumaan ja kertoo samalla myös, että samana vuonna järjestetään jo viides pohjoismainen yhteistapahtuma sekä ensimmäinen eurooppalainen tapahtuma Bryggessä. Muita haasteltavia, osallistujien lisäksi, ovat mm. Reijo Paukku, Kotkan kaupunginteatterin ohjaaja ja raatilainen, Helena Törmä Inarin Luovis-ryhmien ohjaaja, paraislaisten ohjaaja Riddo Ridberg sekä opetusministeriön Olli Saarela. Yle multiradio ja opetusohjelma -tuotantoa, tilaajana Yle Teema. Haastattelijana Päivi Kapiainen-Heiskanen. Reportaasikuvaus: Matti Markkanen ja Jorma Pilke.
  Kesto 59 min.

  Nuoperin toimittamassa julkaisussa (2010) "Pyörivään pyörään ei musta korppi pesäänsä tee! Nuorison taidetapahtuma ja Nuori Kulttuuri 1970 - 2010" löytyy Panu Mäenpään kirjoitus 2000-luvun Nuoren Kulttuurin tapahtumista. Voit tutustua julkaisuun Nuoperin julkaisut-osiossa.

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Nuori Kulttuuri, 2003, Lapua, musiikki ja Tornio/Haaparanta, digitaide, video, design, monitaiteellinen foorumi

  Pvm: 16. - 18.5.2003, Arkistonro: TYKL/SPA/1123, Lahjoittaja: Suomen Nuorisoseurojen liitto

  Ylein "Avoin foorumi" -taltiointi Lapualta 16.-18.5.2003. Musiikkitapahtumassa mukana 1 500 esittäjää. Haastateltavina mm. Nuori Kulttuuri toimikunnan jäsen Anna Kuoppamäki, Enontekiön yläasteen Silbonat-ryhmä, Lapuan tapahtuman isäntä Heikki Salo, Putaan puolinuottien vetäjä Minna Sipola Haukiputaalta, Kirkkonummen 3. musiikkiluokan opettaja Elina Laakkonen, Nurmijärven Laulujoutsenien vetäjä Heli Vapaakallio ja esityksiä. Yle Opetusohjelmat ja Yle Multifoorumi. Tilaaja: Yle Teema. Toimittajana Päivi Kapiainen-Heiskanen, reportaasikuvaus: Matti Markkanen ja Jorma Pilke, tuottajana Leena-Maija Tuominen.
  Kesto 59 min.

  Nuoperin toimittamassa julkaisussa (2010) "Pyörivään pyörään ei musta korppi pesäänsä tee! Nuorison taidetapahtuma ja Nuori Kulttuuri 1970 - 2010" löytyy Panu Mäenpään kirjoitus 2000-luvun Nuoren Kulttuurin tapahtumista. Voit tutustua julkaisuun Nuoperin julkaisut-osiossa.

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Nuori Kulttuuri, 2004, Loiste, Helsinki

  Pvm: 6. - 13.3.2004, Arkistonro: TYKL/SPA/1124, Lahjoittaja: Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus

  Kolmeen osaan jaettu lyhytfilmi, jossa ensin insertti tapahtumaan, toisena aluetapahtuman raatilaisten haastatteluja (mm. Susa Östersund, Tiina Kasvi, Simo Heiskanen, Jani Lännenmäki) ja kolmantena osallistujien mietteitä. Loiste Helsingissä 6. - 13.3.2004. Ei kuvaus- tai tuottajatietoja.
  Kesto 6 min.

  Nuoperin toimittamassa julkaisussa (2010) "Pyörivään pyörään ei musta korppi pesäänsä tee! Nuorison taidetapahtuma ja Nuori Kulttuuri 1970 - 2010" löytyy Panu Mäenpään kirjoitus 2000-luvun Nuoren Kulttuurin tapahtumista. Voit tutustua julkaisuun Nuoperin julkaisut-osiossa.

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Nuori Kulttuuri, 2004, Vaasa, tanssi ja Tampere, sirkus ja estraditaide

  Pvm: 14. - 16.5.2004 , Arkistonro: TYKL/AUD/1125, Lahjoittaja: Suomen Nuorisoseurojen liitto

  Vaasan valtakunnallinen tapahtuma järjestettiin 14. - 16.5.2004. Taltioinnissa seurataan kuopiolaisen tanssiryhmän viikonloppua majoittumisineen ja esityksineen. Haastateltavina mm. järjestäjä taholta Juha-Matti Wahlström ja Anna Hintsala, SPR:n ensiapuryhmäläinen sekä helsinkiläisen Freeyourmind-kanavan tekijöitä, osallistujien lisäksi. Kunniakirjojen ja stipendien saajat näkyvät lopputapahtuman teksteinä. Toimittajana Timo Tapio, kuvaajina Jari Pakkanen ja Miska Luovi. Tuotanto Ideavideon, tuottajana Vaasan kaupungin vapaa-aikavirasto, Anna Hitsala.
  Kesto 29 min.

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Nuori Kulttuuri, 2005, Oulu, Koulun suurjuhlat

  Pvm: 2005, Arkistonro: TYKL/SPA/1126, Lahjoittaja: Koulun Kerhokeskus/Opinkirjo

  Ylen ohjelma suurjuhlista, joissa esitettävän ohjelman ohessa haastatellaan Kerhokeskuksen - koulutyön tuen toiminnanjohtajaa Minna Riikka Järvistä, Opetushallituksen pääjohtaja Kirsi Lindroosia, opetusministeriön neuvottelevaa virkamiestä Olli Saarelaa, Oulun lääninhallituksen tarkastaja Arja-Sisko Holappaa sekä koulun kerhoja vetäviä opettajia, Tytti Haapamäkeä ja Helinä Pykäläahoa Oulusta. Kuvaus: Pauliina Jalasmaa ja Juha Norokytö, toimittajana Sirkku Kianto, tuottajana Jorma Pilke, tilaajana Yle Teema, tuotanto Yle Kulttuurin.
  Kesto 28.34.

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Nuori Kulttuuri, Helsinki, 2000, Nuori Osaaja/Koulun suurjuhlat

  Pvm: 2000, Arkistonro: TYKL/SPA/1118, Lahjoittaja: Koulun Kerhokeskus/Opinkirjo

  Vuoden 2000 tapahtuma oli nimeltään Nuori Osaaja ja tapahtumapaikkana Helsinki. MTV 3:n televisiotaltiointi Koulun suurjuhlista Hartwall-areenalla. Juontajana Marco Bjurström. Eri koulujen esityksien lisäksi mm. Finnteligents ja Rimpparemmi ovat paikalla. Haastattelussa Nuori osaajan pääsihteeri Lauri Seppälä. Paikalla myös Suomen presidentti Tarja Halonen. Kuvaus: Helge Nieminen Tuottaja Marjukka Yliruusi. Pearson Television Entertainmet Oy. Digitoitu TYKL/SPA/1118.
  Kesto 144 min.

  Koulun suurjuhlat järjestetään joka 5. vuosi.

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Nuorison taidetapahtuma 1981, Kokkola, musiikki

  Arkistonro: TYKL/SPA/1104, Lahjoittaja: Suomen Nuorisoseurojen liitto

  TV 1:n taltiointi tapahtumasta, kesto 44.19. Toimittajina Matti Hämäläinen, Jarmo Heikkinen (joka on myös itse osallistunut NT:aan lausunnalla), Jukka Konttori. Ei alkuperäistä VHS:ta.

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Nuorison taidetapahtuma 1982, Pori liikunta ja Hämeenlinna sirkustaide, elokuvat ja äänitteet

  Arkistonro: TYKL/SPA/1105, TYKL/SPA/1106, TYKL/SPA/1107, TYKL/VID/141, Lahjoittaja: Suomen Nuorisoseurojen liitto

  Hämeenlinna, sirkuskooste, TV 1:n taltiointi, Orvo Kontio, kesto 59 min. TYKL/SPA/1107

  Pori, pop- ja discotanssi. Nuorisoseurajärjestön taltiointi. Kesto 79 min. Tanssiesityksiä, alkuperäinen nauha venynyt, joten kopiossa häiriöitä. TYKL/SPA/1106

  Pori, kooste. Nuorisoseurajärjestöjen taltiointi. Myös selostusta. Kesto 44 min (kuva loppuu 39 min.). Digitoitu. TYKL/SPA/1105

  Turun aluetapahtuman pääjuhla. Palkintoja jakamassa mm. Leena Aho, kesto 22.16. TYKL/VID/139 (u-matic), digitoitu

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Nuorison taidetapahtuma Nurmes, 1990, kirjallisuus, kuvataide ja valokuvaus

  Pvm: 1990, Arkistonro: TYKL/SPA/1109, Lahjoittaja: Suomen Nuorisoseurojen liitto

  Nuorison taidetapahtuman aiheena oli kirjallisuus, kuvataide ja valokuva, Taltiointi on Nurmeksen palkintoleiritä, jossa osallistujat tekivät oman elokuvansa nimeltään "Nuori rakkaus" alusta loppuun itse.
  Kesto 30 min.

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Nuorison taidetapahtuma Oulu, 1996, teatteri, puheilmaisu ja tanssi

  Pvm: 1996, Arkistonro: TYKL/SPA/1116, Lahjoittaja: Suomen Nuorisoseurojen liitto

  Vuoden 1996 taidetapahtuma keskittyi teatteriin, puheilmaisuun ja tanssiin, jossa myös Ylen N.Y.T-ohjelma vieraili. Ohjelmassa kuvataan eri esityksiä ja tehdään haastatteluja. Haastateltavina on osallistujia, mm. näyttelijä Anni Juuso ja Muhamed Y Hassan (Color blind -tanssiryhmä). Esitysten palautetta antaa mm. näyttelijä Emilia Pokkinen ja palautteen anto on myös kuvattu paikan päällä.
  Kesto 29 min.

  Mika Pietilä vei Kokkolan nuoret Oulun tapahtumaan ja Titta Vuorinen oli puolestaan järjestäjänä Oulun tapahtumassa. He molemmat ovat kirjoittaneet aiheesta Nuoperin julkaisuun "Pyörivään pyörään ei musta korppi pesäänsä tee. Nuorison taidetapahtuma ja Nuori Kulttuuri 1970 - 2010", jonka esittelytiedot löydät julkaisut-osiostamme.

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Nuorison taidetapahtuma, 1986, Jyväskylä: liikunta, Ylivieska: sirkustaide ja Rauma: kirjallisuus, kuvataide ja valokuvaus

  Pvm: 1986, Arkistonro: TYKL/SPA/1108, Lahjoittaja: Suomen Nuorisoseurojen liitto

  Ylivieska, sirkuskooste. TV2:n taltiointi, Orvo Kontio. Kesto 40 min. Kertoja: Susan Ekman.
  Esitellään tapahtumaa ja kuvataan esityksiä. Tapahtumassa mukana sirkusaatelia, mm. taikuri Solmu Mäkelä.

