Nuoperi

Ajat ja arkistot - Asiakirjat

Teenage Vaasa -klubin kokous. (Vaasan nuorisotoimen lahjoitus)Nuoperiin lahjoitettu asiakirja-aineisto on sijoitettu Turun kaupunginarkistossa sijaitsevaan Nuorisoperinteen keskusarkistoon. Nuoperin arkistokansioita on kertynyt sinne jo kymmeniä hyllymetrejä. Arkistossa on erityisesti pitkään nuorisotyössä toimineiden henkilöiden yksityisiä aineistoja, mm. kirjeenvaihtoa, puheita, matkakertomuksia ja päiväkirjoja eri vuosikymmeniltä. Mukana on myös jonkin verran kuntien sekä opetus- ja kulttuuriministeriön lahjoittamaa asiakirja-aineistoa mm. kansainväliseen nuorisotyöhön, nuorisotyön lainsäädäntöön ja nuorisotiloihin liittyen.

Alkuperäisaineistoja ei lainata arkiston ulkopuolelle vaan niihin on mahdollista tutustua Turun kaupunginarkiston tutkijasalissa. Nuoperissa jatketaan aineistojen digitointia vuosittain ja jo digitoituja aineistoja on mahdollista lainata meiltä.

Aineistolaji: Asiakirjat

Alpo Kejonen: Työntäytteisiä ja rikkaita vuosia

Pvm: 2008, Arkistonro: 52.1: 1, Arkistonmuodostaja: Alpo Kejonen, Lahjoittaja: Alpo Kejonen

Alpo Kejonen lahjoitti omasta työurastaan kertovan julkaisunsa Nuoperiin. Kejonen toimi suurimman osan työurastaan Kiteen seurakunnan palveluksessa: 24 vuotta nuorisonohjaajana ja 17 vuotta nuorisotyön johtajana. Ennen Kiteetä hän toimi myös Valtamossa. Merkittävää oli myös Kejosen panostus partioon ja erityisesti meripartioon, jonka matkoista tämä 92-sivuinen kirja myös kertoo.

Alpo Kejonen osallistui Nuoperin ensimmäiseen projektiin "Nuorisotyötä minäkin tein" -kilpakeruuseen ja voitti sen tarinallaan vuonna 2003. Palkinnoksi hän sai matkan Viroon tutustumaan naapurimaan nuorisotyöhön opetusministeriön mukana. Tästä matkasta Kejonen lahjoitti kuvia ja videoita Nuoperiin.

Aineisto on digitoitu.

  Aineistolaji: Asiakirjat

  Eino Laitisen lahjoitus: julkaisuja, matkamuistoja

  Pvm: 1960 - 2004, Arkistonro: 50.1.:1, 59.1:1, 59.2:1, Arkistonmuodostaja: Eino Laitinen, Lahjoittaja: Eino Laitinen

  Eino Laitisen lahjoittama asiakirja-aineisto sisältää mm. julkaisut:

  Virtanen, Juha, 2004: Pieni pala peräsintä. Raision Pioneerien Aina-aluksen vaihteita vuosina 1984 - 2004.
  Kankaanpää, Jari, 1997: Raision nuori voima. Raision Demokraattiset Nuoret ry. Historiikki 1946 - 1980. Digitoitu.
  Festivaaliliikkeen historia
  Merkkituli-lehtiä 3 ja 5/1975
  Organisaattori-lehtiä vuodelta 1974
  Terä-lehtiä vuodelta 1974
  Yhteisrintama-lehtiä vuodelta 1974
  Raision nuorisotoimi 369 24h, Kompassi koko ajan kohti maalia, ESR-rahoitteinen projekti-cd. Projektissa mukana vv. 1998 - 2000 38 nuorta, tavoitteena tukea nuorten peruskoulun jälkeistä opiskelua ja työllistymistä. CD-levy on digitoitu.

  Matkamuistoja Kuuban vuoden 1979 Maailman nuorten ja ylioppilaiden festivaaleilta:

  Kuuban festivaalireppu, Havanna-opas ja sanakirja

  SDNL:n liittokokousten materiaalia
  Kunnallisten nuorisotilojen suunnittelusta ja rakentamisesta 1973
  Kuopion kaupungin nuorisolautakunnan toimintakertomus vuodelta 1973
  Selvitys Kuopion läänin kunnallisten nuorisolautakuntien toimintaresursseista ja työn suunnitelmallisuudesta 1974, Kuopion läänin nuorisolautakunta
  Täydennyskoulutusmateriaalia, 1972, monisteita

  Valokuvat Raision nuorisotoimen 50-vuotisjuhlanäyttelystä Raision kirjastosta löytyvät digitoituina. Lahjoitettu d-levy: TYKL/SPA/629.

   Aineistolaji: Asiakirjat

   Elävä Kirjasto

   Pvm: 2000 - 2020, Arkistonro: 52.1:2 ja 15.1:1, Arkistonmuodostaja: Nuorisotiedon kirjasto, Lahjoittaja: Nuorisotiedon kirjasto

   Elävä Kirjasto järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2000 Tanskan suurimmassa vuosittaisessa musiikkitapahtumassa Roskilden festivaaleilla. Tapahtuman järjesti tanskalaisten nuorten kansalaisjärjestö Foreningen Stop Volden, jonka tavoitteena on opettaa nuoria aktiivisesti ehkäisemään nuorison parissa esiintyvää väkivaltaa. Elävän Kirjaston ideana oli, että ihmiset kohtaisivat omia ennakkoluulojaan, eivätkä vain puhuisi niistä. Tämä ennakkoluulojen kohtaaminen tapahtuisi Elävässä Kirjastossa, jossa tavallisten kirjojen sijaan lainataan Eläviä Kirjoja, eli ihmisiä. Kirjat ovat yleensä ennakkoluulojen kohteeksi joutuvia henkilöitä, jotka tarjoavat lukijoille lyhyen juttuhetken. Lukija saa kysyä ennakkoluuloistaan ja selvittää niiden todenperäisyyttä yleensä kahdenkeskeisessä keskustelussa. Kirja lainataan sovituksi ajaksi, jonka jälkeen se palautetaan ja lukija voi lainata uuden kirjan. Myös kirjat voivat kysyä kysymyksiä ja oppia uutta lukuhetken aikana.

   Vuonna 2003 Elävästä Kirjastosta tuli osa Euroopan neuvoston ohjelmaa ”Youth promoting human rights and social cohesion”. Ohjelman ajatuksena oli, että meidän kaikkien on puolustettava ihmisoikeuksia. Pelkällä lainsäädännöllä tätä ei voida tehdä, vaan tietoisuuden ja ymmärtämisen lisääminen on kaikkien vastuulla. Elävä Kirjasto -tapahtumia on järjestetty eri puolilla Eurooppaa, mutta erityisesti Pohjoismaissa.

   Suomessa ensimmäinen Elävä Kirjasto järjestettiin Helsingissä Maailma Kylässä -festivaalien yhteydessä vuonna 2006 osana eurooppalaista ”Kaikki erilaisia – kaikki samanarvoisia” -kampanjaa. Tapahtuman koordinoi Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry. yhdessä sen jäsenjärjestöjen kanssa. Tämän jälkeen tapahtumaa on järjestetty ympäri Suomea eri tapahtumissa, esimerkiksi Eduskuntatalossa ja Nuorisotyöpäivillä.

   Elävä Kirjasto -aineistosta löytyy ohjeita ja materiaalipaketteja tapahtuman järjestäjille ja kirjoille, sekä alueluotsipäivien ja koulutustilaisuuksien materiaalia. Aineistossa on raportteja eri paikkakunnilla järjestetyistä Elävistä Kirjastoista ja sanomalehtiartikkeleita tapahtumista. Tapahtumaan liittyvää materiaalia löytyy esimerkiksi pinssien, Allianssin kassin, kuvien, piirustuksien ja kirjaesittelyiden muodossa. Mika Korpin opinnäytetyö ”Kohtaa ennakkoluulosi Elävässä Kirjastossa” on osa tätä kokonaisuutta. Osa aineistosta on myös ruotsin ja/tai englannin kielellä.

    Aineistolaji: Asiakirjat

    Erkki Kettunen: Nuorisotyöntekijäin liiton asiakirjoja

    Pvm: 1953 - 1975, Arkistonro: 59.1.1, Arkistonmuodostaja: Erkki Kettunen, Lahjoittaja: Erkki Kettunen

    Lahjoitus pitää sisällään nipun Nuorisotyöntekijäin liiton asiakirjoja, joista mm. nimilistat ja osoitetiedot on poistettu. Lahjoituksen antoi Kettusen leski.

    Aineistoa ei ole digitoitu.

     Aineistolaji: Asiakirjat

     Heikki Hämäläinen: Varkauden ja Kuusankosken nuorisotyön asiakirjoja, myös lääni ja tapahtumia

     Pvm: 1960 - 1990, Arkistonro: 12.1:1, 15.1:1, 15.2:1, 50.1:1, 51.1:1, 50.2:1, 52.1:1, 52.2: 1 - 4, 52.3:1, 52.4:1, 52.5:1, 52.6:1, 52.7: 1 - 4, 52.8:1, 52.9: 1 - 3, 59.1:1, 59.2:1, Arkistonmuodostaja: Heikki Hämäläinen, Lahjoittaja: Heikki Hämäläinen

     Heikki Hämälinen teki pisimmät nuorisotyöuransa Varkaudessa ja Kuusankoskella. Lisäksi hän oli mukana läänin nuorisotyössä sekä nuorisoalan edunvalvonnassa. Harrastuspuolella lähinnä olivat karate ja autoista sitikat. Asiakirjat ovat pääasiassa 1960- ja 1980-luvuilta, mutta niitä on jo 1940-luvulta, mutta myös 2000-luvulta.

     Asiakirjat on ryhmitelty kirjeenvaihtoon, taidetapahtumiin, Kuusankosken ja Varkauden sekä läänien nuorisolautakuntien asiakirjoihin, löytyy lehtileikkeitä, lehtiä, kurssimateriaalia, projekteja ja kartoituksia, toimintakertomuksia, nuorisotutkimuksia ja kansainvälisen yhteistyön asiakirjoja.

     Hämäläisen koko lahjoitus on digitoitu.

      Aineistolaji: Asiakirjat

      Heikki S. von Hertzen: puheita vv. 1971 - 1977

      Pvm: 1971 - 1977, Arkistonro: 52.1:1, Arkistonmuodostaja: Heikki S. von Hertzen, Lahjoittaja: Heikki S. von Hertzen

      Von Hertzen lahjoitti pienen määrän puheitaan työelämähaastattelunsa yhteydessä. Iso aineisto oli aiemmin tuhoutunut tulipalossa. Nämä puheet ovat suurimmaksi osaksi Kokoomuksen nuorisojärjestön puheenjohtajan pitämiä eri tilaisuuksista, itsenäisyyspäiväpuhe, kiitospuhe kannatuslehden päätoimittajan tehtävistä luopuessa, puheita eri kokouksissa ja tapahtumissa, myös Ruotsin veljesjärjestön tapaamisista ja ystävyystapaamisista Neuvostoliiton kanssa. Kaikki 1970-luvulta.

      Von Hertzen toimi nuorisotyön saralla mm. Kokoomuksen nuorisojärjestön puheenjohtajana, Helsingin kaupungin nuorisotyölautakunnassa ja valtion nuorisoneuvostossa.

      Aineisto on digitoitu.

       Aineistolaji: Asiakirjat

       Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen alue- ja yhdyskuntatyö 1970-, 1980- ja 1990-luvuilla

       Arkistonmuodostaja: Päivi Anunti, Lahjoittaja: Päivi Anunti 21.3.2018

       Helsingin kaupungistumisen vauhdittuessa 1960- ja 1970-luvuilla kaupungissa lisääntyivät sosiaaliset ongelmat. Maalta muuttaneet tunsivat usein juurettomuutta ja nopean rakennustahdin ja asuntotarpeen vuoksi palvelut saattoivat olla vasta tulossa alueelle. Kaupungistumiseen liittyvien sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus aloitti 1970-luvulla yhdyskuntatyön. Nuorisoasiainkeskuksen tekemän yhdyskuntatyön tarkoituksena on tukea turvallista lapsuutta ja nuoruutta kaupunkiyhteisöjä kohentamalla.

       Yhdyskuntatyössä hyödynnetään menetelmiä, joiden tavoitteena on saada kohennettavan alueen asukkaita mukaan suunnitteluun ja toteutukseen. Asuinympäristön parannuksissa asukkaiden toiveet asetetaan etusijalle ja tavoitteena on, että jatkossa he itse vaikuttaisivat aktiivisesti elinympäristöönsä. Yhdyskunta- ja aluetyöstä löytyy erilaisia lehtileikkeitä, teorioita ja suunnitelmia. Nuorisoasiainkeskus tekee yhdyskuntatyötä yhdessä muiden viranomaisten kanssa ja oli mukana kaupunginosakohtaisten virkamiesyhteistyöryhmien perustamisessa. Virkamiesyhteistyöstä löytyy useita kokousmuistioita ja esityslistoja 1970- ja 1980- luvuilta.

       Aluekohtaista materiaalia löytyy erityisesti Itä-Pasilassa ja Malminkartanossa tehdystä yhdyskuntatyöstä. Aineistossa on muistioita ja infolehtisiä alueiden asukastoimikuntien toiminnasta ja dokumentteja virkamiesten tekemästä työstä. Muista kaupunginosista löytyy tietoa yksittäisistä hankkeista, esimerkiksi Herttoniemenrannan asukastalo Ankkurin perustamisesta. Helsingin kaupunki aloitti 1978 Malminkartanossa kerrostalorakentamisen ja -asumisen kehittämisprojektin (KEKO), jossa pyrittiin parantamaan kerrostalojen asumisviihtyvyyttä. Projektista löytyy runsaasti materiaalia suunnittelupalaverien muistioista ja asukkaiden haastatteluista virallisiin raportteihin. Helsingin kaupunkiin perustettiin asukastalojen tukemista selkeyttävä työryhmä, jonka kokousmuistioita löytyy 1990-luvun lopulta. Kaupunkiasumisen oloja pyrittiin kohentamaan myös asukastaloverkoston ja Terveet kaupungit -kehittämisohjelman avulla. Tästä löytyy raportteja ja kokousmuistioita.

       Yhdyskuntatyö-aineistosta välittyy kuva kipuilevasti kaupungistuvasta Helsingistä, aineistosta löytyy esimerkiksi useampi raportti nuorten jengien ja aikuisten tappeluista ja päihteiden ongelmakäytöstä. Osa 1970-luvun dokumenteissa kuvatuista yhteiskunnallisista haasteista ovat edelleen ajankohtaisia, kuten syrjäytyminen, mielenterveysongelmat ja alkoholismi. Parhaissa tapauksissa yhdyskuntatyön avulla asumiskokemusta on saatu parannettua ja häiriöiden tilalle on tullut asukkaiden yhteistä toimintaa tai kerrostaloalue on saatu muutettua viihtyisämmäksi. Aineisto on saatu lahjoituksena sosiaalisen nuorisotyön parissa uransa tehneeltä Päivi Anuntilta, joka teki yhdyskuntatyötä Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksessa niinä vuosina, joilta aineisto on.