  Arja-Leena Nisula oli valtakunnallisen tapahtuman järjestäjä Ylivieskassa ja hän on kirjoittanut aiheesta Nuoperin julkaisuun "Pyörivään pyörään ei musta korppi pesäänsä tee. Nuorison taidetapahtuma ja Nuori Kulttuuri 1970 - 2010", jonka esittelytiedot löydät julkaisut-osiostamme.

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Nuorison taidetapahtuma, 1991, Tampere, teatteri, lausunta, puhetaito, sirkus ja tanssi

  Pvm: 1991, Arkistonro: TYKL/SPA/1110, Lahjoittaja: Suomen Nuorisoseurojen liitto

  Tampereen tapahtuman päätösjuhla Sampolassa. TV 1:n taltiointi, kuvaus Kari Salmi, Ohjaus Orvo Kontio.
  Kesto: 61 min.

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Nuorison taidetapahtuma, 1994, Varkaus,

  Pvm: 1994, Arkistonro: TYKL/SPA/1114, TYKL/SPA/1115, Lahjoittaja: Suomen Nuorisoseurojen liitto

  Varkauden "Uusi hohto". Erilaisten esitysten lisäksi ohjelman juontaja Kosti Kotiranta haastattelee tapahtumaan osallistujia (mm. Damaru/Tanssivintti - tanssiryhmää Helsingistä, jossa mm. tanssija/koreografi Reija Wäre tanssi), järjestäjä ja rahoittajatahoja: Aaro Harjua, Taisto Kärkkäistä ja Olli Saarelaa sekä valtakunnallisen tapahtuman raadin jäseniä Esa Pakarinen Junioria ja itsekin 1970- luvulla taidetapahtumaan osallistunutta Jukka Itkosta, joka ohjelmassa toteaa mm. "Jokainen, joka on ollut seminaarissa tietää, että kaikki järjellinen ja hieno tapahtuu sen ulkopuolella.". Yle 1:n taltiointi, tuottaja Orvo Kontio. Kesto 55 min. Digitoitu TYKL/SPA/1114.

  Helsingin Uusi Hohto, "Don't take art too seriously". Mm. katu- ja raitiovaunuperformansseja esittelevä video on Helsingin nuorisoasiainkeskuksen, Narrin ja Itiksen videopajojen tuotannosta koottu (videotuotanto tmi Mikko Koponen) esitys Helsingin tapahtumasta tammikuussa. Esitysten välissä Mari Nenonen haastattelee osallistujia, raatilaisia (mm. Susanna Haavisto) ja järjestäjiä (mm. Sinikka Haapanen). Kesto 16 min. Digitoitu TYKL/SPA/1115

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Nuorison taidetapahtuma, 1999, Ungdomens kulturmönstring, Trondheim, Norja

  Pvm: 1999, Arkistonro: TYKL/SPA/1119, Lahjoittaja: Suomen Nuorisoseurojen liitto

  Norjan tapahtuman aiheina mm. tanssi ja musiikki. Esitysten lisäksi kuullaan norjankielinen selostus tapahtumasta, joka on suunnattu 10-19-vuotiaille. Tuottaja: Anna Karin Rynander. TYKL/SPA/1119.
  Kesto: 5 min.

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Nuorison taidetapahtuma, Kuopio, 1998, musiikki

  Pvm: 1998, Arkistonro: TYKL/AUD/1117, Lahjoittaja: Suomen Nuorisoseurojen liitto

  Kuopion Musiikkikeskusta pääpaikkanaan pitänyt tapahtuma kokosi 2 500 nuorta musiikin pariin. Nopea katsaus erilaisiin tapahtumiin, ja lyhyitä haastatteluja. Toimittajina ja haastattelijoina ovat Helena Lappeteläinen ja Tuukka Kouri, kuvaus Kari Kumpulainen. Kanto-Projektin mediapaja. Digitoitu TYKL/AUD/1117.
  Kesto 8.38.

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Nuorison taidetapahtuma, Turku, 1992, Outo hohto, monitaiteellinen taidetapahtuma

  Pvm: 1992, Arkistonro: Digitoitu TYKL/SPA/1111, Digitoitu TYKL/SPA/1112, Lahjoittaja: Suomen Nuorisoseurojen liitto

  Vuonna 1992 Nuorison taidetapahtuma järjesti kokeilevan "Outo hohto" -tapahtuman Turussa. Nuoret levittäytyivät kaduille, puistoihin ja näyteikkunoihin esittämään pantomiimia, näytelmiä, mallinukkeja ja patsaita.

  "Outo hohto", kesto 8 min. Katutapahtumia ja taidenäyttely.Tekijä: Varkauden videopaja. Digitoitu TYKL/SPA/1111.
  Työpajojen tuotoksia, kesto 26 min. Kaitafilmiltä digitoitu TYKL/SPA/1112.

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Nuorison taidetapahtuma, Turun taidetapahtuma 1984

  Pvm: 1984, Arkistonro: TYKL/VID/140 (u-matic), digitoitu TYKL/VID/141, Lahjoittaja: Turun nuorisoasiainkeskus

  U-matic-video Turun taidetapahtumasta, joka on digitoitu. Videolla palkintojen jako ja erilaisia tanssiesityksiä diskotanssista tanhuun. Valtakunnallinen musiikin päätapahtuma pidettiin vuonna 1984 Lahdessa. Tämä video on todennäköisesti vuodelta 1982, koska silloin oli liikunnan vuoro, mutta videon päällä on merkintä vuodesta 1984.
  Kesto 20.17.

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Nuorison taidetapahtuma, Vantaa, 1993, musiikki

  Pvm: 1993, Arkistonro: TYKL/SPA/1113, Lahjoittaja: Suomen Nuorisoseurojen liitto

  Vantaan taidetapahtumassa oli aiheena musiikki ja lisäksi samaan aikaan pidettiin Menoksi-messut. Yle 1:n taltiointi. Musiikkiesitysten lisäksi haastattelussa mm. Pekka ja Susi -bändi.
  Kesto 54 min.

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Nuorisotiedon kirjasto 30 vuotta

  Pvm: 13.5.2004, Lahjoittaja: oma tallenne

  Nuorisotiedon kirjasto juhli 30-vuotistaivaltaan 13.5.2004 Helsingissä Olympiasstadionin toimitilassaan. Paikalle oli kutsuttu nuorisotyön kerma muistelemaan niin 1970-luvun kuin 2000-luvun kirjastoakin. Äänitteellä kuullaan mm. Jukka Tahvanaisen tervetulotoivotus, Sari Näreen ja Jaana Lähteenmaan kirjastolle tekemä Räppi, Tommi Hoikkalan, Taisto Kärkkäisen ja Olli Saarelan puheet sekä eri aikaan kirjastossa töissä olleiden ja sitä käyttäneiden muistelmia. Kesto: n. 55 min.

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Nuorisotyön senioriklubin seminaari M/S Cinderella

  Pvm: 18.4.2002, Lahjoittaja: Nuorisotyön senioriklubi

  Videokasetti, johon on ilmeisesti kuvattu otsikon mukaisesti Nuorisotyön senioriklubin pitämä seminaari M/S Cinderellalla. HI8-videokasetti, jota meillä ei valitettavasti ole ollut mahdollisuutta katsella.

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Nuorten leirejä 1979

  Pvm: 1979, Arkistonro: TYKL/SPA/299, Lahjoittaja: Atte Tenkanen

  "Nuorten leirejä 1979" on Kari Luukkosen kuvaama kaitafilmi, jossa ilmeisesti kuvataan erityisesti perheleirin elämää Maarian kurssikeskuksessa lähellä Turkua. Ruokaillaan, ulkoillaan ja tanssitaan. Kesto: 16.13.

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Nuorten työpajaprojekti

  Pvm: 1995, Arkistonro: TYKL/SPA/627, Lahjoittaja: Opetusministeriö

  Nuorten työpajaprojekti. 1995. Kierrätyskeskuksen projektivastaava Sointu Jokiniemi kertoo Enontekiön nuorten pajaprojektista, jossa edistetään nuorten aktiivista itsetyöllistymistä ja yrittäjäksi ryhtymistä. Ensimmäinen työpaikka on nuorelle tärkeä, koska silloin opitaan myös työssä olemisen säännöt. Projekti alkoi vuonna 1993 kierrätyskeskuksena, jonka yhteydessä on myös suksipalvelu ja kesäisin pyörähuolto. Tärkein alulle panija oli kuitenkin hopeapaja, ja hetken ajan oli myös tekstiilipaja, jonka tilalle tuli puutyöverstas ja uusiotekstiilipaja. Videolla haastatellaan myös hopeatyöpajan vetäjää Tuomo Laaksoa, puutyöpajan vetäjää Seppo Kivipäätä sekä pajan nuoria. Työryhmä: Marjut Suomi, Olli Aro, Petri Sotkamuotka. Tuotanto Enontekiön videopaja. Kesto 20.06

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Nurmi, Marianne

  Pvm: 16.6.2010, Arkistonro: TYKL/SPA/1100d

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Nyberg, Matti "Asseri"

  Pvm: 15.1.2007, Arkistonro: TYKL/AUD/179, TYKL/SPA/630

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Närvä, Jouko

  Pvm: 18.5.2004, Arkistonro: TYKL/AUD/59

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Oiva, Tarja

  Pvm: 29.10.2008

  Nuoperin entinen harjoittelija Ann-Mari Lehti teki haastattelun kansatieteen pro gradu -tutkielmaansa "Nuorisotalo - muutakin kuin sateensuoja? Nuorisotyöntekijöiden näkökulma turkulaisiin nuorisotaloihin" (Turun yliopisto, 2009) varten .

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Olipa kerran työpaja

  Pvm: 1996, Arkistonro: TYKL/VID/137, digitoitu TYKL/SPA/627, Lahjoittaja: Opetusministeriö

  "Olipa kerran työpaja" on Raahen seutukunnan nuorten työpajojen loppuraportin videoliite. Raahen seudun nuorten työpajat Merikaupunkimessuilla. Metalli- puu- ja tekstiilityö sekä ATK-pajojen esittelyä sekä opettajien ja pajalaisten haastatteluja sekä mm. läänin sivistystoimentarkastaja Tuula Lehmusvuoren haastattelu. Noin 12 minuutin kohdalla valmistetaan ruokaa ja sitten alkaa rock-bändin esitys. Sen jälkeen siirrytään autopajalle ja kunnostetaan kolaroitu auto.

  Toteuttanut Raahen videopaja. Tuottajana Raahen kaupunki, 1996.

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Olisko tässä järkeä

  Arkistonro: TYKL/SPA/627, Lahjoittaja: Opetusministeriö

  Olisko tässä järkeä. Nuorten työpajatoiminnasta kertova video. Nuoret kertovat pajalla työskentelystä ja työn merkityksestä elämälle. Korjataan kodinkoneita, tehdään puutöitä, tekstiili- ja savitöitä, kerätään turvetta. Esitellään myös Laitilan silkkipainoa, jossa nuoret ovat töissä. Tuotanto Suomen Työpajat ry, opetusministeriö ja Sand vision. Todennäköisesti 1990-luvun puolivälistä.

  Kesto 20.10.

  Aineistolaji: AV-aineistot

  On the Way, International Youth Musical

  Pvm: 1998, Lahjoittaja: Opetusministeriö

  On the Way -cd-levy sisältää musiikkia, jonka tekemiseen on osallistunut Suomen, Ruotsin, Saksan, Viron, Itävallan ja Venäjän nuoria. Sävellykset on tehnyt Alf Mylläri ja sanoitukset perustuvat Jaan Krossin runoihin. Musiikki on äänitetty Kokkolassa. Orkesteri: Veera Jämsä, Heini Jämsä, Teijo Jämsä, Jari Jämsä, Anna Ylitalo, Mikko Pellinen, Markus Bauer, Verena Perasch, Diana Rautscher, Katharina Purrucker, Marcus Rust, Dmitrii Popov, Dmitrii Bratchin, Vadim Mikhailov, Petr Afanasiev, Sviatoslav Tolstoi.

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Optimistileiri Airistolla vuonna 1966

  Pvm: 1966, Arkistonro: TYKL/SPA/245, digitoitu TYKL/SPA/266, Lahjoittaja: Turun nuorisoasiainkeskus

  "Optimistileiri Airistolla vuonna 1966", kertoo nimensä mukaisesti lasten purjehdusleiristä Airistolla. Opetusfilmiksi tarkoitettu kuvaus on myös mahtavaa ajankuvaa. Purjehtijan mielestä lapset istuvat jollassa kyllä väärässä paikassa! Kuvaajana Reijo Nordman. Mustavalkofilmi. Kesto: 8.21. Filmi on digitoitu.

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Pajapäivät Raahessa 5. - 6.2.1998

  Pvm: 5. - 6.2.1998, Arkistonro: TYKL/VID/136, Digitoitu TYKL/SPA/627, Lahjoittaja: Opetusministerö

  "Pajapäivät Raahessa 5. - 6.2.1998" alkaa Oulun läänin nuorisotoimentarkastaja Tuula Lehmusvuoren puheenvuorolla pajojen merkityksestä. Sen jälkeen esitellään Raahen pajojen tilannetta, jonka jälkeen haastatellaan vielä lähemmin Tuula Lehmusvuorta, Outi Viljamaata innovatiivisista työpajoista ja opetusministeriön Olli Saarelaa pajojen ja yrittäjyyden yhdistämisestä.

  Tuotanto: Raahen videopaja, työryhmä: Haapaniemi, Hourula, Rantakari, Seppänen, Törmänen.
  Kesto: 11.12.

  Opetusministeriö (nykyisin opetus- ja kulttuuriministeriö) on ollut Nuoperille ahkera lahjoittaja. Asiakirjojen lisäksi olemme saaneet niin valokuvia kuin av-aineistoakin. Pääasiassa av-aineisto on erilaisista tapahtumissa ja seminaareissa kuvattuja ja äänitettyjä tallenteita, mutta myös esim. opetus- ja valistusfilmejä.

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Palola, Leni

  Pvm: 6.7.2011, Arkistonro: TYKL/AUD/909

  Leni Palola työskentelee ratsastusterapeuttina. Opiskeluaikanaan hän kävi sosiaalitoimen Lokki-toiminnan tukihenkilökurssin ja lähti nuoren tytön tukihenkilöksi. Silloin alkoi myös ratsastustoiminnan ottaminen mukaan tukitoimintaan. Ratsastusryhmiä hän on vetänyt myös Auralan kerhokeskus ry:n alaisuudessa toimivassa Kotiavain-projektissa. Molemmat ryhmät toimivat noin 1994-2000, jonka jälkeen Palola lähti "virallisesti" opiskelemaan ratsastusterapiaa. Vuoteen 2011 mennessä vapaaehtoistoiminta on jäänyt.

  "Vapaaehtoiset nuorisotyössä" -projektin haastattelu, haastattelijana Nuoperin vuoden 2011 harjoittelija Nora Tarmio.

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Partiohistoriallinen näyttely Turun linnassa 1974

  Pvm: 1974, Arkistonro: TYKL/SPA/251, digitoitu TYKL/SPA/264, Lahjoittaja: Turun nuorisoasiankeskus/Rinne

  "Partiohistoriallinen näyttely Turun linnassa 1974" kiertää linnaan koottua näyttelyä ja esittelee aineistoa.

  Äänetön värikaitafilmi. Kesto 10.41.

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Parviainen, Pauli

  Pvm: 1.6.2004, Arkistonro: TYLK/AUD/60

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Peltola-Yrjölä, Helena

  Pvm: 14.1.2009

  Nuoperin harjoittelija Reetta Pihlajavirta teki haastattelun kansatieteen pro gradu -tutkielmaansa "Nuorison taidetapahtuma. Kulttuurista nuorisotyötä kultuuripolitiikan näyttämöllä" (Turun yliopisto, 2011) varten. Nuoperi toimitti tutkielman pohjalta julkaisun "Pyörivään pyörään ei musta korppi pesäänsä tee! Nuorison taidetapahtuma ja Nuori Kulttuuri 1970-2010" (toim. Minna Heikkinen, 2011).

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Peltola-Yrjölä, Helena

  Pvm: 18.1.2005, Arkistonro: TYKL/AUD/105, TYKL/SPA/338

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Perho, Sirkka

  Pvm: 29.12.2005, Arkistonro: TYKL/AUD/121, TYKL/SPA/353

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Peräaho, Katri

  Pvm: 17.5.2011, Arkistonro: TYKL/AUD/917

  Katri Peräaho toimii Turun Tyttöjen Talon, YAD:n (Youth Against Drugs), Intian kyläkoulun ja luisteluseuran vapaaehtoistyöntekijänä.

  "Vapaaehtoiset nuorisotyössä" -projektin haastattelu, haastattelijana Nuoperin vuoden 2011 harjoittelija Nora Tarmio.

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Pietilä, Hannu

  Pvm: 5.5.1976, Arkistonro: TYKL/AUD/951a, Lahjoittaja: Kari Lähdesmäki

  Kari Lähdesmäki lahjoitti kirkon poikatyötä ja nuorisotyöntekijöiden koulutuksen varhaisvaiheita käsittelevät haastattelut nauhoina Nuoperille. Osan haastatteluista Lähdesmäki oli tehnyt puhelimitse ja kertonut sen jälkeen haastattelun sisällön omin sanoin nauhalle. Nuoperi digitoi ja arkistoi nauhat, ja harjoittelija Tytti Svetloff litteroi haastattelut ja "tiivistelmät" kesällä 2018.

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Pilke, Jorma

  Pvm: 30.6.2004, Arkistonro: TYKL/SPA/235

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Pirilä, Mauri

  Pvm: 1.3.2004, Arkistonro: TYKL/AUD/70-71

  Mauri Pirilän nuorisotyöura lähti liikkeelle Mikkelissä Suomen Nuoriso-opistossa, jossa hän opiskeli nuorisoseuraneuvojaksi vuosina 1956-1957. Nuorisoseuraliikkeen omistuksessa oleva sisäoppilaitos oli monelle tärkeä opiskelupaikka. Useat Pirilän kurssilaisista jatkoivat opettajaseminaariin, ja monista muista tuli ammattinuorisotyöntekijöitä. Opiston rehtorina oli tuolloin Paavo Grönholm ja taideaineiden opettajana Olavi Markkanen. Nuorisoseuraliike oli tuohon aikaan hyvinkin aatteellista ja isänmaallista. ”Sydän rinnassa nuortea, lämpöinen” -nuorisoseuramarssilla aloitettiin ja lopetettiin tilaisuudet.

  Opiston jälkeen Mauri Pirilä työskenteli Etelä-Pohjanmaan nuorisoseurassa järjestöneuvojana neljä ja puoli kuukautta vuosina 1967-1968. Toimipiste oli Seinäjoella, mutta Pirilällä ei ollut siellä edes asuntoa, koska työ vei jatkuvasti eri puolille maakuntaa. Maanantaiaamuisin hän aina saapui jonkin kylän tai kunnan nuorisoseuraan, piti viikon liikuntakurssia paikallisille ja lähti taas seuraavan viikon alussa uuteen paikkaan. Paikalliset nuorisoseurat tilasivat ohjaajan piiritoimistolta ja järjestivät hänelle majoituksen, yleensä yksityiskotiin. Viikon aikana harjoiteltiin voimistelu- ja tanhuohjelmia ja viikonloppuna pidettiin ohjelmalliset iltamat. Mauri Pirilä toteaa haastattelussa: ”Kyllähän se semmoinen tietynlainen käytännön korkeakoulu oli itselle. Joka viikko oli edessä uusi porukka ja se piti saada mukaan, että he olisivat saaneet siitä kurssista jotakin.”

  Seuraavassa työpaikassaan Isonkyrön kunnan nuoriso-, raittius- ja urheiluohjaajana Pirilä aloitti helmikuussa 1958. Hän toimi myös sekä raittius- ja nuorisolautakunnan että urheilulautakunnan sihteerinä. Kunnat saivat tuolloin alkoholiliikkeen voittovaroista rahaa nuoriso- ja raittiusohjaajien palkkaamiseen. Kenttätyöhön kuului raittius- ja elokuvatuntien sekä liikenneopetuksen pitämistä kouluilla, tanhu- ja näytelmäharjoituksia nuorisoseuroissa sekä erilaisia kerhoja ja askartelukursseja. Matkat taittuivat polkupyörällä. Paikalliset vitsailivat, että nuoriso-ohjaajilla oli toimistolta lähtiessään rottinkinippu ohjaustangossa ja Bellet Howell -elokuvaprojektori tarakalla.