       Aineisto on digitoitu. Alkuperäiset asiakirjat Helsingin kaupunginarkistossa.

        Aineistolaji: Asiakirjat

        Hesan Nuorten Ääni (HNÄ)

        Arkistonmuodostaja: Päivi Anunti, Lahjoittaja: Päivi Anunti 21.3.2018

        Hesan Nuorten Ääni -aineisto (HNÄ) on saatu lahjoituksena Päivi Anuntilta, joka on tehnyt uransa sosiaalisen nuorisotyön parissa Helsingin nuorisoasiainkeskuksessa. Anunti aloitti työskentelyn Hesan Nuorten Ääni -kampanjassa 1990-luvun lopulla. Sen tavoitteena on aktivoida ja osallistaa helsinkiläisiä nuoria. Osana kampanjaa perustettiin vuonna 2006 Nuorten ääni -toimitus, joka on toiminnassa edelleen samalla nimellä. HNÄ-kampanjalle myönnettiin rahoitusta ensimmäisen kerran vuonna 1998. Tavoitteena oli saada nuoret osaksi päätöksentekoa heitä koskevissa asioissa, ja mallia haettiin Norjan Porsgrunnin kunnasta, jossa kaupungin johto oli sitoutunut nuorten ja lasten osallistumisen vahvistamiseen päätöksenteossa. Keskusteluyhteyttä päättäjien ja nuorten välillä pyrittiin vahvistamaan, ja tavoitteena oli ja on edelleen kaikkien nuorten ja lasten osallistaminen. Suurin osa digitoidusta aineistosta on peräisin 2000-luvun taitteesta.

        HNÄ-kampanjan keskeisenä osallistumisareenana ovat koulut, sillä niiden välityksellä pystytään tavoittamaan mahdollisimman paljon lapsia ja nuoria. Kampanjan alkuaikoina keskityttiin oppilaskuntatoiminnan kehittämiseen ja aloitettiin erilaisia projekteja, joiden avulla tarjottiin nuorille kokemuksia siitä, että he voivat ja pystyvät vaikuttamaan ympäristöönsä. Materiaalia löytyy esimeriksi 1999 käynnistyneistä Kotinummen paikallisagenda21 -hankkeesta ja Jakomäki-projektista, joissa koulujen oppilaat osallistettiin kouluympäristön muutoksen suunnitteluun ja toteutukseen. Näistä ja muista kouluympäristöissä toteutetuista projekteista löytyy digitoituna projektien aikatauluja, kokousmuistioita ja runsaasti tulevaisuusverstas-menetelmällä kerättyjä mielipiteitä oppilailta.

        Koulujen lisäksi demokraattista toimintakulttuuria on pyritty vahvistamaan erityisesti nuorisotaloilla, joissa kehitettiin talodemokratiaa perustamalla talotoimikuntia ja antamalla nuorille päätösvaltaa. Nuorisotalotoiminnan tukemisessa korostuivat alueellinen nuorisotyö ja osallisuuden vahvistaminen. Talodemokratiaan ja nuorisotaloihin liittyvää materiaalia on esimerkiksi sisustushankkeista sekä talotoimikunnan ja työntekijöiden kokouksista.

        Nuorten avoimista foorumeista on aineistoa pääasiassa vuosilta 2002-2005. Nuorten avoimissa foorumeissa nuoret kohtaavat päättäjät ja niissä on keskusteltu muun muassa nuorten päihteidenkäytöstä ja mediakriittisyydestä. Foorumeilla käytyjen keskustelujen pohjalta on tehty aloitteita Helsingin kaupunginvaltuuston eri lautakuntiin ja perustettu muun muassa nuorisokahvila Avara ja vertaisvalistushanke Skarppi.

        Aineisto on digitoitu. Alkuperäinen aineisto on Helsingin kaupunginarkistossa.

         Aineistolaji: Asiakirjat

         Hevoshullu-lehtiä, joissa Uman palstoja

         Arkistonro: 59.1:1-8, Arkistonmuodostaja: Uma Aaltonen, Lahjoittaja: Terttu Aaltonen 24.9.2009, Sanna Kupila: Hevoshullu-lehdet 1978 80, Hevoshullu-vuosikirjat 1979 - 1981

         Uman arkistoon kuuluu vuosien 1977-1994 Hevoshullu-lehtiä (mukana Villivarsa-lehden numero 9/1995), joissa on hänen kirjoittamiaan tai toimittamiaan osioita, kuten (Tahdon tietää -) Misty vastaa -palsta, Hevosrakas-palsta, Minkin päiväkirja ja Cappuccino.

         Uma kirjoitti hevosensa Mistyn (s. 1968) nimissä ensimmäisen kerran Ravi ja ratsastus -lehden Hummani hei -kysymyspalstalla vuonna 1973. Misty julkaisi tuolloin raskauskertomuksensa odottaessaan ensimmäistä varsaansa. Varsa Minkki Makkonen (Mostly Minx) syntyi vuonna 1974 ja jatkoi omaa päiväkirjaansa Hevoshullu-lehdessä. Hevoshullussa alettiin julkaista myös Misty vastaa -palstoja. Mistyn toinen varsa eli Minkin veli sai nimen Cappuccino (s. 1981). Kirjoituksissaan ja Misty vastaa -palstalla Uma eläytyi hevosten maailmaan ja vastaili lukijoiden esittämiin kysymyksiin ja kommentteihin Mistynä. Hevosen roolissa kirjoittaessaan Uma käytti itsestään, hevosen omistajasta, nimitystä "oma ihminen".

         Uman mukaan Mistyn palstat julkaistiin aikana, jolloin ratsastus ja hevosharrastus muuttuivat eliitin harrastuksesta ruohonjuuritasonkin tavoitettaviksi. Tallijengit yms. ilmiöt tekivät Uman hevosharrastuksesta sitkeää nuorisotyötä.

         59.1:1
         Hevoshullu-lehden numerot 10-11/1977 ja 1-18/1979 (nro 7/1979 puuttuu), lahjakirjat 1978-1980.
         Hevoshullu-lehden numerot 1-20/1980 (nro 8/1980 puuttuu).
         Lehdistä on digitoitu Misty vastaa -palstat.

         59.1:2
         Hevoshullu-lehden numerot 1-20/1981
         Lehdistä on digitoitu Misty vastaa -palstat.

         59.1:3
         Hevoshullu-lehden numerot 1-25/1982.

         59.1:4
         Hevoshullu-lehden numerot 1-26/1983.

         59.1:5
         Hevoshullu-lehden numerot 1-26/1984.

         59.1:6
         Hevoshullu-lehden numerot 8-25/1885, 1-26/1986 ja 1-26/1988.

         59.1:7
         Hevoshullu-lehden numerot 1-23/1990 ja 1-26/1991.

         59.1:8
         Hevoshullu-lehden numerot 1-16/1992 ja 15/1994. Villivarsa-lehden numero 9/1995.

         Kokonaisia lehtiä ei ole digitoitu. Vuosikertojen kohdalle on merkitty, kun lehdistä on digitoitu Uman palstoja. Uman arkistossa on runsaasti myös lukijoiden palstoille lähettämiä kirjeitä, kortteja, piirustuksia ja sarjakuvia, jotka on digitoitu. Katso: Uman Hevoshullu-lehden palstojen aineistoa.

          Aineistolaji: Asiakirjat

          Ilmari Rinteen kirjeenvaihtoa, esitelmiä, leikekirjoja, matkaraportit, raittiustyö ja kasvatus, tutkimusraportit, julkaisut ja lehdet

          Pvm: 1935 - 1991, Arkistonro: IE764 III, IC764II -III,IIID765IV, IIA764III - IV, IIB764 IV, 155 III, 764IV, 765IV, IIC764V, VI, 765I, II, IIC765II, IIIA765II-III, IIIB765III, IIIC7, Arkistonmuodostaja: Ilmari Rinteen yksityisarkisto, liitetty Nuoperiin, Lahjoittaja: Turun kaupungin nuorisoasiainkeskus

          Asessori Ilmari Rinteen yksityisarkiston asiakirjakokonaisuuksia ovat kirjeenvaihto vv. 1947 - 1992, muistiinpanoja kursseilta, lehtikirjoituksia ja tutkielmaa varten, askarteluohjeita, tietokilpailukysymyksiä, opintomatkojen materiaalia (Nordlek, Länsi-Saksa jne.), valtion ja läänien nuorisotyöelimien materiaalia (1944 - 1977), Nuorisotyön keskusjärjestöt ja kunnallinen nuorisotyö (Hausjärvi, Kouvola, Sippola, Turku, Ulvila). Nuorisotyötä tekevistä järjestöistä on oma kokonaisuus (mm. NMKY, NNKY; kansakoulujen nuorisotyö, Rautatieläisten raittiusliitto, raittiuskasvatustyö, Suomen Latu) pitkällä aikavälillä 1930-luvulta 1990-luvulle, kotiseututyötä, Nuoriso-ohjaaja-, Nuorisotyö- ja Raittiuslautakuntalehtiä 1946 - 1981, sanoma- ja aikakauslehtien lehtileikkeitä (mm. Uusi Suomi, Kaltio, Suomen Kuvalehti, Uusi Aura, Kymen keskilaakso, Karjala) , Auralan setlementin vapaaopistoa koskevaa aineistoa ja Turun Nuorten talkoiden aineistoa.
          HID:7 -kansio on tuorein, se palautui Nuorisotiedon kirjastosta ja sisältää pääasiassa esitteitä, jotka on digitoitu.

          Materiaalista on digitoitu IC, IE2, IIB:9, IIID7 eli Turun Nuorten talkoiden aineistoa, kirjeenvaihtoa 1947 - 1991, kotiseutuaineistoa Hausjärveltä (mm. haastatteluita) ja opintomatka-aineistoa Länsi-Saksaan.

           Aineistolaji: Asiakirjat

           Kari Lähdesmäki: seurakuntanuorisotyötä

           Pvm: 1966 - 2008, Arkistonro: 12.1:1, 15.1: 1 - 2, 50.1.:1, 52.1: 1 - 2, 52.2.: 1 - 3, 52.3: 1 - 2, 52.4: 1 - 3, 52.5: 1 - 2, 52.6:1, 52.7: 1, 52.8: 1 - 4, Arkistonmuodostaja: Kari Lähdesmäki, Lahjoittaja: Kari Lähdesmäki

           Lähdesmäen lahjoitus on jaoteltu kirjeisiin, lehtileikkeisiin, mietintöihin, kurssi- ja seminaariohjelmiin ja alustuksiin, Alahärmän, Etelä-Pohjanmaan opiston ja Kauhajoen evankelisen opiston, Helsingin Raamattukoulun, Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistys ry:n, Taivallahden ja Tampereen nuorisotyöhön liittyviin asiakirjoihin sekä sekalaisiin asiakirjoihin, joissa on esimerkiksi kirkon nuorisotyöhön ja Poikien Keskukseen liittyviä asiakirjoja.

           Kari Lähdesmäki toimi kirkon nuorisotyössä, hän jäi eläkkeelle Tampereen seurakunnan nuorisotoimenjohtajana. Lähdesmäki kehitti itselleen (ja alaisilleen) työtavan, jota hän käytti kaikissa työpaikoissaan, siksi eri työpaikkojen nuorisotyöhön liittyvä aineisto on monin paikoin samankaltaista.

           Ennen eläköitymistään Lähdesmäki tilasi Tampereen seurakuntien nuorisotyöstä historiikin, joka löytyy nimellä: Mikko Malkavaara: Nuori Tampere - Seurakuntien nuorisotyö Tampereella 1930–2010. Kauhavan aikana tehtyjä radio-ohjelmia tallennettiin edelleen Kansallisarkiston, Kavin, äänitearkistoon.

           Aineisto on pääosin digitoitu.
           12.1 Kirjeenvaihtoa 1974 - 2000, 15.1:1 - 2 Lehtileikkeitä nuorisotyöstä ja Alahärmästä, 52.1:1 - 2 Taivallahden nuorisotyöstä, 52.3:1 Alahärmän nuorisotyöstä, 52.4:2 SLEY ryn nuorisotyöstä 1986 - 2000, 52.6:1 Tampereen srkn nuorisotyöstä.

            Aineistolaji: Asiakirjat

            Kehittämiskeskus Opinkirjo, ent. Koulun Kerhokeskus: Koulun Suurjuhlia ja lehtileikkeitä

            Pvm: 1955 2005, Arkistonro: 15.1: 1 - 3, 52.1: 1 - 9, 52.2:1, Arkistonmuodostaja: Kehittämiskeskus Opinkirjo, Lahjoittaja: Kehittämiskeskus Opinkirjo

            Kehittämiskeskus Opinkirjo tunnettiin aiemmin nimellä Koulun Kerhokeskus. Sen alaisuudessa on järjestetty Nuorten taidetapahtuman ja Nuoren kulttuurin rinnalla Koulun Suurjuhlia viiden vuoden välein. Lahjoitettu aineisto pitää sisällään Suurjuhlien asiakirjoja ja lehtileikkeitä, jonkun verran myös valokuvia. Asiakirjoja löytyy Lahden vuoden 1955 tapahtumasta, Oulusta 1964, Turusta 1985, Lahdesta 1990, Jyväskylästä 1995, Helsingistä 2000 (Nuori Osaaja) sekä Oulusta 2005.

            Valokuva-albumi Jyväksylän juhlista vuodelta 1951 Alli Paasikiven tervehdyksien kanssa on digitoitu.

            Av-aineisto on Turun yliopiston HKT-arkistossa, osittain digitoitu.

             Aineistolaji: Asiakirjat

             Kerstin Ekman: lehtileikkeitä ja puhe

             Pvm: 1967 - 1986, Arkistonro: 15.1:1, Arkistonmuodostaja: Kerstin Ekman, Lahjoittaja: Kerstin Ekman

             Pieni kokonaisuus pitää sisällään lehtileikkeitä vv. 1967 - 1986 sekä puheen Vaasan läänin XIV nuorisoparlamentin tapahtumassa Pietarsaaressa vuonna 1983.

             Ekman työskenteli mm. opetusmisteriössä sekä SVULissa.

             Aineisto on digitoitu.

              Aineistolaji: Asiakirjat

              Kerttu Varjon kirjeenvaihtoa, esitelmiä, leikekirjoja, matkaraportit, raittiustyö ja kasvatus, tutkimusraportit, julkaisut ja lehdet

              Pvm: 1939 - 1996, Arkistonro: 12.1: 449 VI, 15.1: 449 VI, 450 III,, Arkistonmuodostaja: Kerttu Varjo, Lahjoittaja: Kerttu Varjo

              Kerttu Varjo lahjoitti Nuoperille omaa arkistoaan heti Nuoperin toiminnan aluksi vuosina 2002 ja 2003. Lahjoitus koostuu päiväkirjoista, asiakirja-aineistosta ja valokuvista. Asiakirjoissa on kirjeenvaihtoa, joissa mm. ajatuksia nuorisotyöstä, esitelmiä eri tapahtumissa ja eri järjestöissä, runsaasti matkaraportteja, sillä Kerttu Varjo pääsi mm. valtion nuorisoneuvoston jäsenenä matkustamaan paljon. Hän oli myös stipendiaattina Yhdysvalloissa. Omaa uraansa hän tallensi myös lehtileikkeden muodossa, joissa toki oli myös yleisiä nuorisotyöhön liittyviä uutisia.