  Vuonna 1961 Mauri Pirilä aloitti Raahessa nuoriso- ja raittiusohjaajana sekä urheilulautakunnan sihteerinä. Hän jakoi työväenopiston rehtorin kanssa työhuoneen ns. Raahelassa, joka oli entinen palokunnan ja sittemmin suojeluskunnan talo. Raahessa työskennellessään Pirilä lähti vuonna 1963 Tampereelle Yhteiskunnalliseen korkeakouluun nuorisotyöntekijöiden poikkeuskoulutukseen. Jotta pääsykokeisiin pääsi, piti jo olla joko järjestössä, kunnassa tai kirkon nuorisotyössä hankittua kokemusta, monella oli jokin ammattitutkintokin taustalla. Poikkeuskoulutus antoi sitten pätevyyden kaikkiin nuorisotoimen virkoihin. Tampereella opiskeltiin mm. nuorisokasvatusoppia, psykologiaa, sosiologiaa, kunnallisoppia, nuorisotyön menetelmäoppia, nuorisoa koskevaa lainsäädäntöä ja kirjallista esitystaitoa. Tutkielmansa Mauri Pirilä teki 15-vuotiaiden Raahessa koulua käyvien nuorten harrastuksista ja vapaa-ajanviettotavoista. Kurssin johtajana oli Guy von Weissenberg, nuorisotyön menetelmäopin opettajana Kerttu ”Keka” Varjo ja Veikko Sinisalo äänenkäytön opettajana. Muutamien kurssikavereiden kanssa Pirilä pitää edelleen yhteyttä. Heistä Heikki Hämäläinen, josta tuli Kuusankosken nuorisotoimenjohtaja, on Pirilän tapaan Nuorisotyön Seniorien jäsen. Mauri Pirilä opiskeli työn ohessa myöhemmin myös Oulun kesäyliopistossa sekä osallistui kaupunkiliiton johtajakoulutukseen ja Oulun läänin nuorisolautakunnan täydennyskoulutuksiin.

  Kuusikymmentäluvun puolivälissä Pirilä perusti Raaheen koululaisjärjestöjen yhteistyöelimen nimeltä Linkki. Se järjesti erilaisia tapahtumia, mm. ensimmäisen sotien jälkeisen jazz-konsertin ja nuorten kulttuuripäivät. Nuorisoviikkoja Raahessa järjestettiin alusta saakka kerran vuodessa. Pohjoismaisten ystävyyskuntien kanssa järjestettiin vuorotellen konferensseja, joihin osallistui myös nuoria luottamushenkilöiden lisäksi.

  Kun Pirilä aloitti Raahessa, siellä ei ollut yhtään varsinaista nuorisotilaa. Raahela remontoitiin urheilutaloksi 1960-luvun lopulla. Vuoden 1972 nuorisotyölain myötä nuorisotiloihin alettiin saada valtionavustusta ja vuokra-arvon mukaista avustusta. Jokaisen uuden koulun yhteyteen rakennettiin Raahessa myös nuorisotilat. 1980-luvun puolivälin jälkeen Raahen keskustaan rakennettiin Pirilän aloitteesta isompi (yli 300 neliötä) nuorisokeskus, jolle nuoret antoivat nimen Paradise.

  Vuoden 1972 nuorisolaki oli järjestöystävällinen laki, kunnan tehtäväksi määriteltiin edellytysten luominen järjestötoiminnalle. 1970-luvulla palkattiin ensimmäiset nuoriso-ohjaajat, ja silloin Raaheen Pirilän seuraksi tuli myös toimistovirkailija. ”Alun perin olin minä yksin, kaikkivaltiaana. Olin sihteeri ja juoksupoika. Se oli yhden miehen firma. Siihen aikaan oli iltaohjaajia, jotka pitivät kerhoja. Vakituista väkeähän meillä ei ole koskaan ollut kauhean paljon.” Kun seuraavaa, vuoden 1985 nuorisotyölakia lähdettiin suunnittelemaan, Pirilä oli itsekin jäsenenä opetusministeriön asettamassa toimikunnassa, joka teki lakiesityksen.

  Raahe oli ensimmäisten paikkakuntien joukossa perustamassa nuorten työpajatoimintaa. Jyväskylästä käytiin hakemassa mallia toiminnalle. Raahen autopajalla oli sekä poikia että tyttöjä, se oli haluttu paikka. Työvoimatoimisto osti koulutuksen aikuiskoulutuskeskukselta. Pajalla oli oma työpaikkaruokalakin, jossa jokainen nuori työskenteli vuorollaan emännän apuna. Pajatoiminta päättyi vuonna 1998, vuoden päästä Mauri Pirilän eläkkeelle jäämisestä.

  1990-luvun alkupuolella käynnistyi Raahen ja Pattijoen seurakuntien yhteinen Paras-toiminta (vrt. Saapas), johon kuului viikonloppujen katupäivystys. Mukana oli paljon vapaaehtoisia, jotka koulutettiin toimintaan. Yhteistä toimintaa, esim. hiihtolomamatkoja ja erikoisleirejä, oli myös seutukunnan kuntien (Siikajoki, Pattijoki, Pyhäjoki, Vihanti) kanssa. Yhdeksänkymmentäluvun alussa oli toiminnassa myös Raahen kaupunginjohtajan perustama nuorisopoliittinen työryhmä NUP. Ryhmään kuuluivat kaupunginjohtajan lisäksi koulutoimenjohtaja, suunnittelupäällikkö, sosiaalitoimenjohtaja ja Mauri Pirilä nuorisotoimenjohtajana. NUP kehitti konsernistrategista yhteistyötä, kartoitti nuorten elämää ja elinolosuhteita, mm. asunnon tarvetta ja harrastuksia. Vuonna 1991 jokaiseen kuntasuunnitelmaan päätettiin ottaa mukaan nuorisopoliittinen osa, jossa esitetään mitä tulevana kautena tullaan tekemään nuorten elinolojen hyväksi.

  Kun Mauri Pirilä lähti eläkkeelle, hän ei vuoteen käynyt entisellä työpaikallaan, jotta irtautuminen sujuisi puolin ja toisin. Sen jälkeen yhteyttä on pidetty ja yhteistyötäkin tehty. Lisäksi Pirilä on mukana monenlaisessa järjestötoiminnassa. Hän on myös 50 vuotta syyskuussa 2016 täyttäneen Pohjois-Pohjanmaan Nuorisotyöntekijät Ponteva ry:n perustajajäsen. Vuonna 2007 Mauri Pirilälle myönnettiin nuorisoasiainneuvoksen arvonimi.

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Pohjoismainen kilta 1974, Ruissalo-Naantali-merimatka

  Pvm: 1974, Arkistonro: TYKL/SPA/306, digitoitu TYKL/SPA/264, Lahjoittaja: Turun nuorisoasiankeskus/Rinne

  "Pohjoismainen kilta 1974, Ruissalo-Naantali-merimatka." Pohjoismaiden partiolaiset kokoontuvat ensin Turun Ruissaloon, josta siirtyvät alkuseremonioiden jälkeen laivaan, joka suuntaa Naantaliin. Merimatkan kuvausta. Tapahtumaan osallistui erityisesti senioripartiolaisia.

  Äänetön värikaitafilmi. Kesto 10.41.

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Pohjolainen, Seppo

  Pvm: 16.6.2016, Arkistonro: TYKL/AUD/1116

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Portti, Heli & Somero, Markku

  Pvm: 13.7.2009, Arkistonro: TYKL/SPA/680

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Puhtia perinteestä

  Pvm: 1986, Arkistonro: TYKL/SPA/208, digitoitu TYKL/SPA/264, Arkistonmuodostaja: Ilmari Rinne, Lahjoittaja: Turun nuorisoasiankeskus/Rinne

  "Puhtia perinteestä" on Ilmari Rinteen yhdestä kiinnostuksen kohteesta eli kotiseututyöstä kertova elokuva vuodelta 1986. Elokuva alkaa Hausjärven kotiseutumuseosta, jota Rinne oli perustamassa ja jossa hän esittelee museon esineistöä. Lisäksi käydään Suomen ensimmäisessä partiomuseossa Turussa, jossa esillä mm. vuoden 1936 partion suurleiri Kultarannassa Naantalissa, Kouvolan ulkoilmamuseossa sekä Mynämäen Munnuisten kotiseutumuseo, jonka avajaisia seurataan.

  Toteutus ja kuvaus Jukka Mäkilä. Äänellinen värikaitafilmi. Kesto 16.08.

  Ilmari Rinne sai Jukka Mäkilän kuvaajaksi elokuvalleen Turun elokuvakerhon kautta. Filmissä on mukana myös Jari Mäkilä, joka avaa yhdessä Ilmari Rinteen kanssa oven Hausjärven kotiseutumuseoon, ja jolle Rinne esittelee museota.

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Puumalainen, Timo

  Pvm: 13.5.2004, Arkistonro: TYKL/AUD/58

  Timo Puumalainen on kirjoittanut Nuoperin vuonna 2004 ilmestyneeseen kiertonäyttelyesitteeseen ”Sakit, lössit, jengit ja nappulat… Nuorisotyön vuosikymmenet” otsikolla ”Leirielämää kaupunkilaisille Helsingin Käpylässä”.

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Pylvinen, Matti

  Pvm: 15.6.2010, Arkistonro: TYKL/SPA/1100a

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Pöysälä, Martti

  Pvm: 19.2.2014, Arkistonro: TYKL/AUD/1007

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Rahiala, Kari

  Pvm: 22.2.2005, Arkistonro: TYKL/AUD/106, TYKL/SPA/339

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Raisio, Nuorten itsenäisyyspäiväjuhla 6.12.1987

  Pvm: 6.12.1987, Arkistonro: TYKL/SPA/486, Lahjoittaja: Raision nuorisotoimi

  "Nuorten itsenäisyyspäiväjuhla 6.12.1987" -tallenne kertoo nuorten toisen kerran järjestämästä juhlasta. Alkuun on kaupungin tervehdys, jonka jälkeen jaetaan Suomalaisuuden liiton ja itsenäisyyden juhlatoimikunnan tukemat tunnustuspalkinnot nuorten kanssa ja heidän puolestaan työskennelleille. Palkinnon saivat Matti Inkinen, Kauko Krupskoff, Aini Kytölä, Aarre Lehtonen ja Jarmo Syrjälä. Heidät myös haastatellaan. Ohjelmistosta löytyy niin naisvoimistelua, musiikkiesityksiä, sambatanssia ja bändi. Eino Laitinen haastattelee ? Riikosta ja Juha Heikkilää itsenäisyyden merkityksestä ja lopuksi haastatellaan nuoria juhliin osallistujia ja tanssitaan bändin tahtiin.
  Kesto 1.09.

  Raision nuorisotoimi ja sen entinen nuorisotoimenjohtaja Eino Laitinen ovat lahjoittaneet Nuoperiin erityisesti videotallenteita nuorisotoimen tapahtumista. Videot on digitioitu ja alkuperäiset ovat Raision kaupunginarkistossa. Digitoinnit on tehty suurimmaksi osaksi harjoitustyönä ja joissakin niissä on kuvakulmavääristymistä, esimerkiksi mittasuhteissa.

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Raisio, Nuorten kulttuuripäivä 22.11.1986

  Pvm: 22.11.1986, Arkistonro: TYKL/SPA/486, Lahjoittaja: Raision nuorisotoimi

  "Nuorten kulttuuripäivä 22.11.1986" on Raision kauppaoppilaitoksessa järjestetty kulttuuripäivä, jonka aloittaa puhe, jonka jälkeen nuorten esityksiä nokkahuilun soitosta piirileikkiin ja lauluun. Vajaan 15 minuutin kohdalla kuva siirtyy jäähalliin, jossa pidetään diskoa. Kesto 26.53.