              Aineisto on digitoitu.

               Aineistolaji: Asiakirjat

               Kerttu Varjon päiväkirjat

               Pvm: 1939 - 1961, Arkistonro: 52.1 - 2, Arkistonmuodostaja: Kerttu Varjo, Lahjoittaja: Kerttu Varjo

               Kerttu Varjo rakensi suomalaista nuorisotyötä niin opetuksen kuin järjestötyön puolella. Hän kirjoitti tiiviisti päiväkirjoihinsa niin nuorisoalan tapahtumia kuin henkilökohtaisesta elämästä. Päiväkirjat alkavat vuodesta 1939, jolloin Kerttu Varjo mm. palasi Saksasta Hilter-jugendin vierailulta vain paria viikkoa ennen kuin Saksa hyökkäsi Puolaan. Vuoden 1961 Helsingin nuorten ja ylioppilaiden festivaali oli viimeisin suuri tapahtuma, jonka Varjo tallensi päiväkirjoihinsa. Kerttu Varjo piti päiväkirjoja myös vuoden 1961 jälkeen, mutta ne ovat valitettavasti kadonneet. Päiväkirjat on kuvitettu ja koristeltu ajan hengen mukaisesti mm. mainoksilla, säilykepurkkien etiketeillä, kiiltokuvilla jne. Pula elintarvikkeista ja niiden säännöstely näkyy päiväkirjoissa. Monesti Varjo pystyi helpottamaan omaa ja tuttavien kahvinhimoa tuomalla kahvia ulkomaanreissuiltaan.

               Päiväkirjoja pääsee lukemaan Turun kaupunginarkistossa. Nuoperi on myös tehnyt niistä kopiot, joita voi lainata. Kaikki päiväkirjat saatiin mahtumaan yhdeksään A4-kokoiseen kierresidottuun kirjaan.

               Aineisto on digitoitu.

                Aineistolaji: Asiakirjat

                Kirsti Mäntysen lahjoitus

                Pvm: 1971 - 1980, Arkistonro: 59.1:1, Arkistonmuodostaja: Kirsti Mäntynen, Lahjoittaja: Kirsti Mäntynen

                Mäntysen lahjoitus sisältää nuorisotyön opiskelumateriaalia Tampereelta, pioneerimateriaalia Vantaalta ja nuorisotyöesitteitä.

                 Aineistolaji: Asiakirjat

                 Lapin aluehallintovirasto (AVI)

                 Pvm: 1963 - 2002, Arkistonro: 15.1: 1 - 13, 52.1: 1 - 2, Arkistonmuodostaja: Lapin aluehallintovirasto, Lahjoittaja: Lapin aluehallintovirasto

                 Lapin AVIn lahjoitus sisältää lehtileikekansioita Lapin läänin nuorisolautakunnasta ja Lapin aluehallintovirastosta sekä Lapin läänin kirjoituskilpailuun vuonna 1963 lähetetyt työt ja Lapin läänin kuvataide/valokuvatapahtuman valokuvat vuodelta 1983.

                 Lehtileikekansioita ei ole digitoitu, vuoden 1963 kirjoituskilpailun aineisto kyllä, samoin valokuvatapahtuman (1983). Kirjoituskilpailuun osallistuneita olivat mm. Arto Paasilinna ja Paavo Väyrynen.

                  Aineistolaji: Asiakirjat

                  Marja-Leena Vainion lahjoitus

                  Pvm: 1957 - 1986, Arkistonro: 15.1: 450 III, 52.1:449 IV, 52.2.:449 VI, 59.1:449 VI, Arkistonmuodostaja: Marja-Leena Vainio, Lahjoittaja: Marja-Leena Vainio

                  Nuorisoasiainneuvos Marja-Leena Vainio oli Nuoperin ensimmäisimpiä lahjoittajia. Av-aineiston lisäksi lahjoituksessa on asiakirja-aineistoa, mm. leikekirjoja 1957 - 1961, esitelmiä, puheita, nuorisotapahtumia Anjalankoskella, Nuorisotyön käsikirjan, Leikkialueiden suunnittelun ja Kansainvälisen toiminnan -oppaat. Asiakirjoja on määrällisesti vähän, kaksi koteloa.

                  Aineisto on digitioitu.

                   Aineistolaji: Asiakirjat

                   Matti Telemäen luentoja ja esitelmiä

                   Pvm: 1989 - 2001, Arkistonro: 52.1.1., Arkistonmuodostaja: Matti Telemäki

                   Matti Telemäki oli Tampereen yliopiston nuorisotyön opettaja, joka panosti erityisesti seikkailukasvatuksen kehittämiseen ja sen jalansijan kasvattamiseen Suomessa ja nuorisotyön metodina. Telemäen aineisto on jaettu kolmeen osaan: kasvatustieteellisiä luentoja ja esitelmiä, puheita ja esitelmiä sekä seikkailukasvatuksen luentoja ja esitelmiä.

                   Aineisto on digitoitu.

                    Aineistolaji: Asiakirjat

                    Mauri Pirilän lahjoitus

                    Pvm: 1962 - 1997, Arkistonro: 11.1 448bIV, 13.1 448BIV, 15.1.450V, 52.1 450V, Arkistonmuodostaja: Mauri Pirilä, Lahjoittaja: Mauri Pirilä

                    Pohjois-Pohjanmaalla ja Raahessa suurimman työuransa tehnyt Pirilä on lahjoittanut Raahen nuoriso- ja vapaa-aikatoimen avustussäännöt, Kuutostien nuorisotoimien yhteistoimintamuistiot, Nuorisotyöntekijäin Liiton hallituksen ja avustussääntökomitean mietinnöt, lehtileikkeitä mm. Raahen kaupungin nuoriso-ohjaajan toiminnasta sekä raportteja ulkomaanmatkoistta ja opintomatkoista.

                    Aineisto on digitoitu.

                     Aineistolaji: Asiakirjat

                     Nuorison taidetapahtuma ja Nuori kulttuuri -asiakirjat

                     Pvm: 1966 - 2005, Arkistonro: 52.6.1 - 39, 51.2: 1 - 3, 51.1:1, Arkistonmuodostaja: Nuorison taidetapahtuma, Lahjoittaja: Nuorisoseurojen liitto

                     Suomen Nuorisoseurojen liiton Nuorison taidetapahtumat ja ensimmäiset Nuori Kulttuuri -tapahtumat on tallennettu kokonaisuudessaan Nuoperiin. Asiakirja-aineisto on Turun kaupunginarkistossa ja se on suurimmaksi osaksi digitoitu.

                     Digitoimatta ovat suuret lehdet ja lehtileikekirjat, julisteet sekä ruotsin- ja englanninkielinen materiaali niiltä osin, kuin se on täysin yhteneväinen suomenkielisen materiaalin kanssa. Työtodistuksia, tapahtumakaupunkien karttoja, tapahtumapaikkojen pohjapiirroksia, ruoka- ja majoituslipukkeita ei myöskään ole digitoitu.

                     Nuorison taidetapahtuman osalta aineistoa löytyy myös Kansallisarkistosta Suomen Nuorison Liiton -kokoelmasta vuosilta 1969 - 1979.
                     Nuorison taidetapahtuma muutti nimensä vuonna 2000 Nuoreksi Kulttuuriksi. Myös työntekijä vaihtui. Nuoren Kulttuurin osalta aineistoa ei ole lahjoitettu Nuoperiin kuin alkuvaiheen osalta, Nuoren Kulttuurin siirryttyä vuonna 2012 jälleen Nuorisoseurojen liiton järjestettäväksi on myös tapahtumien aineisto jäänyt liitolle.

                     Nuoperi toimitti vuonna 2011 Nuorison taidetapahtumasta ja Nuoresta Kulttuurista kirjan: Pyörivään pyörään ei musta korppi pesäänsä tee! Nuorison taidetapahtuma ja Nuori Kulttuuri 1970 - 2010, joka pohjautuu Reetta Pihlajavirran kansatieteen pro gradu -tutkielmaan.

                     Arkistoaineisto on järjestetty tapahtumittain alkaen ensimmäisestä, vuoden 1970 tapahtumasta Turussa, mutta aineistoa löytyy jo vuoden 1966 Kuopion Kulttuurikilpailuista ja vuoden 1968 musiikki- ja liikuntakilpailuista Tampereelta. Valokuvat ja av-aineisto ovat erikseen, asiakirjojen joukossa on myös joitakin esineitä, mm. tapahtumakasseja ja pinssejä.

                     Tapahtumien asiakirjakokonaisuudet kattavat koko tapahtuman asiakirjat käsiohjelmista ruokalipukkeisiin ja annettuihin palautteisiin.

                      Aineistolaji: Asiakirjat

                      Nuorison taidetapahtuman ja Nuoren Kulttuurin leikekirjoja

                      Pvm: 1961 - 2003, Arkistonro: 15.1: 1 - 19, Arkistonmuodostaja: Nuorison taidetapahtuma, Lahjoittaja: Nuorisoseurojen liitto

                      Yhdessä kokonaisuudessa on leikkeitä vv. 1961 - 2003, muut kokonaisuudet ovat yhden vuoden tapahtumista: 1981: Musiikki, 1982: Liikunta, sirkustaide, elokuva, äänitteet, 1983: Teatteri ja lausunta, 1984: Musiikki, 1985: Nuorten kulttuuripäivä, 1986: Liikunta, kirjoitus, kuvataide, valokuvaus, sirkustaide, 1986 - 1989: Mm. Tanssi, sirkus ja liikunta, 1987: Teatteri, lausunta, 1988: Musiikki, 1989: Liikunta, sirkustaide, elokuva, äänitteet, 1991: Teatteri, lausunta, puhetaito, sirkus, tanssi, 1992: 2xOuto Hohto, 1993: Musiikki, 1994: Uusi Hohto, 1996: Teatteri, puheilmaisu, tanssi, 1997: Digitaalinen taide, 1998: Musiikki

                      Leikekirjat on koonnut Nuorison taidetapahtuman Helena Peltola-Yrjölä.

                      Leikekirjat ovat suurikokoisia. Niitä ei ole digitoitu.

                       Aineistolaji: Asiakirjat

                       Opetusministeriön kansainvälinen nuorisotyö

                       Pvm: 1964 2006, Arkistonro: 52.7:1 - 47, 59.2:1 - 7, Arkistonmuodostaja: Opetusministeriö, Lahjoittaja: Opetusministeriö

                       Opetusministeriön asiakirjoja kansainvälisestä nuorisoyhteistyöstä on jaettu pääasiassa maittain, joitain monen maan välisiä tapahtumia ko. tapahtuman mukaan.

                       Yhteistyötä on tehty Neuvostoliiton ja myöhemmin Venäjän kanssa, Italian, Pohjoismaiden, Iso-Britannian, Japanin, Ranskan, Puolan ja Romanian, molempien Saksojen ja nykyisen Saksan, Unkarin, Yhdysvaltojen, Etelä-Korean, Kiinan, Espanjan, Israelin, Palestiinan, Viron, Unkarin, Egyptin, Kuwaitin ja Tsekin kanssa. Lähiyhteistyössä mukana ovat Karjala, Komi, Viro ja erilliset Baltian alueet. Myös omaa Itämeri-nuorisoyhteistyöaineistoa.

                       Ministeriön omat maamuistiot täyttävät yhden kotelon, muutoin aineisto pitää sisällään kirjeenvaihtoa, tapahtumia, nuoriso- ja työntekijävaihtoa sekä valtioiden (virkamiesten) välistä vaihtoa.

                       Mukana on myös Nuorison taidetapahtuman kansainvälisen toiminnan asiakirjoja 1978 - 1999, nuorten vierailut ja palkintomatkat ulkomaille sekä Ung i Norden -tapahtuma-aineistoa.

                       Kansainvälinen aineisto on digitoitu.

                        Aineistolaji: Asiakirjat

                        Opetusministeriön lahjoitus: kirjeenvaihtoa, esitelmiä ja puheita

                        Pvm: 1940 -1980-luvut, Arkistonro: 59.7: 1 - 4, 59.8: 1 - 2, 12.1: 1 - 4, 12.2: 1 - 4, Arkistonmuodostaja: Opetusministeriö, Lahjoittaja: Opetusministeriö

                        Nuorisotoimeen liittyviä esitelmiä ja puheita, yleiskirjeita, kiertokirjeitä, lausuntoja ja päätöskirjeitä, oikaisuvaatimuksia ja hakemuksia. Sekalaisissa asiakirjoissa mukana mm. vetoomus nuorisotyön puolesta. Asiakirjojen kyljessä piristyksenä vaakunoita, mitaleja ja tauluja.

                        Aineistoa ei ole digitoitu.

                         Aineistolaji: Asiakirjat

                         Opetusministeriön lahjoitus: nuorisotyötä tekevien järjestöjen asiakirjat, konferenssit ja kansainvälistä toimintaa

                         Pvm: 1953 - 2003, Arkistonro: 59.5:1 - 16, 52.1: 1 - 16, Arkistonmuodostaja: Opetusministeriö, Lahjoittaja: Opetusministeriö

                         Suomen nuorisojärjestöjen yhteistyöjärjestöjen, SNE:n, Suomen nuorisotyöntekijäin liiton, Kansalaiskasvatuskeskuksen asiakirjoja, myös mm. maaseutupolitiikan neuvottelukunnan asiakirjoja, kuntien nuorisotyölautakuntien toimintaa, nippu Koulun Kerhokeskusta.

                         Konferensseja ja kansainvälistä yhteistoimintaa: kulttuurista yhteistyötä, valtakunnallisia nuoriso- ja nuorisotyökonferensseja, pohjoismaista nuorisoyhteistyötä.

                         Aineistoa ei ole digitoitu.

                          Aineistolaji: Asiakirjat

                          Opetusministeriön lahjoitus: raportit, tilastot, mietinnöt, muistiot, toimintakertomukset jne.

                          Pvm: 1950- 2002, Arkistonro: 52.2: 1 - 6, 52.3:1, 52.4: 1 - 2, 52.5:1, 59.3: 1 - 3, 59.4: 1 - 4, 59.6:1, 11.1:115.3:1, Arkistonmuodostaja: Opetusministeriö, Lahjoittaja: Opetusministeriö

                          Asiakirjakokonaisuuksia valtion nuorisoneuvoston matkaraporteista (1975 - 1993), projekti- ja seminaariraportteja, tutkimuksia ajankäytöstä, nuorisotilastoja, nuorten valtuustotoiminnan toimintakertomuksia, mietintöjä ja muistioita, ohje- ja johtosääntöjä, nuorisopoliittisia tiedotteita.

                          Aineistoa ei ole digitoitu.

                           Aineistolaji: Asiakirjat

                           Opetusministeriön lahjoitus: seurantakortistoja nuorisotiloista, leirintäalueista, maakortistot, nuorisotila-asiakirjoja, toiminnan suunnittelua

                           Pvm: 1969 - 1998, Arkistonro: 52.8: 1 - 15, 52.9: 1 - 20, 51.3: 1 - 4, Arkistonmuodostaja: Opetusministeriö, Lahjoittaja: Opetusministeriö

                           Opetusministeriön virkamiesten ylläpitämiä kortistokokonaisuuksia Suomen leirikeskuksista ja nuorisotiloista lääneittäin ja kunnittain, nuorisotiloista mm. vuokra-arvokortteja (valtio korvasi kuntien tilakustannuksia).

                           Nuorisotila-asiakirjoja lääneittäin 1973 - 1994. Mm. vuokralausuntoja.

                           Nuorisotila-aineistoa käytetty Nuoperin Nuoret, ajat ja tilat -julkaisussa 2013.

                           Nuorisotyötoiminnan suunnittelua, tulosohjausta, tilojen käyttösuunnittelua sekä nuorisomatkailun ja matkailukeskusten suunnittelua.

                           Yksi kotelo myös maakortteja kansainvälisestä nuorisotyöstä.

                           Aineistoa ei ole digitoitu muilta osin kuin kotelon 52.9:20 Pikku-Syötteen asiakirjoja.

                            Aineistolaji: Asiakirjat

                            Opetusministeriön Nuorison taidetapahtuma-aineistoa ja lehtileikekirjoja

                            Pvm: 1948 - 2000, Arkistonro: 52.6.1 - 39, 51.2: 1 - 3, 51.1:1, Arkistonmuodostaja: Opetusministeriö, Lahjoittaja: Opetusministeriö

                            Opetusministeriön Nuorison taidetapahtuma -aineistoa tapahtumittain, mukana myös Koulun Suurjuhlien (1980, 1985, 1990 ja 1995) aineistoa ja Nuori Osaaja 2000 -tapahtuman materiaalia. Julisteita, ohjelmia, kokouspöytäkirjoja, palautekeskusteluja, työtodistuksia, kirjeenvaihtoa.

                            Mukana myös nippu asiakirjoja vuoden 1948 Nuorten messuista (kotelo 52.6:2)

                            Mietinnöt, muistiot ja selvitykset (51.2:1 - 3) yhdistystalotoimikunnista, nuorisokuntalakiuudistuksesta (1966 - 1992) ja taidetapahtumasta (1990-lukua).

                            Tämä lahjoitus täydentää Nuorisoseurojen liiton laajaa Nuorison taidetapahtuma -aineiston lahjoitusta.

                            Taidetapahtuma-aineisto on digitoitu, mietinnöt, muistiot ja selvitykset eivät.

                            Suuret lehtileikekirjat vuosilta 1962 - 2003 sisältävät eri lehtien leikkeitä mm. nuorisotyöstä yleisesti, kansaivälisestä nuorisotyöstä. Vuodet 1962 - 1963 on digitoitu.

                             Aineistolaji: Asiakirjat

                             Raision Demokraattiset Nuoret ry:n historiikki

                             Pvm: 1946 - 1980, Arkistonro: 15.1. 450IV, Arkistonmuodostaja: Raision Demokraattiset Nuoret ry., Lahjoittaja: Aarre Lehtonen

                             Historiikki Raision nuori voima: Raision Demokraattiset Nuoret r.y. 1946 - 1980. Jari Kankaanpää on koonnut yhdistyksen toiminnan historian yhteen ja jaotellut sen neljään suurempaan kappaleeseen; Nuoruus sodan, Nuoruus tehtaan, Nuoruus teorian ja Nuoruus euro-ohjusten varjossa.

                             Historiikki on kirjoitettu vuonna 1987 ja sisältää myös osallistuneiden tarinoita. Jokainen kappale alkaa tunnetulla sitaatilla Arto Melleristä Tuomari Nurmioon. 38 s.

                             Historiikki on digitoitu.

                              Aineistolaji: Asiakirjat

                              Raittiustyön julisteita

                              Pvm: 1959 - 1987, Arkistonmuodostaja: Ilmari Rinteen yksityiskokoelma, Lahjoittaja: Turun kaupungin nuorisoasiainkeskus

                              Ilmari Rinne oli vahvasti mukana myös raittiustyössä, ja usein työ oli myös osa kunnallista nuorisotyötä. Rinteen arkistossa on kampanjajulisteita vuosilta 1959 - 1987. Ne on valokuvattu ja digitoitu.

                              Rinteen raittiusaineistoa on käytetty kuvituksena mm. Nuoperin Kiertokirjeistä kotisivuihin, postikorteista pikaviestimiin -julkaisussa vuonna 2010 ja koko aineistoa esimerkiksi vuoden 2012 Noora Jokisen kansatieteen proseminaaritutkielmassa: Uudet ajat, raittiit tavat. Nuorten raittius- ja alkoholitiedotuksen keinot ja välineet 1950-1970-luvuilla. Proseminaari löytyy Turun Yliopiston Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen arkistosta (HKT-arkisto).

                               Aineistolaji: Asiakirjat

                               Reinhard Wagner: Itse tehty juliste Suomen ja Länsi-Saksan nuorisoyhteistyötä 1960-luvulla

                               Pvm: 1960-luku, Arkistonro: 52.7.26, Arkistonmuodostaja: Opetusministeriö, Lahjoittaja: Reinhard Wagner

                               Wagner toimi Saksan Liittotasavallan ja Suomen välisessä yhteistyössä pitkään, jo 1960-luvulta lähtien. Vuonna 2005 Wagner saapui Suomeen ja Turkuun nuorisotyöpäiville, jonka yhdeydessä järjestettiin Wagnerin taidenäyttely. Hän nimittäin piirsi koko ajan kiertäessään Suomea nuorisoryhmiensä ja valtuuskuntien mukana. Lahjoitettu juliste maiden yhteistyöstä 1960-luvulta on myös itse tehty.

                                Aineistolaji: Asiakirjat

                                SYPPI Maapallokerhon jäsenlehtiä, joissa Umanomat-palsta

                                Arkistonro: 59.2:1, Arkistonmuodostaja: Uma Aaltonen, Lahjoittaja: Terttu Aaltonen 24.9.2009

                                Suomen Yhdyspankki Oy:n SYPPI Maapallokerhon jäsenlehden numerot 4/1979-8/1982, joissa on Uma Aaltosen toimittama nuortenpalsta Umanomat. Lapset ja nuoret saivat lähettää Umalle kuulumisiaan, huoliaan ja kysymyksiään, ja Uma vastasi viesteihin palstallaan.

                                SYPPI-lehdistä on digitoitu Umanomat-palstat

                                Lehdet arkistokotelossa 52.2:9, jossa myös Umanomat-palstalle lähetettyjä kirjeitä ja Uman vastauksia niihin. Kirjeet ja vastaukset ovat Uma Aaltosen omasta lahjoituksesta 13.11.2006.

                                52.2:9 Vuosina 1980 - 1982 Umanomat -palstalle Suomen Yhdyspankki Oy:n SYPPI Maapallokerhon jäsenlehteen lähetettyjä kirjeitä ja niiden vastauksia. Aineisto on järjestetty niin, että alkuperäiset kirjeet sekä Uman niistä tekemät puhtaaksikirjoitukset hänen niihin kirjoittamansa vastaukset seuraavat toisiaan. Kirjeiden aiheet ovat samoja kuin muissa 52.2-laatikoissa eli erilaisia nuorten elämää koskevia pohdintoja, huolia ja murheita.

                                SYPPI-lehden Umanomat-palstalle lähetetyt kirjeet ja Uman niihin kirjoittamat vastaukset on digitoitu.

                                 Aineistolaji: Asiakirjat

                                 Taisto Kärkkäisen lahjoitus: esitelmiä, puheita, kansainvälistä yhteistyötä, raittius- ja taidekasvatusta

                                 Pvm: 1960 - 2004, Arkistonro: 52.2:1-3, 15.2:1, 52.1: 1 - 16, 59.1:1, 59.2: 1 - 2, 59.3:1, Arkistonmuodostaja: Taisto Kärkkäinen, Lahjoittaja: Taisto Kärkkäinen

                                 Taisto Kärkkäinen jäi eläkkeelle opetusministeriön toimistopäällikön virasta. Hän työskenteli ennen ministeriötä myös mm. Kangasniemellä ja Kouvolassa. Lahjoitettu aineisto on pääasiassa opetusministeriön aikaista, nuoriso- ja raittiuskasvatusmateriaalia löytyy jo 1940-luvulta. Kärkkäinen on lahjoittanut myös valokuvia. Hän oli Nuoperin ohjausryhmässä 2002 - 2005 ja osallistui myös moniin julkaisuprojekteihin, muun muassa Nuorisotyön mieli ja merkitys -kirjaan omalla tarinallaan.

                                 Asiakirjoissa on esitelmiä ja puheita 1960-luvulta 2000-luvulle. Virkansa puolesta Taisto Kärkkäinen puhui ja esiintyi paljon ja myös säästi pitämänsä puheet. 52.2: 1 - 3 -koteloista löytyvät puheet ja esitelmät koskevat nuorisotyötä yleensä, mutta löytyy myös kansainvälisen yhteistyön puheita. Tämä aineisto on digitoitu.

                                 Muu aineisto on lehtileikkeitä, seminaarien aiheita nuorten talkootöistä nuorisokomiteaan, Nuori Suomi -julkaisuja, nuoriso- ja raittiuskasvatusta, taidekasvatusta ja pieni määrä nuorisotutkimusta.

                                 Perikunnan lahjoitus (2022) sisältää Suomen ja Itä-Saksan ja Suomen ja Neuvostoliiton ystävyystoiminnan kirjeenvaihtoa, tiedonantoja ja matkaselostuksia vuosilta 1963 - 1966 (Arkistossa kotelo: 52.1:19). Teiniliiton asiakirjoja 1974 - 1977 (Arkistossa kotelo: 52.4:1) sekä Suomen Poikien perustamisasiakirjoja pääsääntöisesti vv- 1937 - 1939 (Arkistossa kotelo: 52.3:2). Aineisto on digitoitu,

                                  Aineistolaji: Asiakirjat

                                  Timo Liljan lahjoitus: 4H-järjestön materiaalia

                                  Pvm: 1928 - 2003, Arkistonro: 59.1:1, Arkistonmuodostaja: Timo Lilja, Lahjoittaja: Timo Lilja

                                  Timo Lilja johti 4H-yhdistystä pitkään. Työelämähaastattelun yhteydessä hän lahjoitti järjestöstä kertovaa kirjallisuutta:

                                  Simonen, Seppo: Maatalouskerholiitto 1928 - 1953
                                  Työn ja taidon tiellä - 50 vuotta 4H-toimintaa. Helsinki, 1978.
                                  Teemme tulevaisuutta. 75 vuotta 4H-nuorisotyötä 1928 - 2003

                                  Lahjoituksessa on lisäksi kahdeksan puhetta 4H-järjestön tilaisuuksissa sekä Suomen 4H-liiton esitteitä. Puheet ja esitteet on digitoitu.

                                   Aineistolaji: Asiakirjat

                                   Tyttöjen Talo ja Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen sukupuolisensitiivinen työ

                                   Arkistonmuodostaja: Päivi Anunti, Lahjoittaja: Päivi Anunti 21.3.2018

                                   Tyttöjen Talo syntyi tarpeesta suunnata toimintaa erityisesti tytöille, sillä monien nuorisotalojen vakiokävi-jöistä suurin osa oli poikia. Tyttöjen Talo aloitti toimintansa 1999 kolmivuotisena Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen ja Setlementtiliiton hankkeena. Sen perustehtävänä on tukea nuoreksi naiseksi kas-vamista ja identiteetin rakentumista turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä. Tyttöjen Talo muotoutui alkuvuosinaan matalankynnyksen paikaksi, jossa tehdään nuorisotyötä ennaltaehkäisevän ja korjaavan työn välimaastossa.

                                   Valtaosa Tyttöjen Talon aineistosta on sen alkuvuosilta, jolloin se oli hankerahoitteinen. Hankeajoilta löytyy runsaasti avustushakemuksia, johtoryhmän kokousmuistioita ja raportteja. Toiminnasta kertovat esitteet ovat 2000-luvun alusta, samoin sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvät lehtileikkeet. Tyttöjen Talo panosti seksuaalikasvatukseen jo toimintansa alkuvuosina, ja materiaalia seksuaalikasvatusprojektista ja kätilön palkkaamisesta löytyy vuosilta 2001-2002.

                                   Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus on organisoinut tyttötyön lisäksi poikaerityistä toimintaa ja sukupuolisensitiivisyyteen liittyvää materiaalia löytyy pääasiassa 2000-luvun puolivälistä. Aineistosta löytyy esimerkiksi syrjäytymistä ehkäisevän sukupuolisensitiivisen työn hankesuunnitelma ja ehdotus sukupuolisensitiivisen työn strategiaksi.

                                   Tyttöjen Talon materiaalien lisäksi tyttötyöhön liittyvää aineistoa on digitoitu eri nuorisotalojen vuosittaisista hankkeista, joille nuorisoasiainkeskus on myöntänyt rahoitusta. Aineisto on saatu lahjoituksena Päivi Anuntilta, joka teki tyttötyötä 2000-luvun taitteessa Helsingin nuorisoasiainkeskuksessa, ja aineistosta löytyy muun muassa Anuntin allekirjoittamia rahoituspäätöksiä tyttöryhmille ja viestejä nuorisotyöntekijöille. Rahoitusta saivat erilaiset tyttöryhmät, leirit ja nuorisotalojen sisustushankkeet. Rahoitushakemusten joukossa on loppuraportteja, tyttöjen itse kirjoittamia hakemuksia ja projektisuunnitelmia.

                                   Aineisto on digitoitu. Alkuperäinen aineisto on Helsingin kaupunginarkistossa.

                                    Aineistolaji: Asiakirjat

                                    Työpajatoiminta

                                    Pvm: 1980 - 2000-luvut, Arkistonro: 52.2: 9 - 11, Arkistonmuodostaja: Työpaja, Lahjoittaja: Opetus- ja kulttuuriministerö

                                    Ensimmäiset nuorten työpajat perustettiin nuorisotyöttömyyden tarpeisiin 1980-luvulla Helsinkiin, Kuhmoon, Sotkamoon, Suomussalmelle ja Vantaalle. 1980-luvulla työpajojen tavoitteina oli yhdistää nuorisotyön ja työhallinnon tavoitteita. Kohderyhmänä olivat syrjäytymisvaarassa olevat ja nuoret, jotka olivat keskeyttäneet peruskoulun.