  Raision nuorisotoimi ja sen entinen nuorisotoimenjohtaja Eino Laitinen ovat lahjoittaneet Nuoperiin erityisesti videotallenteita nuorisotoimen tapahtumista. Videot on digitioitu ja alkuperäiset ovat Raision kaupunginarkistossa. Digitoinnit on tehty suurimmaksi osaksi harjoitustyönä ja joissakin niissä on kuvakulmavääristymistä, esimerkiksi mittasuhteissa.

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Raisio, Raision kaupungin nuorisolautakunta 35 vuotta

  Pvm: 10.4.1991, Arkistonro: TYKL/SPA/487, Lahjoittaja: Raision nuorisotoimi

  "Raision kaupungin nuorisolautakunta 35 vuotta" on Huhkon kartanossa pidetty juhla 10.4.1991. Tallenteella kuvataan vieraiden saapuminen, puheet, muistelot ja musiikki. Käydään läpi myös Raision nuorisotoimen historiaa. Helmikuussa 1956 pidettiin ensimmäinen nuorisotyölautakunnan kokous ja siitä kaikki alkoi. Nuorisoparlamentti oli jo 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa ja Ritiratikaali-lehti kertoi nuorten kuulumiset. Harrastusten tukeminen kuului erityisesti nuorisotoimen alaan ja elokuvakerho oli tervetullut, samoin Pommarin tilat, jossa oli mahdollisuus musiikin tekoon. Myös kansainvälisyys on ollut Raisiossa tärkeä, erityisesti ystävyyskaupunkitoiminnan kautta (Kingisepp/NL). Kesto: 53.04.

  Raision nuorisotoimi ja sen entinen nuorisotoimenjohtaja Eino Laitinen ovat lahjoittaneet Nuoperiin erityisesti videotallenteita nuorisotoimen tapahtumista. Videot on digitioitu ja alkuperäiset ovat Raision kaupunginarkistossa. Digitoinnit on tehty suurimmaksi osaksi harjoitustyönä ja joissakin niissä on kuvakulmavääristymistä esimerkiksi mittasuhteissa.

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Raisio, Raisrock 1981

  Pvm: 1.8.1981, Arkistonro: TYKL/SPA/487, Lahjoittaja: Raision nuorisotoimi

  "Raisrock 1981" on Midako videon tekemä tallenne Raision lukion kentällä 1.8.1981 pidetystä rock-tapahtumasta. Ensimmäinen Raisrock järjestettiin vuonna 1979. Kesto 1.01.

  Raision nuorisotoimi ja sen entinen nuorisotoimenjohtaja Eino Laitinen ovat lahjoittaneet Nuoperiin erityisesti videotallenteita nuorisotoimen tapahtumista. Videot on digitioitu ja alkuperäiset ovat Raision kaupunginarkistossa. Digitoinnit on tehty suurimmaksi osaksi harjoitustyönä ja joissakin niissä on kuvakulmavääristymistä esimerkiksi mittasuhteissa.

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Raisio, Raisrock 1983

  Pvm: 1983, Arkistonro: TYKL/SPA/489, Lahjoittaja: Raision nuorisotoimi

  "Raisrock 1983" kuvaa bändejä lavalla Raision lukion kentällä. Digitoitu betavideolta, joten siitä johtunee kapea kuva. Kesto: 2.42.30.

  Raision nuorisotoimi ja sen entinen nuorisotoimenjohtaja Eino Laitinen ovat lahjoittaneet Nuoperiin erityisesti videotallenteita nuorisotoimen tapahtumista. Videot on digitioitu ja alkuperäiset ovat Raision kaupunginarkistossa. Digitoinnit on tehty suurimmaksi osaksi harjoitustyönä ja joissakin niissä on kuvakulmavääristymistä, esimerkiksi mittasuhteissa.

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Raisio, Raisrock 1994

  Pvm: 1994, Arkistonro: TYKL/SPA/488, Lahjoittaja: Raision nuorisotoimi

  "Raisrock 1994" on Raision videopajan tekemä kooste esiintyjistä, mm. Jesus Sandals, Chain flesh, Sig. Lisäksi haastatellaan tapahtuman tekijöitä, mm. Jouni Lehtosta ja Teija Hämäläistä, joka teki alkoholivalistusta tapahtumassa. Paikkana ilmeisesti Raision kauppaoppilaitos. Haastattelijana Markku Päivinen.
  Kesto 20.53.

  Raision nuorisotoimi ja sen entinen nuorisotoimenjohtaja Eino Laitinen ovat lahjoittaneet Nuoperiin erityisesti videotallenteita nuorisotoimen tapahtumista. Videot on digitioitu ja alkuperäiset ovat Raision kaupunginarkistossa. Digitoinnit on tehty suurimmaksi osaksi harjoitustyönä ja joissakin niissä on kuvakulmavääristymistä esimerkiksi mittasuhteissa.

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Raisio, Raisrock 1996

  Pvm: 1996, Arkistonro: TYKL/SPA/490, Lahjoittaja: Raision nuorisotoimi

  "Raisrock 1996" on pitkä tallenne tapahtumasta ja koottu useammasta VHS-videosta. Tapahtuma on järjestetty sisätiloissa, ei tietoa paikasta. Kesto: 5.05.29.

  Raision nuorisotoimi ja sen entinen nuorisotoimenjohtaja Eino Laitinen ovat lahjoittaneet Nuoperiin erityisesti videotallenteita nuorisotoimen tapahtumista. Videot on digitioitu ja alkuperäiset ovat Raision kaupunginarkistossa. Digitoinnit on tehty suurimmaksi osaksi harjoitustyönä ja joissakin niissä on kuvakulmavääristymistä esimerkiksi mittasuhteissa.

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Raisio, Rokkia risteyksestä: Pommari 20 vuotta

  Pvm: 1996, Arkistonro: TYKL/SPA/488, Lahjoittaja: Raision nuorisotoimi

  "Rokkia risteyksestä: Pommari 20 vuotta" on tallenne, jossa kuvataan Raision kaupungin nuorison musiikkitilaa Pommaria ja sen juhlia. Kaupungin hallituksen puheenjohtaja Pekka Närhinen pitää lyhyen puheen, jonka jälkeen alkavat bändit soittamaan. Pommarin kenties tunnetuimmat käyttäjät olivat Joel Hallikainen sekä Sig-yhtye, joka myös esiintyy videolla. Kuvaus: Petri Vilén ja Jaakko Kangas, tuottajana Raision kaupunki. Pommarista on tehty myös 20-vuotishistoriikki "Rockia risteyksestä - Pommari 20 vuotta 1976 - 1996. Raisiolaisen rockin historiaa", toimittajana Taina Saarinen (48 s.).

  Raision nuorisotoimi ja sen entinen nuorisotoimenjohtaja Eino Laitinen ovat lahjoittaneet Nuoperiin erityisesti videotallenteita nuorisotoimen tapahtumista. Videot on digitoitu ja alkuperäiset ovat Raision kaupunginarkistossa. Digitoinnit on tehty suurimmaksi osaksi harjoitustyönä ja joissakin niissä on kuvakulmavääristymistä, esimerkiksi mittasuhteissa.

  Aineistolaji: AV-aineistot

  Raision kaupungin nuorisotoimi 50 vuotta

  Pvm: 3.-28.9.2007, Lahjoittaja: Oma tallenne

  Raision nuorisotoimi kokosi juhlavuoden kunniaksi valokuvanäyttelyn kolmen työntekijänsä (Kauko Krupskoff, Arto Korhonen ja Eino Laitinen) kanssa Raision kirjastoon. Nuoperin Terhi sai kutsun avajaisiin ja tallensi kuvat, joita on on 80. CD:lle on koottu kuvat, kuvalista ja avajaisten kutsukortti.

   Aineistolaji: AV-aineistot

   Raninen, Kaija

   Pvm: 29.1.2004, Arkistonro: TYKL/AUD/52

   Kaija Ranisen perhe oli kristillinen, ja jo kolmevuotiaana hän kertoikin kaikille lähtevänsä isona lähetystyöntekijäksi Afrikkaan. Se suunnitelma kuitenkin jäi. Nuorisotyöhön Raninen sai kipinän eksyessään Turussa sattumalta Jeesus-liikkeen Jerico-klubiin. Hän lähti mukaan toimintaan vapaaehtoiseksi ohjaajaksi. Jerico-klubiin kuului 700-800 nuorta, jotka poliisi ja seurakunnat halusivat pitää poissa kaduilta. Klubilla kävi lomillaan ja vapauduttuaan myös vankila Kakolan kundeja. Nuorten tapaamisissa ja tilaisuuksissa Jeesus-talolla Kaija Raninen puhui aina aluksi puoli tuntia uskonnosta, koska tehtävänä oli viedä evankeliumia eteenpäin, sen jälkeen rukoiltiin ja veisattiin virsiä ja loppuaika oli vapaata ohjelmaa. Jeesus-talo oli toiminnassa yhteensä kymmenen vuotta ennen kuin talo purettiin. Raninen oli mukana pari vuotta.

   Jeesus-talon väki kääntyi katulähetystyön uranuurtajan Yolanda Kalkaksen puoleen etsiessään Turusta uusia toimintatiloja. Kaija Raninen lähti mukaan katulähetyksen vapaaehtoistoimintaan. Toimintaan kuuluivat säännölliset vankilavierailut ja keskustelupiirit vankien kanssa. Myös pyhäkoulut aja nuorten kerhot olivat osa katulähetyksen toimintaa. Kaija Raninen teki vapaaehtoista nuorisotyötä vuoteen 1993 saakka. Silloin lama vei toiminta-avustukset ja vakituiset työntekijät. Sittemmin toimintaa pyöritettiin osin työllisyysvaroilla.

   Kaija Raninen teki pakolaistyötä Turun kaduilla vuosina 1995-1996. Raninen myös auttoi monia pakolaisia esimerkiksi virallisten lausuntojen kääntämisessä. Usealle hän oli ”ainoa omainen” Suomessa.

   Kaija Raninen on toiminut myös kristillisten kaupunginvaltuutettuna Turussa.

   Kaija Raninen osallistui Nuoperin "Nuorisotyötä minäkin tein" -muistitiedon keruuseen vuonna 2003.

   Aineistolaji: AV-aineistot

   Ratia-Järvinen, Ulla

   Pvm: 23.10.2008

   Nuoperin entinen harjoittelija Ann-Mari Lehti teki haastattelun kansatieteen pro gradu -tutkielmaansa "Nuorisotalo - muutakin kuin sateensuoja? Nuorisotyöntekijöiden näkökulma turkulaisiin nuorisotaloihin" (Turun yliopisto, 2009) varten .