                                    Vuosina 1993–1994 nuorisokansliapäällikkötyöryhmä, jossa olivat kansliapäälliköt kolmesta ministeriöstä; työ-, opetus-, sosiaali- ja terveysministeriöstä, teki ehdotuksen toiminnan laajentamisesta koko maahan ja toiminnan sisällön kehittämisestä. Vuonna 1994 työpajatoimintaan osoitettiin työryhmän ehdotuksesta lisää varoja. 1990-luvun alussa toiminnassa painottuivat työkokemuksen antaminen ja työelämään tutustuminen. Samalla huomattiin nuorten pajalaisten joukossa olevan tarvetta myös laaja-alaisempaan tukeen.

                                    Vuonna 1995 toiminta linjattiin uudelleen Euroopan unionin sosiaalirahasto-ohjelman myötä ja nuorille laadittiin henkilökohtaiset suunnitelmat ja polut koulutukseen ja työelämään. 1990-luvun loppuun mennessä työpajat olivat alkaneet suuntautua hätäaputyöllistämisestä kohti laajempaa tukea. Innopaja-hankkeen myötä toiminta laajeni eri puolille maata ja syvensi monilla paikkakunnilla yhteistyötä seudullisten oppilaitosten ja työpajojen välillä. Varsinaisen opetustoimen ja työpajatoiminnan yhteistoiminta syntyi kuitenkin vasta vuosituhannen vaihteessa. Vuonna 1997 perustettiin opetusministeriön avustama Valtakunnallinen Työpajayhdistys.

                                    Vuoden 2000 jälkeen kehityksessä painotetiin vaikuttavuuden seurantaa ja käytäntöjen mallintamista ja levitystä. Nyt myös koulupudokkaat ja pitkäaikaistyöttömät otettiin toiminnan asiakkaiksi. Asiakasryhmien profiili muuttui muutenkin verrattuna toiminnan alkuvuosiin. Mukana oli nuoria, joilla oli vaikeuksia kouluttautua tai työllistyä tai vaikeuksia suunnitella tulevaisuuttaan. Aikuisten asiakkaiden alentunut työkyky ja vanhentunut osaaminen otettiin myös toiminnassa huomioon. Uusien asiakasryhmien myötä muuttuivat myös tarpeet ja toiminnan muodot, joten voi sanoa, että työpajat sijoittuivat monien yhteiskunnallisten toimien ja palvelujen välimaastoon. Ne myös tarvitsivat, ja tarvitsevat edelleen, lisääntyvissä määrin moniammatillista ja monisektorista osaamista.

                                    Turun kaupunginarkistossa sijaitsevan työpaja-aineiston on lahjoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö. Lahjoitus sisältää mm. raportteja eri puolilla Suomea järjestetystä työpajatoiminnasta, tilastoja, muistioita ja opetusministeriön ja työministeriön asiakirjoja työpajoihin liittyen. Aineistosta löytyy työpajapäiviä ja -seminaareja, sekä niiden ohjelmia. Raporteista saa myös lukea nuorten omia kokemuksia pajojen asiakkaina ja heidän tekemiään lehtiä tai lehtisiä. Pajoista löytyy esitteitä ja toimintakertomuksia.

                                    Aineisto on digitoitu.


                                    Lähteet:
                                    Nuorisoperinteen keskusarkistoon sijoitettu lahjoitettu aineisto sekä
                                    ”Nuorten työpajatoiminnan vakinaistaminen, Nuorten työpajatyöryhmän esitys” Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2004:37 Nuorten työpajatoiminnan vakinaistaminen, Nuorten työpajatyöryhmän esitys (valtioneuvosto.fi, 5.11.2021)

                                     Aineistolaji: Asiakirjat

                                     Uman eri lehtien nuortenpalstojen aineistoa

                                     Arkistonro: 52.2:1 - 52.2:20, Arkistonmuodostaja: Uma Aaltonen, Lahjoittaja: Uma Aaltonen 13.11.2006

                                     Ulla-Maija "Uma" Aaltonen piti useissa lehdissä omaa nuortenpalstaa vuosina 1973 - 2002. Muun muassa Anna-lehdessä julkaistiin Howdy Anna -palstaa ja pitkään Kerro mulle -palstaa. Anna-lehden jälkeen "palstailun jo kokonaan lopettaa päättänyt" Uma ylipuhuttiin jatkamaan palstan pitoa Uudessa-Suomessa ja maakuntalehdissä. Hän kirjoitti myös Me-lehteen, mutta lopetti sen lyhyeen johtuen erimielisyyksistä silloisen päätoimittajan kanssa.

                                     Uma Aaltosen arkistossa on viisitoista arkistokotelollista Uman eri lehdissä (Anna, Me, SYPPI, Eläinmaailma, Ravi ja ratsastus, Villivarsa, Hevoshullu, Uusi-Suomi, Hämeen Sanomat, Kainuun Sanomat, Kouvolan Sanomat, Nuorten Kansa, Salon Seudun Sanomat, Satakunnan kansa, Vaasa) olleisiin palstoihin liittyvää aineistoa: nuorten lähettämiä, pääosin käsin tai kirjoituskoneella kirjoitettuja kirjeitä ja kortteja, Uman niistä tekemiä puhtaaksikirjoituksia, Uman kirjeisiin kirjoittamia vastauksia sekä Uman omia kirjoituksia. Kirjeissä nuoret kertovat kuulumisistaan ja ongelmistaan, vastaavat muille palstalla kirjoittaneille ja lähettävät kysymyksiä, terveisiä, runoja, mietelauseita, aforismeja ja piirustuksia.

                                     Lahjoittaessaan aineistot Nuoperille Uma Aaltonen puki ajatuksensa sanoiksi näin: "Nyt (lahjoituksen jälkeen) on ihan hyvä omatuntokin, kun kerran olin säästänyt kirjeet, niin olis ollut kamalaa joutua heittämään pois. Ehkä se aika ei koskaan palaa, jolloin lapset kirjoittivat oikeita sanoja paperille ihan omasta itsestään - ja toivoo ne jaetuksi - ihan pitkiä sivuja... Olen todella iloinen että tämä muutosten aika jää nyt talteen. Ne käsialat ja kirjaintyylit ja kaikki!"

                                     Osa aineistoista on digitoitu.

                                     Kotelo 52.2:1
                                     Vuosina 1974 - 1979 (yksi kirje v. 1971) Uman palstoille lähetettyjä kirjeitä. Pääosin Anna-lehteen, mutta myös maakuntalehtiin. Sisältää myös henkilökohtaisesti Ulla-Maija Aaltoselle lähetettyjä kirjeitä.

                                     Lehtipalstalla julkaistavaksi tarkoitettuja kirjeitä tai kirjeitä, joihin odotetaan Uman vastausta palstalla, saatekirjeitä palstoilla julkaisseille nimimerkeille henkilökohtaisesti osoitettuihin kirjeisiin, jotka Uma on ilmeisesti lähettänyt eteenpäin, joitakin kirjeitä, jotka on ilmeisesti ollut tarkoitus lähettää nimimerkille tai muulle yksityishenkilölle, mutta ovat jostain syystä jääneet lähettämättä, Umalle henkilökohtaisesti osoitettuja kirjeitä (eivät välttämättä liity Annan tai muun lehden palstaan, kirjoittajat mainitsevat myös mm. Uman Poppeli-radio-ohjelman). Kirjeissä nuoret pyytävät usein Umalta neuvoja henkilökohtaisiin ongelmiinsa. Huolet ja ajatukset liittyvät pääasiassa ihmissuhteisiin, ihastumisiin, yksinäisyyteen. Mukana on myös kirjeenvaihtopyyntöjä, runoja, kiitoksia ja kommentteja Uman julkaisemista nuortenkirjoista. Kirjoittajat ovat noin 11 - 19-vuotiaita, enimmäkseen tyttöjä.

                                     Kotelo 52.2:2
                                     Vuosina 1980 - 2002 Uman palstoille, pääosin Anna-lehteen, mutta myös maakuntalehtiin lähetettyjä kirjeitä (1980-luvun puoliväliin asti lukuisia kirjeitä vuosittain, siitä eteenpäin vain jokunen vuodessa). Nuorten lisäksi myös aikuisten (opettajien, vanhempien, isovanhempien, toimittajien) kirjoittamia kirjeitä Umalle sekä fanipostia. Umalle kirjoitetaan mm. kiitoksia ja kommentteja hänen nuortenkirjoistaan, kiitetään vierailuista tai luennoista, kutsutaan vierailulle tai puhumaan, esitetään toiveita tuleviin julkaisuihin, pyydetään nuortenkasvatusneuvoja ja kirjoitetaan hänen kotieläimistään. Kirjoittajien ikä on usein tuntematon; he ovat noin 11 - 22-vuotiaita nuoria, mukana myös aikuisia ihmisiä, useammin nais- kuin miespuolisia.

                                     Kotelo 52.2:3
                                     Vuosiluvuttomia kirjeitä, painottuvat 1970-luvulle. Nuorten Umalle lähettämien kirjeiden aiheet ovat samoja kuin muissa 52.2-laatikoissa. Joitakin nuorten Umalle lähettämiä kirjeitä myös ulkomailta.

                                     Kotelo 52.2:4
                                     Vuosiluvuttomia kirjeitä 1970-luvun lopulta 1980-luvulle. Nuorten Umalle lähettämien kirjeiden aiheet ovat samoja kuin muissa 52.2-laatikoissa.

                                     Kotelo 52.2:5, Aineistosta on digitoitu piirustuksia sekä runoja ja aforismeja.
                                     Uman palstoille lähetettyjä piirustuksia, runoja ja aforismeja. Lisäksi kirjeenvaihtoilmoituksia, myös joitakin ulkomaisia. Piirustuksien aiheina mm. ihmishahmot, rakastavaiset tyttö ja poika, eläimet, hevoset, julkisuuden hahmot (ABBA). Runoja, aforismeja, mietelauseita, sananlaskuja, muita lyhyitä kirjoituksia, aiheina mm. rakkaus. Kirjeenvaihtoilmoituksia (etenkin Anna-lehdessä olleen Howdy Anna -palstan välityksellä lähetettyjä kirjeitä), myös ulkomailta tulleita tai sinne osoitettuja. Aiheina mm. ulkomaat, nuoret vanhemmat/vanhemmuus.

                                     Kotelo 52.2:6
                                     Anna-lehden Howdy Anna -palstan välityksellä lähetetyissä kirjeissä on käyttörajoitus. Yksityishenkilöiden vastauksia palstalla olleisiin ilmoituksiin. Suurin osa kirjeistä on avaamattomia, ne on ollut tarkoitus lähettää nimimerkille mutta ovat jostain syystä jääneet lähettämättä. Käyttörajoitus perustuu siihen, että kirjeet ovat ei-julkisia eikä niitä ole tarkoitettu kuin kyseiselle nimimerkille. Kirjeet painottuvat ilmeisesti 1970 - 1980-luvuille.

                                     Kotelo 52.2:7
                                     Vuosina 1973 - 1979 Uman Ravi ja ratsastus -lehden Raviradoilta-palstalle (1976-79) ja Hummani hei -palstalle (1973 - 1979 ja päivämäärättömiä) lähetettyjä kirjeitä ja niiden vastauksia. Aineisto on järjestetty niin, että alkuperäiset kirjeet sekä Uman niistä tekemät puhtaaksikirjoitukset ja hänen kirjoittamansa vastaukset seuraavat toisiaan. Aiheina hevoset, hevosenhoito, ratsastus, ravit, hoitohevoset ja runot.

                                     Kotelo 52.2:8
                                     Vuosina 1975 - 1977 Uman Kerro mulle -palstalle Anna -lehteen lähetettyjä kirjeitä ja vastauksia niihin. Aineisto on järjestetty niin, että alkuperäiset kirjeet sekä Uman niistä tekemät puhtaaksikirjoitukset (alkuperäistekstejä muunneltu toisinaan melko paljonkin) hänen kirjoittamansa vastaukset seuraavat toisiaan. Tämä aineisto sisältää ilmeisesti julkaistut tekstit (vrt. laatikot 52.2: 1-4, joissa on lukuisia kyseiselle palstalle lähetettyjä kirjeitä, mutta ei puhtaaksikirjoituksia ja vastauksia). Kirjeiden aiheet ovat samoja kuin muissa 52.2-laatikoissa eli erilaisia nuorten elämää koskevia pohdintoja, huolia ja murheita.

                                     Kotelo 52.2:9, Aineisto on digitoitu. (Samassa kotelossa 52.5:1 ja 59.2:1)
                                     Vuosina 1980 - 1982 Umanomat -palstalle Suomen Yhdyspankki Oy:n SYPPI Maapallokerhon jäsenlehteen lähetettyjä kirjeitä ja niiden vastauksia. Aineisto on järjestetty niin, että alkuperäiset kirjeet sekä Uman niistä tekemät puhtaaksikirjoitukset hänen niihin kirjoittamansa vastaukset seuraavat toisiaan. Kirjeiden aiheet ovat samoja kuin muissa 52.2-laatikoissa eli erilaisia nuorten elämää koskevia pohdintoja, huolia ja murheita.

                                     Kotelo 52.2:10 (Samassa kotelossa 52.5:1 ja 59.2:1)
                                     Vuosina 1979 - 1981 Lukijat kysyvät -palstalle Eläinmaailma-lehteen lähetettyjä kirjeitä, Uman niistä kirjoittamia puhtaaksikirjoituksia ja niihin laatimia vastauksia sekä saatekirjeitä, joissa Eläinmaailma-lehden toimitus pyytää Umalta vastauksia lukijoiden kysymyksiin. Aiheina villieläimet, kotieläimet ja lemmikit.

                                     Kotelo 52.2:11, Aineisto on digitoitu. (Samassa kotelossa 59.4:1)
                                     Vuonna 1973 (ja osittain päiväämättömiä) nuorten Uman palstalle Me-lehteen lähettämiä kirjeitä. Kirjeiden aiheet ovat samoja kuin muissa 52.2-laatikoissa eli erilaisia nuorten elämää koskevia pohdintoja, huolia ja murheita. Sisällöstä/aiheista mainittavaa: paljon runoja ja mietelauseita, kertomuksia, Uman hevoset, taikausko.

                                     Kotelo 52.2:12, Aineisto on digitoitu.
                                     Umalle lähetettyjä kirjeitä ja vastauksia niihin vuosina 1977 - 1981, mm. Uusi-Suomi. Aineisto on järjestetty niin, että alkuperäiset kirjeet sekä Uman niistä tekemät puhtaaksikirjoitukset jahänen kirjoittamansa vastaukset seuraavat toisiaan. Aiheet ovat samoja kuin muissa 52.2-laatikoissa.

                                     Kotelo 52.2:13, Aineisto on digitoitu.
                                     Umalle Savon Sanomien ja Uuden-Suomen palstoille vuosina 1979 - 1982 lähetettyjä kirjeitä ja vastauksia niihin. Aineisto on järjestetty niin, että alkuperäiset kirjeet sekä Uman niistä tekemät puhtaaksikirjoitukset ja hänen kirjoittamansa vastaukset seuraavat toisiaan. Aiheet ovat samoja kuin muissa 52.2-laatikoissa, etenkin parisuhde, seksi, työ.

                                     Kotelo 52.2:14, Aineisto on digitoitu. (Samassa kotelossa 59.4:1)
                                     Vuosina 1974 - 1979 ja osittain päiväämättömiä Uman Kerro mulle -palstalle Anna-lehteen lähetettyjä kirjeitä ja Uman vastauksia. Aineisto on järjestetty niin, että alkuperäiset kirjeet sekä Uman niistä tekemät puhtaaksikirjoitukset sekä hänen kirjoittamansa vastaukset seuraavat toisiaan. Kirjeiden aiheet ovat samoja kuin muissa 52.2-laatikoissa eli erilaisia nuorten elämää koskevia pohdintoja, huolia ja murheita.

                                     Kotelo 52.2:15
                                     Uman palstalle Hämeen Sanomiin lähetettyjä kirjeitä ja vastauksia sekä Uman omia kirjoituksia noin vuodelta 1983 sekä päiväämättömiä. Aineisto on järjestetty niin, että alkuperäiset kirjeet sekä Uman niistä tekemät puhtaaksikirjoitukset ja hänen kirjoittamansa vastaukset seuraavat toisiaan. Myös mm. lehtiin Kouvolan Sanomat, Helsingin Sanomat. Aiheet ovat samoja kuin muissa 52.2-laatikoissa, mm. käytöstavat, toisten kanssa toimeen tuleminen, asema/julkisuuskuva, nuoren turvapaikat, pop-musiikki.

                                     Kotelo 52.2:16
                                     Uman palstoille lehtiin Salon Seudun Sanomat, Hämeen Sanomat, Kainuun sanomat, Satakunnan kansa, Vaasa, Kouvolan Sanomat, Nuorten kansa, Villivarsa ja Hevoshullu vuosina 1976 - 2000 lähetettyjä kirjeitä. Osa kirjeistä päiväämättömiä. Aiheet ovat samoja kuin muissa 52.2-laatikoissa.

                                     Kotelo 52.2:17
                                     Uman palstoille lehtiin Hämeen Sanomat, Kainuun Sanomat, Kouvolan Sanomat, Nuorten Kansa, Salon Seudun Sanomat, Satakunnan kansa, Vaasa ja Villivarsa vuosina 1972 - 1995 lähetettyjä kirjeitä. Myös Umalle henkilökohtaisesti osoitettuja kirjeitä. Suurin osa päiväämättömiä. Aiheet ovat samoja kuin muissa 52.2-laatikoissa.

                                     Kotelo 52.2:18 (Kotelossa 52.1:6)
                                     Uman palstojen (mm. Anna-lehti) kautta muille lukijoille lähetettyjä kirjeitä eli vastauksia kirjeenvaihtoilmoituksiin vuosilta 1976 - 1983, osa päiväämättömiä. Käyttörajoitus.

                                     Kotelo 52.2:19 (Samassa kotelossa 52.6:9 ja 59.4:6)
                                     Vuosina 1976 - 1979 Uman palstoille Anna-lehteen mm. Kerro mulle -palstalle lähetettyjä kirjeitä, Uman niistä tekemiä puhtaaksikirjoituksia ja niihin kirjoittamia vastauksia sekä Uman omia kirjoituksia. Myös Umanomat-palstalle Maapallokerhon jäsenlehti SYPPIin lähetettyjä kirjeitä (tai vain käytetty sanaa Umanomat). Osa viesteistä päiväämättömiä. Kirjeissä mukana kysymyksiä, piirustuksia, runoja ja aforismeja.

                                     Kotelo 52.2:20
                                     Vuosina 1976 - 1978 Anna-lehteen Kerro mulle -palstalle lähetettyjä kirjeitä, Uman niistä tekemiä puhtaaksikirjoituksia ja niihin kirjoittamia vastauksia. Osa päiväämättömiä.

                                      Aineistolaji: Asiakirjat

                                      Uman Hevoshullu-lehden palstojen aineistoa

                                      Arkistonro: 52.3:1 - 52.3:20, Arkistonmuodostaja: Uma Aaltonen, Lahjoittaja: Terttu Aaltonen 24.9.2009

                                      Uma kirjoitti hevosensa Mistyn (s. 1968) nimissä ensimmäisen kerran Ravi ja ratsastus -lehden Hummani hei -kysymyspalstalla vuonna 1973. Misty julkaisi tuolloin raskauskertomuksensa odottaessaan ensimmäistä varsaansa. Varsa Minkki Makkonen (Mostly Minx) syntyi vuonna 1974 ja jatkoi omaa päiväkirjaansa Hevoshullu-lehdessä. Hevoshullussa alettiin julkaista myös Misty vastaa -palstoja. Pääosa sarjassa 52.3 olevista nuorten kirjoittamista kirjeistä on osoitettu Mistylle. Kirjoituksissa ja Misty vastaa -palstalla Uma eläytyi hevosten maailmaan ja vastaili palstalla lukijoiden esittämiin kysymyksiin ja kommentteihin Mistynä. Hevosen roolissa kirjoittaessaan Uma käyttää itsestään, hevosen omistajasta, nimitystä "oma ihminen". Aineistossa ovat paljon esillä myös muut Uman hevoset: Mistyn toinen varsa eli Minkin veli Cappuccino (s. 1981) ja Minkin varsa Chinchilla (s. 1984). Cappuccinon nimissä Uma julkaisi myös kirjan "Cappuccino. Kenttäkilpailun aakkoset" (Gummerus, 1989). Uman mukaan Mistyn palstat julkaistiin aikana, jolloin ratsastus ja hevosharrastus muuttuivat eliitin harrastuksesta ruohonjuuritasonkin tavoitettaviksi. Tallijengit yms. ilmiöt tekivät Uman hevosharrastuksesta sitkeää nuorisotyötä. Misty vastaa -kysymyspalstan parhaat palat on koottu kahdeksi Otavan julkaisemaksi kirjaksi, "Misty vastaa" (1986) ja "Oma hevonen" (1989).

                                      Osa aineistosta on digitoitu.

                                      Kotelo 52.3:1, Aineisto on digitoitu.
                                      Vuosina 1980-1994 Misty vastaa -palstalle lähetettyjä kirjeitä, kortteja, piirroksia ja sarjakuvia.

                                      Kotelot 52.3:2-7, Aineisto 52.3:2 on digitoitu.
                                      Päiväämättömiä Misty vastaa -palstalle lähetettyjä kirjeitä, kortteja, piirroksia ja sarjakuvia. Kysymyksiä yksittäisistä hevosista Postiponi-palstalle (esim. halukkaat ostajat tai uudet omistajat kyselevät entisten hoitajien kokemuksia), kirjeitä joissa kirjoittaja esiintyy hevosena tai ponina, kirjeenvaihtoilmoituksia ja vastauksia, joitakin tavaranmyynti-ilmoituksia. paljon kysymyksiä hevosenhoitoon ja ratsastukseen liittyen, piirustuksia ja sarjakuvia, runoja, terveisiä sekä joitakin valokuvia. Joukossa myös Otavan mainososastolle lähetettyjä kirjeitä, joissa pyydetään julistetta Umasta eläimineen.

                                      Kotelo 52.3:8
                                      Hevoshullun lukijoiden Hevosrakas-palstalle lähettämiä hevos- ja poniaiheisia novelleja, runoja ja piirustuksia. Lisäksi Polle-kilpailuun tulleet hakemukset vuodelta 1992. Polle-kilpailussa lukijat perustelivat, miksi he olisivat hyviä ratsastajia Hevoshullu-lehdessä seikkailleelle Polle-sarjakuvaponille.

                                      Kotelot 52.3:9-11 ja 13-18
                                      Vuosien 1973-2003 aikana Hevoshullu-lehden eri palstoille lähetettyjä kirjeitä ja kortteja, eniten Misty vastaa ja Hevosrakas-palstoille. Myös paljon päiväämättömiä kirjeitä. Kirjeiden tyhjiä kirjekuoria, piirroksia, joitakin valokuvia ja hevosenjouhia. Mukana kirjoittajien kertomuksia ja kuulumisia omista hevosistaan, ratsastamisesta ja/tai hevosenhoidosta, terveisiä Umalle ja tämän eläimille sekä novelleja. Joukossa myös muutamia nuorten Umalle Hevoshulluun lähettämiä seksuaalisuuteen ja seksiin liittyviä kysymyksiä sekä Umalle kotiin lähetettyjä onnittelukortteja ja -kirjeitä hänen hevostensa syntymäpäivien johdosta tms. Kirjeiden aiheina samat hevosaiheet kuin muissa 52.3-koteloissa, aiheina myös mm. tallilla käyttäytyminen ja kiistatilanteet, eläimiin liittyviin ammatteihin hakeutuminen ja kouluttautuminen sekä pyynnöt saada postissa Uman hevosten jouhia. Kotelossa 52.3:17-18 kirjeiden ja korttien lisäksi Uman vastauksia. Aineisto on järjestetty niin, että alkuperäiset kirjeet sekä Uman niistä tekemät puhtaaksikirjoitukset ja hänen kirjoittamansa vastaukset seuraavat toisiaan.

                                      Kotelo 52.3:12
                                      Vuosina 1977-1980 Misty vastaa -palstalle lähetettyjä kirjeitä ja vastauksia niihin, joukossa myös päiväämättömiä. Aineisto on järjestetty niin, että alkuperäiset kirjeet sekä Uman niistä tekemät puhtaaksikirjoitukset ja hänen kirjoittamansa vastaukset seuraavat toisiaan.

                                      Kotelo 52.3:20
                                      Hevoshullun Chincillan sukupuu -piirustuskilpailuun saapuneet piirustukset vuodelta 1984.

                                       Aineistolaji: Asiakirjat

                                       Uman kirjat Ekakerta ja Colette - pieni musta koira

                                       Arkistonro: 52.7:1 - 52.7:2, Arkistonmuodostaja: Uma Aaltonen, Lahjoittaja: Terttu Aaltonen 24.9.2009

                                       52.7:1 (Kotelossa 52.5:6)
                                       Ekakerta (1980, Otava) on Uman toimittama kirja nuorten ensimmäisistä seksikokemuksista. Kirjaan on kerätty tyttöjen ja poikien Umalle lähettämiä kertomuksia "ekoista kerroistaan" sekä loppuun gynekologin, psykiatrin, nuorisopastorin ja Uman itsensä puheenvuorot.

                                       52.7:2 (Kotelossa 52.5:6)
                                       Colette - pieni musta koira (1978, Otava) on Uman kirjoittama, hänen omasta koiranpennustaan Colettesta ja sen yllättävästä kuolemasta sekä kuolemaan liittyvästä surusta kertova kirja.

                                        Aineistolaji: Asiakirjat

                                        Uman lehti- ja käsikirjoituksia

                                        Arkistonro: 52.5:1 - 52.5:7, Arkistonmuodostaja: Uma Aaltonen, Lahjoittaja: Terttu Aaltonen 24.9.2009

                                        Sarja 52.5 sisältää pääasiassa Uman lehtijuttujen, radio- ja tv-ohjelmien sekä kirjojen käsikirjoituksia ja hänen kirjoittamiaan puheita ja esitelmiä. Mukana myös Uman kirjoittamia vastauksia lukijapalstojen kysymyksiin (näitä on myös sarjassa 52.2, ks. myös 52.6:12).

                                        52.5:1 (Kotelossa 52.2:9, samassa kotelossa 52.2:9, 52.2:10, 52.5:1 ja 59.2:1)
                                        Vuosiluvuttomia Uman kirjoituksia eri palstoille. Aineistoa mm. seuraavista aiheista tai seuraaviin lehtiin: Kirjailijakeskuksen puhelinvastaajana, Frendi, Hevoshullu (Minkki vastaa), Kirjakauppalehti, Otavan Uutiset, Umanomat-palsta, Eläinmaailma, Tietolehti ja Hevoshullu. Myös Uman käsikirjoituksia/muita kirjoituksia koskien hänen itse kirjoittamiaan nuortenkirjoja.

                                        52.5:2
                                        Uman käsikirjoituksia vuosilta 1979-1980 ja 1986 sekä päiväämättömiä. Kissasta kertova "Eräs elämäntarina", Koti ja Koulu -yhdistyksen Liiton "Luokkatoiminnan opas" ja "Luokkakohtainen toiminta" -julkaisut, käsikirjoitusversioita Uman "Vanhempainilta"-kirjaan murrosikäisten vanhemmille, "Murkkuseksi"-kirjan käsikirjoituksia (Mannerheimin lastensuojeluliitto), teksti "Eläinrakas elämäntapa", Uman kirjoittamia vastauskirjoituksia lukijapalstojen kysymyksiin, Ulla-Maija Aaltosesta kertova esite, radio-ohjelman käsikirjoitus, käsikirjoitus mustalaisnoita Saarasta kertovasta tarinasta, käsikirjoitus murrosikään ja lasten varttumiseen liittyvään kirjaan (mahdollisesti "Murkun tapatieto" -kirjaan), "Tukioppilas"-kirjan käsikirjoitus, "Varsakesä"-käsikirjoitus, "Kani Andersson sairastaa" -käsikirjoitus, "Ekakerta"-käsikirjoitus Otavalle v. 1980 ja Mainos-TV:lle v. 1979.

                                        52.5:3
                                        Uman teosten ja ohjelmien käsikirjoituksia vuosilta 1975-1978 sekä 1980-1982, myös päiväämättömiä. "Puhumalla paras" -ohjelman asiakirjat vuodelta 1975, Television lastenohjelmien (la-su) käsikirjoituksia vuosilta 1977-1978, "Kaikki mukaan" -nimisen tv-ohjelman käsikirjoituksia v.1977, käsikirjoituksia ja puheita vuosilta 1980-1982, yksi teksti vuodelta 2003 sekä päiväämättömiä, esitelmiä. "Kaikki mukaan" -tv-ohjelma tarkoittaa ilmeisesti vuoden 1977 neljää lauantai-iltaa, joina Uma juonsi illan muiden tv-ohjelmien välit illan "emäntänä" ja puhui mm. eläinten oikeuksista sekä oman tallinsa eläimistä. Näiden iltojen aikana esitettyihin muihin tv-ohjelmiin lukeutui mm. Jules Vernen romaaniin perustuva, Michel Strogoffin seikkailuista kertova draamasarja "Tsaarin kuriiri". Aineisto sisältää "Kaikki mukaan" -ohjelman käsikirjoituksia ja muuta siihen liittyvää materiaalia.