   Aineistolaji: AV-aineistot

   Ratia-Järvinen, Ulla

   Pvm: 6.6.2017

   Haastattelija työskenteli Nuoperissa harjoitteliijana.

   Aineistolaji: AV-aineistot

   Rautiainen, Anne-Marie

   Pvm: 6.5.2015

   Haastattelija työskenteli Nuoperissa harjoittelijana.

   Aineistolaji: AV-aineistot

   Roiha, Eeva

   Pvm: 7.5.2015, Arkistonro: TYKL/AUD/1079

   Haastattelija työskenteli Nuoperissa harjoittelijana.

   Aineistolaji: AV-aineistot

   Roslöf, Ursula

   Pvm: 2.8.2013, Arkistonro: TYKL/AUD/955

   Aineistolaji: AV-aineistot

   Ruotsalainen, Jukka

   Pvm: 15.6.2016, Arkistonro: TYKL/AUD/1115

   Aineistolaji: AV-aineistot

   Ruotsalainen, Leena

   Pvm: 19.2.2014, Arkistonro: TYKL/AUD/1006

   Aineistolaji: AV-aineistot

   Rusi, Antti

   Pvm: 8.6.2015, Arkistonro: TYKL/AUD/1080

   Haastattelija työskenteli Nuoperissa harjoittelijana.

   Aineistolaji: AV-aineistot

   Rutila, Hanna

   Pvm: 5.5.2011, Arkistonro: TYKL/AUD/923

   Hanna Rutila tekee vapaaehtoistyötä Uudenmaan partiopiirissä.

   "Vapaaehtoiset nuorisotyössä" -projektin haastattelu, haastattelijana Nuoperin vuoden 2011 harjoittelija Nora Tarmio.

   Aineistolaji: AV-aineistot

   Saarela, Olli

   Pvm: 2.8.2005, Arkistonro: TYKL/AUD/116, TYKL/SPA/348

   Aineistolaji: AV-aineistot

   Saarenpää, Teemu

   Pvm: 19.5.2011, Arkistonro: TYKL/AUD/916

   Teemu Saarenpää toimii Pakolaisavun Kasvokkain-projektissa vertaisohjaajana afgaanimiesten vertaistukiryhmässä.

   "Vapaaehtoiset nuorisotyössä" -projektin haastattelu, haastattelijana Nuoperin vuoden 2011 harjoittelija Nora Tarmio.

   Aineistolaji: AV-aineistot

   Saarinen, Terttu

   Pvm: 8.7.2009, Arkistonro: TYKL/SPA/693

   Aineistolaji: AV-aineistot

   Salo, Maija

   Pvm: 18.6.2010, Arkistonro: TYKL/SPA/1101b

   Maija Salon kanssa yhdessä haastateltiin myös hänen puolisonsa Pekka Salo.

   Aineistolaji: AV-aineistot

   Salo, Pekka

   Pvm: 18.6.2010, Arkistonro: TYKL/SPA/1101b

   Pekka Salon kanssa yhdessä haastateltiin myös hänen puolisonsa Maija Salo.

   Aineistolaji: AV-aineistot

   Sanna

   Pvm: 8.6.2011, Arkistonro: TYKL/AUD/911

   Sanna on työskennellyt vapaaehtoisena Rovaniemen seurakunnan nuorten yökahvilassa Katutasossa vuodesta 1999 noin vuoteen 2009.

   "Vapaaehtoiset nuorisotyössä" -projektin haastattelu, haastattelijana Nuoperin vuoden 2011 harjoittelija Nora Tarmio.

   Aineistolaji: AV-aineistot

   Santanen, Saara

   Pvm: 28.4.2011, Arkistonro: TYKL/AUD/925

   Saara Santanen oli mukana Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnassa vuosina 2002-2006.

   "Vapaaehtoiset nuorisotyössä" -projektin haastattelu, haastattelijana Nuoperin vuoden 2011 harjoittelija Nora Tarmio.

   Aineistolaji: AV-aineistot

   Sarha, Marja-Liisa "Maisa"

   Pvm: 15.6.2010, Arkistonro: TYKL/SPA/1100b

   Aineistolaji: AV-aineistot

   Satua vai totta?

   Pvm: 1967, Arkistonro: TYKL/SPA/268, Lahjoittaja: Timo Puumalainen

   "Satua vai totta?" on väri- ja äänikaitafilmi, jonka ovat tehneet Helsingin Maunu-kerholaiset vuonna 1967. Filmillä nuoret kuvaavat omaa elämäänsä niin kotona, kaduilla kuin nuorisotilallakin. Tarinan lisäksi filmissä on hienoa ajankuvaa.

   Ohjaus ja lahjoitus: Timo Puumalainen. Vain digitoitu versio. Kesto: 22.33.

   Aineistolaji: AV-aineistot

   SDPL:n pioneerikisat 1.-2.6.1985 Kemissä

   Pvm: 1.-2.1985, Arkistonro: VHS: TYKL/VID/131, DVD: TYKL/SPA/491, Lahjoittaja: Tampereen yliopisto

   Valtakunnalliset ja kansainväliset pioneerikisat järjestettiin Kemissä vuonna 1985. Videolla kerrotaan kisoihin valmistautumisesta, mm. Klaukkalan pioneerien talvipäivillä helmikuussa -85 sekä kisaviestistä Helsingistä Kemiin. Tapahtumapaikalta on tallennettu laulua, tanssia, sirkusta toritapahtumia, lasten tapahtumia, joissa valistaa liikenteestä Ensio Itkonen. Työryhmä Veikko Nieminen, Iiris Nieminen, Tuomo Virtanen. Tuotanto: Kansan sivistystyön liitto ry, 1985. Kesto: 46.11.

   Aineistolaji: AV-aineistot

   Siivola, Paavo

   Pvm: 17.7.2006, Arkistonro: TYKL/AUD/141

   Aineistolaji: AV-aineistot

   Sinervo, Väinö

   Pvm: 17.5.2005, Arkistonro: TYKL/AUD/111, TYKL/SPA/343

   Aineistolaji: AV-aineistot

   Sipilä, Marjatta

   Pvm: 5.7.2011, Arkistonro: TYKL/AUD/856

   Aineistolaji: AV-aineistot

   Sipilä, Olavi

   Pvm: 13.1.2004, Arkistonro: TYKL/SPA/234

   Olavi Sipilä toimi Paattisten nuorisoseuran puheenjohtajana melkein kolmekymmentä vuotta. Jo lapsena hän kuului poikaporukkaan, joka kävi nuorisoseuran hiihtoharjoituksissa ja saavutti niin koulun ja pitäjän kuin piirinkin mestaruuksia hiihtokisoissa. Sipilä kuului myös sotilaspoikiin 15-16-vuotiaana. Sotilaspoikana hän oli mukana erilaisissa talkoissa sekä valvomassa Jäkärlän rautatiesiltaa öisin kivääri olallaan. Kutsu armeijaan tuli vuonna 1944, kun Sipilä oli 17-vuotias. Häntä ei kuitenkaan ehditty lähettää rintamalle ennen rauhan julistamista. Kun Olavi Sipilä palasi kotiin Paattisille, häntä vaadittiin ottamaan paikallisen nuorisoseuran toiminta huolehtiakseen. Puheenjohtajan pesti merkittiin pöytäkirjaan toistaiseksi, ja siinä vierähtikin pidempään kuin alun perin oli tarkoitus.

   Nuorisoseura-aikanaan Olavi Sipilä kävi monenlaisia kursseja, mm. näytelmäohjaajakurssin. Seura järjesti paljon iltamia ja tapahtumia ja sen kerhoissa urheiltiin, näyteltiin, laulettiin, lausuttiin ja tanhuttiin. Nuorisoseura järjesti myös omia leirejä ja piti kesäisin uimakoulujakin. Vuonna 1950 Olavi Sipilä sai hoitaakseen myös kunnan palopäällikön ja myöhemmin väestösuojapäällikön toimet. Palopäällikkönä Sipilä ohjasi palokunnan poikaosastoa. Olavi Sipilä jäi eläkkeelle vuonna 1970. Hänen mielestään nuorisotyö oli elämän parasta aikaa, löysihän hän vaimonsakin nuorisoseurasta.

   Olavi Sipilä on säilyttänyt runsaasti nuorisoseuratoimintaan liittyviä kaitafilmejä ja valokuvia.

   Aineistolaji: AV-aineistot

   Sippolan kunnan nuorten mestaruuskilpailut 1962

   Pvm: 1962, Arkistonro: TYKL/SPA/212, digitoitu TYKL/SPA/264, Lahjoittaja: Marja-Leena Vainio

   "Sippolan kunnan nuorten mestaruuskilpailut 1962" on äänetön värikaitafilmi, joka kuvaa yleisurheilukilpailuja Sippolassa, joka nykyisin kuuluu Kouvolaan. Kesto 4.03.

   Filmi on digitoitu.

   Aineistolaji: AV-aineistot

   Sippolan nuorten kulttuurikilpailut vuonna 1960

   Pvm: 1960, Arkistonro: TYKL/SPA/209, digitoitu TYKL/SPA/264, Lahjoittaja: Marja-Leena Vainio

   "Sippolan nuorten kulttuurikilpailut vuonna 1960" on äänetön värikaitafilmi, jossa esitellään kulttuurikilpailujen tarjontaan, esittelijänä mm. Ilmari Rinne ja monipuoliset kulttuurintekijät.

   Kesto: 8.16.

   Aineistolaji: AV-aineistot

   Sirkusfestarit 2002

   Arkistonro: TYKL/SPA/1121, Lahjoittaja: Turun nuorisoasiainkeskus

   "Sirkusfestarit 2002" on Suomen Nuorisosirkusliiton järjestämän Sirkusfestivaalin tallenne Turusta. Loppunäytöksessä nähdään sirkuksen kaikki mahdolliset muodot akrobatiasta klovneihin. Kuvauksesta vastasi työryhmä ja tuotannosta Turun taideakatemia.
   Kesto 1,41.