                                        Ohjelmien aiheina mm. nuoren äidin lapsen luovuttaminen adoptioon, masennus, mielenterveysongelmat, vanhempien alkoholismi, nuorten päihdeongelmat epilepsia tms. sairaus ja muiden suhtautuminen sairaaseen, lastenohjelmat "Pikku-Jukan maailma", "Samuli Satunen on iloinen" ja "Alvarin kertomuksia" (ruotsinkielinen), kantele ja kanteleensoitto, pikkusisaruksen syntymä, lehmät, eläimien pelkääminen, laulaminen, Uman lemmikit (Colette-koira, Lumikki, Lettu Lättynen, Miisu, Inkku-vuohi (eli Ingrid Bergman), Sherlock-kissa), unet, yksinhuoltajuus, eläinten oikeudet, muuttaminen, tupakointi, vuodenajat, joulu, uteliaisuus, eskimot (inuiitit), kirjailija Jules Verneen liittyviä lehtileikekopioita, Colette-koiran kuolemaa koskevia katsojien kirjeitä Umalle, yksinäisyys, lavatanssit.

                                        Käsikirjoitusten ja puheiden aiheina mm. nuorten näkökulmat nuorten ja aikuisten alkoholinkäyttöön, alkoholismi, alkoholiongelma, humala, ilm. "Humalakirjan" (1983) käsikirjoitus, Uman mielipidekirjoitus nuorien valistamisesta Ilta-Sanomiin, Uman europarlamentaarikkona oloon liittyvä teksti, Uman Vihtiseuralle kirjoittama teksti, Uman teksti Nainen ja alkoholi -seminaariin Kouvolassa 1982, Uman teksti uransa lopettamisesta nuorten kysymyksiin vastaavana, vapaana toimittajana Umana, muita Uman kirjoittamia pohdintoja uransa muotoutumisesta, Uman teksti "Miksi nuoren pitää aina esittää jotain" AOL:n opintopäiville Turussa, Uman kirjoitus pojista ja tytöistä Suomen mielenterveysseuran Vaasan paikallisosastolle/Sotapojille v. 1980, sekalaisia Uman käsikirjoituksia ja tekstejä.

                                        52.5:4 (Kotelossa 52.3:12)
                                        Vuosilta 1976-1977 Minkin koulukirjan käsikirjoitus, Uman kirjoituksia ilmeisesti Minkki vastaa -palstalle Hevoshullu-lehteen. Sisältää myös saapuneita kirjeitä.

                                        52.5:5
                                        Käsikirjoituksia: Uman puheita, lehtikirjoituksia eri palstoille, käsikirjoituksia ja vastauksia, v. 1979 ja suurin osa päiväämättömiä. Kirjoitusten aiheina mm. ujous, silmälasien käyttö, erilaisuus, kiusaamien, homoseksuaalisuus, abortti, fritsut, itsetyydytys, rinnat, masennus, tekemisen puute, neitsyys, vastuu, yksinäisyys, seksi, psykiatrinen hoito, alkoholinkäyttö, murrosikä, suuteleminen, itsensä oppimaan tunteminen, tunteet, tunteista kertominen, Uman elämäntilanne ja lemmikit (tekstejä, joissa Uma esittelee ja kuvailee itseään), Uman palstat Anna-lehdessä ja Uusi Suomi -lehdessä, Uman Kani Anderssonin (eli Fritjof Andersson eli FriZu) kuolema, Uman koti Karjalohjalla ja Pusulassa, herkkyys, Uman kirjat (teksti, jossa kuvataan Uman kirjojen kirjoittaminen aikajärjestyksessä), Uman kirjoittama englanninkielinen teksti Alan Garnerille aiheena kirjoittaminen ja englanninkielen käyttö, hyvinvointi (Uman Erik Allardtin teosta "Hyvinvoinnin ulottuvuuksista" käsittelevä teksti), Luetaan yhdessä - Lasten- ja nuortenkirjaviikot 19.3.-31.3.79, lasten ja nuorten lukeminen, ruotsalainen elokuva "Mackan", tytön eka kerta, sukupuolten välinen tasa-arvo, Lapsi ja ympäristö -ohjelmasarja, ekologia, ekosysteemi ja luonnonvarat, Minkki-hevonen, hevosenhoito, tapahtumajuliste Uman luennolle Uppsalan Suomi-seuran tiloissa 17.10.87, Elä immeisiks piäset helepommalla - asennemittauskysely vuosilta 1985 ja 1987, nuorten häiriökäyttäytyminen, Murkulle koti -viikko Pattijoella v. 1987, SLL:n freelance-osaston hallituksen kokous 1975, neuvoja murrosikäisen opettajille, tukihenkilötoiminta, perheolojen epävakaisuus, tukioppilastoiminta, tupakointi, ihmisen psyykkiset ominaisuudet ja muutokset, asenteet ja niiden välittyminen, Uman vaalimainos EU-vaaleihin 2004, sota-ajan lapset, Sarajevon miinakoirat, Uman käsikirjoitukset tv-ohjelmapätkiin, joissa Uma ja nuoret puhuvat nuorten käytöksestä ja sen vaihtelusta kotona ja muualla sekä toisia ihmisiä lähestymisestä, Uman kasvattaman Billy-vuohen esiintyminen teatterinäytöksissä, leikkiminen, hevoshulluus, runoja, kirjeenvaihtoilmoituksia, ulkonäkö, kotibileet, iltakoulu, liikenneturvallisuus, lapsen saaminen, rippikoulu, rullaluistelu ja rullalautailu, murrosikäisen vanhempana olo, elämän tarkoitus, läheisen menettäminen ja suru, e-pillerit, perheväkivalta, tykkääminen, ihastuminen, seurustelu, sydänsurut, koulumotivaatio, pukeutuminen, ujous, mopot, ehkäisyneuvonta, yhteenvetoa ryhmätöistä tukioppilastoiminnan ohjaajien ja yhdyshenkilöiden valtakunnallisesta seminaarista 29.-30.8.1980, Uman ajatuksia tukioppilaista tukioppilaille (MLL), asiakirja, jossa murrosikään liittyviä oikein/väärin-väittämiä ja kysymyksiä sekä psykologin neuvoja viestintään, kuunteluun yms. kanssakäymiseen liittyen, Uman teksti "Suomalainen nuori 1985", teksti "Milloin nuori on valmis" (Pekka Salmimies).

                                        52.5:6
                                        Päiväämätön "Ensirakkaus"-käsikirjoitus, jossa on Uman kirjoittamaa tekstiä ensirakkaudesta, synopsis ensirakastumisen vaiheista, kuvaus-, kuvitus- ja vihjelistaa ilmeisesti Ensirakkaus-nauhoitukselle/-filmaukselle/-kirjoitukselle, "Lapsen vuosi/Ensirakkaus" -kuvausaikataulu (päivätty 30.5.-1.6.2006), käsikirjoitus/kysymyslista ensirakkautta käsittelevään, nauhoitettuun keskustelutilaisuuteen. Uman käsikirjoittamaan "Ekakerta"-videoon liittyvää materiaalia: saatesanat videon käyttäjälle/katsojalle, henkilötietoja ohjaaja-tuottaja Varpu Kuusela-Kähkösestä.

                                        52.5:7 (Kotelossa 52.5:6)
                                        Uman käsikirjoitus kerho-ohjelmaan "Onnimanninolo. Terveys-, raittius- ja tapakasvatusmateriaalia sekä murrosikäisten ihmissuhdekysymyksiä. Raittiuskasvatusliiton kerho-ohjelma peruskoulun yläasteelle" v. 1978. Koulun raittiusmuistio 1978-79. Aiheina mm. raittius, päihteidenkäyttö, alkoholi, tupakka, käytöstavat, eläinkokeet.

                                         Aineistolaji: Asiakirjat

                                         Uman Murkkuseksi-koulutilaisuuksien kysymyksiä ja vastauksia

                                         Arkistonro: 52.4:1 - 52.4:6, Arkistonmuodostaja: Uma Aaltonen, Lahjoittaja: Uma Aaltonen 13.11.2006

                                         Ulla-Maija Aaltonen piti vuonna 1979 Mannerheimin lastensuojeluliiton pyynnöstä tukioppilasseminaarin Suolahdessa. Tapahtuma koettiin tarpeelliseksi, ja Umaa pyydettiin järjestämään "murkkuseksi"-tapahtumia muissakin kouluissa, vanhempainilloissa ja opettajankoulutuksissa. Oppilaat valitsivat itse aiheet ja kirjoittivat kysymykset, joita toivoivat käsiteltävän tapahtumassa. Uma on tehnyt myös Murkkuseksi-kirjasen (1980) yhdessä Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa. Sarjaan 52.4 on arkistoitu oppilaiden esittämiä kysymyksiä ja nuorten antamaa palautetta Uman pitämistä koulutilaisuuksista. Aineisto on suurimmaksi osaksi pieniä käsin kirjoitettuja paperilappusia, jonkin verran lehtileikkeitä, piirustuksia ja valokuvia.

                                         Suurin osa aineistosta on digitoitu.

                                         Kotelo 52.4:1, Aineisto on digitoitu.
                                         Aineistoa vuosilta1983-2001:
                                         - Umalle henkilökohtaisesti osoitettuja murkkuseksikysymyksiä, aika ja paikka tuntematon.
                                         - Palautetta tukioppilastoiminnasta: nuorten vastauksia lomakekyselyihin siitä, mitä he toivovat tukioppilasajaltaan.
                                         - Nuorten kirjoittamia seksiin liittyviä kysymyksiä, aika ja paikka tuntematon.
                                         - Nuorten antamia palautteita Uman pitämistä koulutilaisuuksista yms. vuosilta 1977-1985.
                                         - Sundsvallin suomenkielisen koti- ja kouluyhdistyksen (Ruotsi) Umalle lähettämää postia noin 7-9-vuotiailta lapsilta, aiheina mm. eläimet ja lasten omat kuulumiset.
                                         - Lehtileikkeitä Karkkilan tienoo -lehdestä 28.12.82 sekä Helsingin Sanomista 7.5.83. Aiheina sukupuolikasvatus/seksuaalivalistus kouluissa, Uman kouluvierailut ja tukioppilastoiminta Pusulassa.
                                         - Koulujen nuorilta keräämiä, Umalle osoitettuja kysymyksiä A-I: Espoo, Heinävesi 8lk, Huittinen 2001, Hyrylä, Hyrynsalmi, Hämeenlinna 1983, Iisalmi 1987, Ilomantsi. Kirjoittajat ala-asteikäisiä (yksi koulu) ja 7.-10.-luokkalaisia, eli 6-17-vuotiaita.
                                         - Nuorten kirjoituksia alkoholista vuodelta 1981.

                                         Kotelo 52.4:2, Aineisto on digitoitu.
                                         Koulujen vuosina 1983-2001 nuorilta keräämiä, Umalle osoitettuja kysymyksiä J-N: Jämsänkoski, Kankaanpää 1995, Karjalohja 1987, Kauniainen 1984, 1987, Kerava, Keuruu, Kirkkonummi, Lahti, Leppävirta, Lohja, Lohtaja 1983, Loviisa, Mäntyniemi 1989, Munkkivuori, Noormarkku.

                                         Kotelo 52.4:3, Aineisto on digitoitu.
                                         Koulujen vuosina 1983-2001 nuorilta keräämiä, Umalle osoitettuja kysymyksiä O-Ö: Orimattila, Palokka 1983, Pihtipudas 1983, Puotinharju, Sotkamo 1985, Taivalkoski, Toholampi/Kannus, Vaajakoski 1983, Vantaan Korso, Vehkalahti 1983, Vesanto 1983, Veteli 1988. Mukana nuorten antamaa palautteita Uman pitämistä koulutilaisuuksista.

                                         Kotelo 52.4:4, Aineisto on digitoitu.
                                         Koulujen ja varuskuntien vuosien 1980-1982 murkkuseksikysymyksiä ja palautteita: Alavus, Anjalankoski, Alahärmän lukio, Elimäki 1982, Haukivuori, Ilomantsi, Joutseno, Kauhajoki, Kokkola, Kontiolahti, Kotka, Kouvola, Kurikka 1982, Luumäki, Luvia 1981, Nastola 1981, Pohjois-Savon ammattioppilaitos 1980 (Kuopio), Pulkkila 1982, Uurainen, Vaasan rannikkopatteristo 1980 (Vaasa), Ylihärmä. Osa päiväämättömiä. Mukana paljon nuorten antamaa palautetta Uman pitämistä koulutilaisuuksista. Kirjoittajat yläaste-ikäisistä varusmiehiin eli noin 12-19-vuotiaita.

                                         Kotelo 52.4:5
                                         Koulujen nuorilta keräämiä, Umalle osoitettuja kysymyksiä ja palautteita koulutilaisuuksista. Aika ja paikka tuntematon, todennäköisesti ajalta n. 1980-2001, kirjoittajat ainakin osittain yläasteikäisiä eli 12-16-vuotiaita.

                                         52.4:6, Aineisto on digitoitu.
                                         Nuorten kirjoituksia alkoholista vuosilta 1980-1982. Myös päiväämättömiä. Ilmeisesti kirjoituksia on pyydetty taustaksi Uman tekeillä ollutta Humalakirjaa (1983) varten (kotelossa 52.4:5).

                                          Aineistolaji: Asiakirjat

                                          Uman nuortenpalstoja lehtileikkeinä

                                          Arkistonro: 59.4, Arkistonmuodostaja: Uma Aaltonen, Lahjoittaja: Terttu Aaltonen 24.9.2009

                                          Uma Aaltosen arkistossa on seitsemän kotelollista lehtileikkeitä hänen toimittamistaan nuortenpalstoista vuosilta 1974-1985 (osa päiväämättömiä) sekä kokonaisia lehtiä, joissa on hänen palstansa. Osa lehdistä on aikakauslehtiä, osa sanomalehtiä. Mukana on myös joitakin piirustuksia sekä palstojen käsikirjoituksia. Leikkeitä on lehdistä Anna, Satakunnan kansa, Uusi Suomi, Pohjalainen, Savon Sanomat, Salon Seudun Sanomat, Ilta-Sanomat, Hämeen Sanomat, Keskipohjanmaa, Karjalan Maa, Ylä-Vuoksi, Kouvolan Sanomat, Kainuun Sanomat, Vaasa, Hevoshullu, Me naiset ja Otavan Uutiset.

                                          Suurin osa aineistosta on digitoitu.

                                          59.4:1 (Kotelossa 52.2:11), Lehtileikkeet on digitoitu.
                                          Vuosilta 1974-77 Anna-lehden Kerro mulle -palstan lehtileikkeitä sekä kokonaisia lehtiä, joissa palsta on.

                                          59.4:2, Aineisto on digitoitu.
                                          Satakunnan kansa -lehden Kerro Umalle -palstan lehtileikkeitä vuosilta 1982-1985.

                                          59.4:3 (Kotelossa 59.4:2), Aineisto on digitoitu.
                                          Uusi Suomi -lehden Hei Uma! -palstan lehtileikkeitä vuosilta 1978-1984.

                                          59.4:4 (Kotelossa 59.4:2), Aineisto on digitoitu.
                                          Eri maakuntalehtien Uman palstojen lehtileikkeitä vuosilta 1978-1985. Aineistoa lehdistä Pohjalainen, Savon Sanomat, Salon Seudun Sanomat, Ilta-Sanomat, Hämeen Sanomat, Keskipohjanmaa, Karjalan Maa ja Ylä-Vuoksi.