   Aineistolaji: AV-aineistot

   Sitkeyttä vai voimaa? Kerttu Varjon muistoseminaari

   Pvm: 7.12.2006, Lahjoittaja: Oma tallenne

   Nuoperi järjesti yhdessä Nuorisotyön senioriklubin ja Länsi-Suomen läänin kanssa Turun Vimmassa seminaarin, joka keskittyi Kerttu Varjon työhön niin nuorisotyön opettajana kuin tekijänäkin. Läänin sivistystoimentarkastaja Sirpa Aaramon alkupuheenvuoron jälkeen juhlistetaan uusia ja uutta arvonimeä, jonka senioriklubi hankki. Nuorisoasiainneuvokset Taisto Kärkkäinen ja Olli Saarela kukitetaan laulun saattelemana. Tilaisuuden juontaa Helena Kempas, joka mm. muistelee samalla omaa (poliittisesti värittynyttä) opiskeluaikaansa Kekan (Kerttu Varjon) johdolla. Jorma Pilke esittelee omalla vuorollaan arkistojen kätköistä löytämiään filmejä, joissa Keka esiintyy. Ensimmäisen äänitteen lopussa on vielä muutama yleisökommentti.
   Toisessa äänitteessä on jälleen Kempaksen juontoa, joka alkaa siitä, kuinka Keka toi Hämähäkki-laulun Ruotsista Suomeen, ja laulu myös lauletaan. Sitten jatkaa Kekasta Elna Hirvonen, joka myös oli nuorisotyön opettajana Tampereen yliopistossa. Hän päättää esitelmänsä Kerttu Varjon päiväkirjamerkintään vuodelta 1963 (26.11.). Hirvonen sai Kekalta kolme päiväkirjaa. Koko seminaarin ohjelmaa ei ole tallennettu.
   Ensimmäisen äänitteen kesto 1.58 ja toisen 37.32.

   Aineistolaji: AV-aineistot

   Sjöholm, Kari

   Pvm: 29.5.2018

   Aineistolaji: AV-aineistot

   Sjölund, Rainer

   Pvm: 3.1.2006, Arkistonro: TYKL/SPA/501

   Aineistolaji: AV-aineistot

   Soininkallio, Tuula

   Pvm: 23.2.2016, Arkistonro: TYKL/AUD/1108

   Aineistolaji: AV-aineistot

   Sorell, Anni-Reetta

   Pvm: 17.11.2008

   Nuoperin entinen harjoittelija Ann-Mari Lehti teki haastattelun kansatieteen pro gradu -tutkielmaansa "Nuorisotalo - muutakin kuin sateensuoja? Nuorisotyöntekijöiden näkökulma turkulaisiin nuorisotaloihin" (Turun yliopisto, 2009) varten .

   Aineistolaji: AV-aineistot

   Sormunen, Pekka

   Pvm: 24.6.2009, Arkistonro: TYKL/SPA/687

   Haastattelu on tehty Nuoperin "ITÄÄN! Nuoret mukana ystävyykuntatoiminnassa" -julkaisua (Lehtonen, Terhi 2009) varten. Haastattelusta ei ole äänitiedostoa.

   Aineistolaji: AV-aineistot

   Strömmer, Sirkka-Liisa

   Pvm: 27.6.2006, Arkistonro: TYKL/AUD/136

   Aineistolaji: AV-aineistot

   Suomen Nuoriso-opisto 70 vuotta. Opiston elämää 1950-luvulla

   Arkistonro: TYKL/SPA/299, Lahjoittaja: Suomen Nuoriso-opisto

   "Suomen Nuoriso-opisto 70 vuotta. Opiston elämää 1950-luvulla" -tallenteella Aino Kaasalainen muistelee vuonna 1978 löytyneiden filmien äärellä. Haastattelijana Mustonen. Videonauhan toteutus kaitafilmiltä opiston juhlaan vuonna 1993: Raimo Saari, Markku Kääriäinen, Sari Ursin, Mikko Kuoppala, Reko Rantanen, Mikkeli. Aino Kaasalainen katsoo vanhoja kaitafilmejä, joissa opetetaan mm. ensiapua, lastenhoito, käsitöitä, musiikkia, askartelua ja lavasteiden tekoa näytelmiä varten. Myös pätkiä näytelmistä on esillä. Filmillä saunotaan, hiihdetään ja voimistellaan ja opetellaan mm. ääntämystä. Opiston vieraista ovat kuvaan päässeet mm. presidentti Urho Kekkonen, Virolaiset ja maaherra. Kesällä on käynyt myös kansainvälisiä vieraita ja tehty laivaretkiä mm. Varkauteen ja opintoretkiä niin Mikkeliin kuin Helsinkiinkin. Piispa Ilmari Salomiehen Kaasalainen kuvaa armoitetuksi puhujaksi. Kesto: 32.30.

   VHS-nauhalta siirretty DVD:lle (Nuoperi), ei alkuperäistä videonauhaa.

   Aineistolaji: AV-aineistot

   Suomi-Viro nuorisoyhteistyön perinnetapaaminen 3.-4.8.2005 Tallinnassa ja Kloogan leirikeskuksessa

   Pvm: 3.-4.8.2005, Lahjoittaja: Toomas Ponkin

   Suomen ja Viron opetusministeriöt järjestivät 3.-4.8.2005 Virossa tapaamisen, johon osallistui niin suomalaisia kuin virolaisiakin nuorisotyöntekijöitä. Heitä yhdisti maiden välinen yhteistyö. Toomas Ponkin otti tilaisuuksista digikuvia, joita löytyy 158 kappaletta. Osaa niistä on käytetty Nuoperin opetusministeriön julkaisusarjaan tekemassä kirjassa "Lähtö ja loitsu - Suomen ja Viron nuorisoyhteistyöstä", jonka tekemistä ko. tapaaminen edisti. Julkaisuun voit tutustua paremmin meidän julkaisut-osiossamme.

    Aineistolaji: AV-aineistot

    Suomi-Viro nuorisoyhteistyön tapaaminen Tallinnassa 3.8.2005

    Pvm: 3.8.2005

    Suomen ja Viron opetusministeriöt järjestivät 3.-4.8.2005 Virossa tapaamisen, johon osallistui niin suomalaisia kuin virolaisiakin nuorisotyöntekijöitä. Heitä yhdisti maiden välinen yhteistyö. Tällä videolla puheita Tallinnassa, Viron opetusministeriössä, pitävät Toomas Ponkin (avaus), Kimmo Aatonen, Toivo Sikk, Ulla Helsingius ja Taisto Kärkkäinen. Puheiden jälkeen vapaata keskustelua. Tallenne on osallistujan kuvaama.

    Aineistolaji: AV-aineistot

    Suomi-Viro perinnetapaaminen Tallinnassa ja Kloogassa

    Pvm: 3.-4.8.2005, Arkistonmuodostaja: Nuoperi, Lahjoittaja: Alpo Kejonen

    Suomen ja Viron opetusministeriöt järjestivät 3.-4.8.2005 Virossa tapaamisen, johon osallistui niin suomalaisia kuin virolaisiakin nuorisotyöntekijöitä. Heitä yhdisti maiden välinen yhteistyö. Kuvaajana Alpo Kejonen, joka osallistui matkalle voitettuaan Nuoperin järjestämän kirjoituskilpailun. Hän on videoinut matkansa raukoilta rajoilta Nurmeksesta Tallinnaan ja Kloogaan ja takaisin. Tallennetta ei ole ole arkistoitu TYKL-arkistoon. Kesto 35 min.

    Aineistolaji: AV-aineistot

    Suppanen, Antti

    Pvm: 20.2.2012, Arkistonro: TYKL/AUD/932

    Aineistolaji: AV-aineistot

    Talasma, Lasse

    Pvm: 21.9.2010, Arkistonro: TYKL/SPA/1103

    Aineistolaji: AV-aineistot

    Tampereen yliopiston nurso-tutkinto 40 vuotta

    Pvm: 1984, Arkistonro: DVD: TYKL/SPA/494, BETAT: TYKL/VID/126, 127, 128, 129, Lahjoittaja: Tampereen yliopisto

    Tampereen yliopiston nurso-tutkinto, eli nuorisotyön opintolinja, täytti 40 vuotta vuonna 1984. Juhlallisuuksia on kuvattu beta-videoille. Ensimmäisessä osassa puhuvat mm. opetusministeri Kaarina Suonio ja Tampereen yliopiston rehtori Jarmo Visakorpi. Yleisössä mm. Taisto Kärkkäinen ja Kerttu Varjo. Kesto: 1.03.53
    Toisessa videossa muistellaan opiskeluaikoja 1940-luvulta -80-luvulle. Muistelijoina mm. Matti Nummelin (40-luku) ja Päivi Veikkolainen kurssikavereineen (60-luku). Kesto: 47.10
    Kolmannessa videossa otetaan vastaan onnittelutervehdyksiä. Kesto: 10.19
    Neljännessä videossa on nuorisotyön opiskelun esittelyä eli tutor-video 1984. Näytelty vdeo, jossa on hienoa Tampereen kaupunkikuvaa. Kesto: 17.41

    Aineistolaji: AV-aineistot

    Tampereen yliopiston tapahtumia

    Pvm: 1980-luku, Arkistonro: vHS: TYKL/VID/130, DVD:TYKL/SPA/491, Lahjoittaja: Tampereen yliopisto

    Video, jossa on tallennettuna afrikkailsen tanssin opetusta, ollaan punttisalilla ja järjestetään iltamat, joiden aiheena on seurustelu. Olisikohan oppilastöitä? Kesto: 49.24

    Aineistolaji: AV-aineistot

    Tampereen yliopiston tapahtumia

    Pvm: 1988-1989, Arkistonro: VHS: TYKL/VID/122, 124, 125, DVD: TYKL/SPA/492, Lahjoittaja: Tampereen yliopisto

    Tampereen yliopiston nursojen tekemiä harjoitus/opetusvideoita.
    Harjoitteluraportti Inarista vuodelta 1989 kertoo opiskeluun tarvittavasta harjoittelujaksosta. Kesto: 12.27 (vid/125)
    Nursovideo "Kekin pojat kävelyllä" on vuodelta 1988 ja siinä otsikon mukaisesti kävellään ympäri Tamperetta. Kesto: 18.31 (vid/122)
    SPR Tampereen seudulla esitteleen järjestön toimintaa Tampereella ja sen lähiympäristössä. Kesto: 13.04 (vid/124)

    Aineistolaji: AV-aineistot

    Tapio, Pentti

    Pvm: 5.1.1976, Arkistonro: TYKL/AUD/951a, Lahjoittaja: Kari Lähdesmäki

    Kari Lähdesmäki lahjoitti kirkon poikatyötä ja nuorisotyöntekijöiden koulutuksen varhaisvaiheita käsittelevät haastattelut nauhoina Nuoperille. Osan haastatteluista Lähdesmäki oli tehnyt puhelimitse ja kertonut sen jälkeen haastattelun sisällön omin sanoin nauhalle. Nuoperi digitoi ja arkistoi nauhat, ja harjoittelija Tytti Svetloff litteroi haastattelut ja "tiivistelmät" kesällä 2018.

    Aineistolaji: AV-aineistot

    Tarmio, Janne

    Pvm: 6.5.2011, Arkistonro: TYKL/AUD/922

    Janne Tarmio on tehnyt 1990-luvun alusta lähtien vapaaehtoistyötä Orimattilan Pedot -urheiluseurassa mm. jääkiekkovalmentajana ja joukkueenjohtajana sekä seuran puheenjohtajana. "Vapaaehtoistyö on vapaaehtoistyötä vaan niin kauan kun se on harrastus."

    "Vapaaehtoiset nuorisotyössä" -projektin haastattelu, haastattelijana Nuoperin vuoden 2011 harjoittelija Nora Tarmio.

    Aineistolaji: AV-aineistot

    Telari, Teuvo

    Pvm: 5.7.2004, Arkistonro: TYKL/AUD/63

    Aineistolaji: AV-aineistot

    Tervokoski, Asta

    Pvm: 30.7.2004, Arkistonro: TYKL/AUD/65

    Aineistolaji: AV-aineistot

    Teräväinen, Sirpa

    Pvm: 14.6.2016, Arkistonro: TYKL/AUD/1113

    Aineistolaji: AV-aineistot

    The modern times of Oulu Rock. Black gold. Volume II, 2006-2007

    Pvm: 2006-2007, Lahjoittaja: Oulun nuorisoasiainkeskus

    Oulu inspires, Rockpolis. Promoting popular music of Oulu, Finland.

    2 CD-levyä oululaista musiikkia käytettäväksi kaupungin esittelyyn. Molemmilla levyillä yhdeksän biisiä, esittäjinä Radiopuhelimet, Ruotomieli, Dian, The George Double Use, Tuomas Henrikin Jeesuksen Kristuksen Bändi, 80th Disorder, Mikko Pietilä, Punaisen Kuningattaren Periaate, Bjav, Maple Cross, Mors Subita, Paha, Murena, Sicknote, Burning Point, Sooz, Aspen Grove, Hebosagil.

    Aineistolaji: AV-aineistot

    Toukonen, Ulla

    Pvm: 10.3.2006, Arkistonro: TYKL/AUD/133

    Aineistolaji: AV-aineistot

    Tuliainen, Marjaleena

    Pvm: 25.6.2009, Arkistonro: TYKL/SPA/686

    Haastattelu on tehty Nuoperin "ITÄÄN! Nuoret mukana ystävyykuntatoiminnassa" -julkaisua (Lehtonen, Terhi 2009) varten. Samassa haastattelussa myös Pertti Mäkelä.

    Aineistolaji: AV-aineistot

    Tuliainen, Marjaleena

    Pvm: 28.9.2004, Arkistonro: TYKL/AUD/73

    Aineistolaji: AV-aineistot

    Tuominen, Tuula

    Pvm: 1.2.2007, Arkistonro: TYKL/AUD/180, TYKL/SPA/630

    Aineistolaji: AV-aineistot

    Turku, Varissuon nuorisotalon ympäristö ja Tippsundin leirialue 1984

    Pvm: 1984, Arkistonro: TYKL/SPA/255, digitoitu TYKL/SPA/264, Lahjoittaja: Turun nuorisoasiainkeskus

    "Varissuon nuorisotalon ympäristö 1984. Tippsundin leirialue 1984" -filmille on tallennettu Turun Varissuon nuorisotilan ja Taivassalon Tippsundin leirialueen ympäristöä. Maisemakuvausta. Äänetön värikaitafilmi. Kesto 3.13.

    Filmi on digitoitu.

    Aineistolaji: AV-aineistot

    Turkulaisia kaitafilmejä

    Arkistonro: TYKL/spa/258, TYKL/SPA/259, TYKL/SPA/261, TYKL/SPA/262, digititoituina TYKL/SPA/265., Lahjoittaja: Turun nuorisoasiainkeskus

    Turun nuorisoasiainkeskus on lahjoittanut kaitafilmejä, joissa on lähinnä turkulaista ajankuvaa. Mäntymäen nuorisotalolla on kuvattu tansseja vuonna 1982 (TYKL/spa/258), Lausteen nuorisotalolla saksalaisia vieraita (TYKL/SPA/259) ja Turun ympäristössä japanilaisia (TYKL/SPA/261). Aurajoen ympäristön muutoksia voi tarkkailla samalla, kun katselee juomavesiraanan käyttöä 1960-luvun Turussa (TYKL/SPA/262, mv). Filmeissä ei ole ääntä ja ne ovat lyhyitä noin kolmen minuutin kuvauksia.

    Aineistolaji: AV-aineistot

    Turun kristillisen raittiusseuran nuorisotoimintaa: leirejä 1973 - 1975

    Arkistonro: TYKL/SPA/250, digitoitu TYKL/SPA/264, Lahjoittaja: Turun nuorisoasiankeskus/Rinne

    "Turun kristillisen raittiusseuran nuorisotoimintaa: leirejä 1973-1975". Äänettömät värikaitafilmit on kuvannut Ilmari Rinne. Filmeillä on niin kesä- kuin talvileirejäkin, joten kuviin mahtuu niin uintia kuin hiihtoakin. Paikkana mm. Kustavi.

    Kesto 19.56.

    Aineistolaji: AV-aineistot

    Turun nuorisoviikko vuonna 1961

    Arkistonro: TYKL/SPA/243, digitoitu TYKL/SPA/297, Lahjoittaja: Opetusministeriö

    Mustavalkoinen filmi esittelee Suomen ensimmäisen nuorisoviikon 18.-26.3.1961 aina äänestyksestä valtuustokokoukseen unohtamatta kirkonmenoja (arkkipiispa Ilmari Salonen) Turun kaupungin juhlavuoden kunniaksi. Nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin tuolloin Pertti Paasio. Kuvaajana Reijo Nordman. Kesto: 16 min.

    Aineistolaji: AV-aineistot

    Urho, Lasse

    Pvm: 21.10.2008, Arkistonro: TYKL/AUD/385

    Aineistolaji: AV-aineistot

    Uusi-Kouvo, Eila

    Pvm: 30.6.2006, Arkistonro: TYKL/AUD/140

    Aineistolaji: AV-aineistot

    Vahtera, Sari

    Pvm: 15.7.2015, Arkistonro: TYKL/AUD/1082

    Aineistolaji: AV-aineistot

    Valonen, Timo

    Pvm: 29.6.2004, Arkistonro: TYKL/AUD/62

    Aineistolaji: AV-aineistot

    Varjonen, Simo

    Pvm: 21.2.2018

    Aineistolaji: AV-aineistot

    Varkaus, Aatteet on vaatteet, Kidnappaus

    Pvm: 1980-luku, Arkistonro: TYKL/SPA/256, TYKL/SPA/257, TYKL/SPA/260, digitoituina TYKL/SPA/268, Lahjoittaja: Turun nuorisoasiainkeskus

    "Varkaus" (TYKL/SPA/256), "Aatteet on vaatteet" (TYKL/SPA/257) ja "Kidnappaus" (TYKL/SPA/260) ovat turkulaisten nuorten tekemiä kaitafilmejä 1980-luvun alussa. Nuoret ovat keksineet tarinan, jonka ovat kuvanneet ja samalla opetelleet elokuvan tekoa Taivassalon Tippsundin leirintäalueella. Varkaus on kestoltaan 3.56, Aatteet 4.56 ja Kidnappaus on vain osittainen tarina ja kestää vain puoli minuuttia. Värifilmejä, ei ääntä.

    Aineistolaji: AV-aineistot

    Vasara, Ari

    Pvm: 21.2.2012, Arkistonro: TYKL/AUD/933

    Aineistolaji: AV-aineistot

    Veikkolainen, Päivi

    Pvm: 16.6.2006, Arkistonro: TYKL/AUD/142-143

    Aineistolaji: AV-aineistot

    Vento, Yrjö

    Pvm: 9.3.2006, Arkistonro: TYKL/AUD/129

    Aineistolaji: AV-aineistot

    Vihervuori, Pekka

    Pvm: 20.10.2005, Arkistonro: TYKL/AUD/120, TYKL/SPA/352

    Aineistolaji: AV-aineistot

    von Hertzen, Heikki S.

    Pvm: 17.5.2005, Arkistonro: TYKL/AUD/112, TYKL/SPA/344

    Aineistolaji: AV-aineistot

    Vuohelainen, Sirpa

    Pvm: 27.6.2012, Arkistonro: TYKL/AUD/936

    Aineistolaji: AV-aineistot

    Väänänen, Jari

    Pvm: 18.2.2009

    Haastattelussa paikalla myös Sirpa Vesterinen.

    Aineistolaji: AV-aineistot

    Wagner, Reinhard

    Pvm: 27.4.2005, Arkistonro: TYKL/AUD/110, TYKL/SPA/342

    Aineistolaji: AV-aineistot

    Yli-Rantala, Juhani

    Pvm: 21.1.2009

    Nuoperin harjoittelija Reetta Pihlajavirta teki haastattelun kansatieteen pro gradu -tutkielmaansa "Nuorison taidetapahtuma. Kulttuurista nuorisotyötä kultuuripolitiikan näyttämöllä" (Turun yliopisto, 2011) varten. Nuoperi toimitti tutkielman pohjalta julkaisun "Pyörivään pyörään ei musta korppi pesäänsä tee! Nuorison taidetapahtuma ja Nuori Kulttuuri 1970-2010" (toim. Minna Heikkinen, 2011).

    Aineistolaji: AV-aineistot

    Ystävyys

    Arkistonro: TYKL/SPA/298, Lahjoittaja: Opetusministeriö

    "Ystävyys" on opetusministeriön lahjoittama 16 mm kaitafilmi, todennäköisesti 1950-luvun lopusta. Tätä tukee elokuvan lopussa kuvattu Kemin ystävyysjuhla, joissa puhujina ovat mm. Kemin kaupungin johtaja Risto Hölttä (johdossa 1956-1966) ja Suomi-Neuvostoliitto-seuran puheenjohtaja, kansanedustaja Sylvi-Kyllikki Kilpi (pj 1946-1961) eli he toimivat em. toimissa yhtä aikaisesti vv. 1956-1961. Filmi on neuvostoliittolaisten tekemä, mutta miten se löytyi opetusministeriön arkistoista on jäänyt mysteeriksi. Sen esitysoikeudet ovat Yleisradiolla, mutta se on digitoitu Nuoperin arkistoon. Kesto: 20.41. Suomenkielinen selostus.

    16 mm kaitafilmi, joka on siirretty dvd:lle. Ystävyys on Z.Tuzovan ohjaama ja A.Kotshetkovin ja K. Rjashentsevin kuvaama filmi. Ohjelma esittelee Suomen ja Neuvostoliiton ystävyyttä. Kuvissa ovat mm. Kremlin katot, haastatellaan Finnairin lentäjää, Juri Gagarinia, Urho Kekkonen on Neuvostoliitto-Suomi-seuran vieraana Neuvostoliitossa, ja Leonid Brezhnev kättelee häntä ja puhuu.

    Aineistolaji: AV-aineistot

    Öberg, Tuija

    Pvm: 8.3.2006, Arkistonro: TYKL/AUD/127-128