                                          59.4:5, Aineisto on digitoitu.
                                          Uman palstojen lehtileikkeitä lehdistä Kouvolan Sanomat, Kainuun Sanomat ja Vaasa vuosilta 1982-1985.

                                          59.4:6 (Kotelossa 52.2:19), Aineisto on digitoitu.
                                          Anna-lehden Kerro mulle -palstan lehtileikkeitä. Päiväämättömiä, mahdollisesti 1983-84.

                                          59.4:7 (Kotelossa 52.5:5)
                                          Vuosilta 1974-1978 (osa päiväämättömiä) Hevoshullu-lehden Hevosrakas- ja Minkki kertoo -palstojen lehtileikkeitä, Poppeli-radio-ohjelmasta kertovia leikkeitä, Anna-lehden Kerro mulle -palstan leikkeitä, Eräs raskaustarina -lehtikertomus sekä lehtileikkeitä Me naiset -lehdestä. Myös joitakin hevosaiheisia piirustuksia, ilmeisesti Uman eräästä hevosesta kertova käsikirjoitus Otavan Uutisille sekä Vihdin Hevosjalostus-yhdistyksen lähettämä jäseneksiliittymispyyntö.

                                           Aineistolaji: Asiakirjat

                                           Uman Poppeli-radiolähetyksien aineistoa

                                           Arkistonro: 52.1:1 - 52.1:6, Arkistonmuodostaja: Uma Aaltonen, Lahjoittaja: Uma Aaltonen 13.11.2006

                                           Poppeli oli Ulla-Maija "Uma" Aaltosen Yleisradiolle toimittama radio-ohjelma, jota lähetettiin vuosina (1971)1972- (1973)1976. Ideana oli, että nuoret saivat osallistua ohjelman tekoon kirjoittamalla toimitukselle ajatuksistaan ja aihe- ja musiikkitoiveistaan. Uman jutusteluista nuoret omaksuivat "sanalapset" murkku, terkku ja moikka, jotka voivat edelleen hyvin. Lahjoittaessaan Nuoperille aineistoa Uma Aaltonen kuvaili Poppeli-ohjelmaa näin: "Se oli sillä lailla merkittävä, että nuoret saivat itse puhua, ja sen pohjalta lähti tämä nuorisotyöni ihan valloilleen. Sitä kuunteli vissiin kaikki."

                                           Uma Aaltosen arkistossa on kuusi arkistokotelollista Poppeli-ohjelmaan liittyvää aineistoa, josta suuri osa on kuulijoiden lähettämiä kirjeitä ja kortteja. Kirjoittajien ikä on usein tuntematon, mutta aineisto painottuu noin 10-16-vuotiaiden kirjoittamiin kirjeisiin. Kirjeenvaihtoilmoituksiin lähetetyillä vastauksilla on käyttörajoitus.

                                           Poppeli-ohjelman aineisto on digitoitu.

                                           Kotelo 52.1:1
                                           Kuuntelijoiden Poppeli-ohjelman toimitukselle lähettämiä kirjeitä yksittäisten lähetyksien aiheisiin liittyen sekä muista aiheista: Herkut ja terkut, Runopoppeli, Etsintäkuulutukset, Kirjeenvaihtoilmoitukset, Kirjeenvaihto, Levytoiveet, Terveisiä ja Mielipiteitä, Kysymyksiä. Myös Poppeli-lähetysten rakennetta käsitteleviä asiakirjoja: ohjeita äänilevyjen käyttäjille, radiolähetysmääräyksiä, lähetysten sisältöjen yhteenvetoja ja kuvauksia, lähetysten sisältöjä, näytelmän "A heart day's night -tupakkailtamat" käsikirjoitus.

                                           Kotelo 52.1:2
                                           Kuuntelijoiden Poppeli-ohjelman toimitukselle lähettämiä kirjeitä yksittäisten lähetyksien aiheisiin liittyen sekä muista aiheista: Voihan nenä!, Hiihtoloma 1973, Vanhemmat ja nuoret nenäkkäin, Nuoret kertovat itsestään: mistä tykkään /en tykkää (vastauksia Uman kirjeeseen kuulijoille), Ohjelmaideoita nuorilta, Runoja, Poppeli-aiheiset kysymykset (kysymysten aiheina mm. kauneudenhoito, seurustelu, ihastuminen), Vakiokirjoittajat, Ruusut ja risut (mielipiteitä Poppelista), Umalle henkilökohtaisesti osoitetut kirjeet, Kesähommia 1973.

                                           Kotelo 52.1:3
                                           Kuuntelijoiden Poppeli-ohjelman toimitukselle lähettämiä kirjeitä yksittäisten lähetyksien aiheisiin liittyen sekä muista aiheista: Naurut (mikä naurattaa/ilahduttaa), Rippis (kokemuksia ja muistoja rippileiriltä), Siskot ja veljet, Hevoset, eläimet ja luonto, Turuntytöt (ajatuksia Turun kaupungista ja turkulaisista tytöistä), Kummitukset (kummitustarinoita ja jännittäviä juttuja), Kesästä, Voi maailmaa (ajatuksia siitä, millainen maailma olisi, jos saisin itse päättää ja maailman muuttumisesta), Koulu, Uskonto (ajatuksia uskonnosta, uskonnollisuudesta, uskovaisista), Harrastukset (mainitaan esim. ratsastus, eri soitinten soitto, laulu, musiikin kuuntelu, ulkoilu, kotitalous, baletti, pujottelu (laskettelu)), Sweet-yhtye. Lisäksi kuuntelijoiden lähettämiä sekalaisia kirjeitä ja postikortteja.

                                           Kotelo 52.1:4
                                           Sisällöllistä yhteenvetoa lähetyksistä, Poppeli-lähetysten otsikoita, radiolähetysmääräyksiä soitetuista musiikkikappaleista, Poppeli-radiolähetysten käsikirjoituksia. Lähetysten otsikoita/aiheita: koulun päättymistunnelmia, musiikkia ja suoria lähetyksiä, Vaasan kesä, hiljaisen enemmistön harrastukset, harrastukset, kesätöissä olleiden haastatteluja, Naantalin Unikeon kestit ja muita tapahtumia, Limingan musiikkileiri ja Kaustisen kansanmusiikkileiri, hevoset, kansainvälisyys, kansainväliset nuoret, uudenvuodenlupaukset ja -päätökset, makeat musiikit, henkilökohtaisuuksia, ei aina mene hyvin ja miksi ei, CCR-yhtye, terveisiä, kirjeenvaihtoa, unista ja unelmista, makeat naurut, hiihtoloma ohjelma K.. (?), rehellisyys, Deep Purplen haastattelu, rahasta, eläimet ja luonto, omat ja lainatut runot, päivää kevät, tunteita ja tunnustuksia, kirjeistä ja kirjeenvaihdosta, kilpailuvastauksia, miksi pakenet, puhutaan päihteistä, mustalaiset, erilainen vai samanlainen.

                                           Kotelo 52.1:5
                                           Kirjeitä 1971-1974, käsikirjoituksia, vastauskirjeitä:
                                           a) Uman Misty-hevosen nimissä kirjoitettua Misty-postia eli vastauskirjeitä nuorille noin vuodelta 1988 (korteissa painatusvuotena). Kirjoittajana toiminut Uma tai Anna Pussinen; sisältävät cappuccino-kahvijauhepusseja ja hevosten jouhia (hevoset Misty, Minkki, Cappuccino, Chinchilla, Cinderella). Kahden yksityishenkilön vastaukset Uman lehtipalstoilla olleisiin ilmoituksiin (toinen Kainuun Sanomissa ja toinen tuntematon, vuodelta 1983). Kaikki em. kirjeet on ilmeisesti ollut tarkoitus lähettää nimimerkeille tai muille yksityishenkilöille, mutta ne ovat jostain syystä jääneet lähettämättä.
                                           b) Poppeli-radiolähetykseen lähetettyjä kirjeitä, kuoria, joiden sisältö on päätynyt erilleen.
                                           c) Kuuntelijoiden radiolähetykselle lähettämiä kirjeitä 1971-1974. Aiheina muun muassa: v. 1971 nuorten vapaamuotoiset terveiset Poppelille ja omat kuulumiset, yksinäisyys, kilpailuvastauksia, musiikkitoiveita, terveisiä, v. 1972 kirjeenvaihtotoiveet, runot, nuorten ongelmat, kritiikkiä Poppelille, vanhemmat/isä ja äiti, tupakanpoltto, mistä pidän/en pidä tässä maailmassa, mustalaiset, itsemurha, unet ja unelmat, ihastukset, maalla/kaupungissa asuminen, luonto ja sen suojeleminen, pojista tykkääminen, usko ja Jeesus, kummitusjutut, sydänsurut, surut, poikien kirjoitukset, nuorten vapaa-ajanvietto ja ajanviettopaikkojen vähyys, erilainen vai samanlainen, v.1973 ihastuminen, kesä, kirjeitä kirje-Poppeliin, etsintäkuulutuksia, v. 1974 seurustelun vaikeus, Umalle osoitettuja kirjeitä/terveisiä Misty-hevoselle. Päiväämättömiä kirjeitä: vastauksia Uman lähettämään kirjeeseen (kirjeissä vastaajien yhteystiedot ja vastaukset kysymyksiin "musta Poppeli on", "mä haluaisin että" ja "mä tykkään _ musasta"), herkut ja terkut, harrastukset, ohjeita äänilevyn käyttäjille, viimeinen Poppeli/Poppeli-lähetysten loppuminen. Runsaasti kirjeitä tupakka-aiheiseen lähetykseen.
                                           d) Poppeli-radiolähetysten käsikirjoituksia.

                                           Kotelo 52.1:6
                                           Poppeli-radiolähetysten kirjeenvaihtoilmoituksiin lähetettyjä vastauksia v. 1972. Lisäksi vastauksia kirjeenvaihtoilmoituksiin Uman palstoilla eri lehdissä (ei Poppeli-radiolähetyksiin liittyviä, vaan vastauksia pääasiassa Anna-lehden palstan ilmoituksiin, myös Umalle osoitettuja kirjeitä) vuosilta 1976-1983 sekä päiväämättömiä.

                                           Poppeli-ohjelman aineisto on digitoitu.

                                            Aineistolaji: Asiakirjat

                                            Uman saamia kirjeitä ja palautteita

                                            Arkistonro: 52.6, Arkistonmuodostaja: Uma Aaltonen, Lahjoittaja: Terttu Aaltonen 24.9.2009

                                            Sarja 52.6 sisältää Umalle lähetettyjä kirjeitä, kortteja ja joitakin piirustuksia ja valokuvia. Kirjeet ovat Umalle henkilökohtaisesti osoitettuja, nuorten kirjoittamia ja vapaamuotoisia. Monissa viesteissä on Uman kirjoihin, lehtipalstoihin, Kaikki mukaan -tv-ohjelmaan tai Uman esiintymisiin ja muuhun työhön kohdistuvaa palautetta. Toiset viesteistä ovat Uman pitämiin koulujen nuorisoluentoihin tai muihin luentoihin, koulutuksiin ja seminaareihin liittyviä, kuten vierailupyyntöjä, kiitoksia ja kutsuja. Jotkut viesteistä ovat Uman lehtipalstoille tai Poppeli-radio-ohjelmaan osoitettuja. Aineistoa on vuodesta 1974 vuoteen 2004, tosin mukana on myös paljon päiväämättömiä kirjeitä ja kortteja. Käsin tai kirjoituskoneella kirjoitettujen kirjeiden sekä korttien ja piirustusten lisäksi joukossa on myös sähkösanomia, esitteitä, julisteita ja lehtileikkeitä. 2000-luvun alusta on joitakin tietokoneella kirjoitettuja kirjeitä ja sähköpostiviestien tulosteita.

                                            Kaikki mukaan -tv-ohjelma tarkoittaa ilmeisesti vuoden 1977 neljää lauantai-iltaa, joina Uma juonsi illan muiden tv-ohjelmien välit illan "emäntänä" ja puhui mm. oman tallinsa eläimistä sekä eläinten oikeuksista. Poppeli taas oli Ulla-Maija Aaltosen toimittama nuorille suunnattu radio-ohjelma, jota lähetettiin vuosina (1971)1972-(1973)1976. Poppelin ideana oli, että nuoret saivat lähettää Umalle omia kuulumisiaan ja esittää aihe- ja musiikkitoiveitaan.

                                            Osa kirje- ja palauteaineistosta on digitoitu.

                                            52.6:3
                                            Henkilökohtaisia, kuten ystävien lähettämiä, kirjeitä Umalle vuosilta 1962-2004 ja päiväämättömiä, myös joitakin Uman itsensä lähettämiä. Kirjeissä mm. kiitetään vierailuista, kestitsemisestä ja aiemmista kirjeistä, kerrotaan ja kysellään kuulumisia. Umalle lähetettyä palautetta kirjoista, esiintymisistä ja palstoista vuosilta 1974-1990 ja päiväämättömiä.

                                            52.6:4 (Kotelossa 52.5:3)
                                            Umalle lähetetyt palautteet Kaikki mukaan -televisio-ohjelmasta. Katsojien kiitoksia, kysymyksiä ohjelmasta ja terveisiä Umalle.

                                            52.6:5, Aineisto on digitoitu. (Kotelossa 52.5:3)
                                            Umalle lähetetyt palautteet Colette - pieni musta koira -kirjasta. Colette - pieni musta koira (1978, Otava) on Uman kirjoittama, hänen omasta koiranpennustaan Colettesta ja sen yllättävästä kuolemasta sekä kuolemaan liittyvästä surusta kertova kirja.

                                            52.6:6
                                            Vuosina 1981-1982 Umalle lähetettyjä vierailupyyntöjä, kutsuja, tapahtumaohjelmia ja palautekirjeitä mm. seuraavilta paikkakunnilta: Kemi, Sauvosaari (Kemi), Forssa, Kirkkonummi, Alajärvi, Helsinki, Lammi, Tuulos, Kajaani, Konginkangas, Lempäälä, Puolanka, Pietarsaari, Kokkola, Ruskeasuo, Linnanpelto (Kuopio), Turku, Luumäki, Vantaa, Masku, Heinola, Kangasala, Uittamo, Mäntsälä, Jämsä, Paimio, Pansio, Tampere, Pieksämäen maalaiskunta, Pieksämäki, Mikkeli, Heinola, Mäntyharju, Varpaisjärvi, Juankoski, Santahamina, Kauhajoki, Kainuu, Seinäjoki, Nurmijärvi, Hämeenlinna, Kestilä, Riihimäki, Ellivuori (Vammala), Muhos, Kankaanpää, Jämijärvi, Lahti, Kuusamo, Varkaus, Rauma, Kotka, Yläne, Jyväskylä, Sotkamo, Espoo, Hanko, Köyliö, Ylistaro, Kontiolahti, Oulu ja Lieto.

                                            52.6:7, Aineisto on digitoitu.
                                            Umalle lähetettyjä kirjeitä, kortteja ja palautteita vuosilta 1976-2004, myös päiväämättömiä. Lähettäjät kertovat Umalle kuulumisiaan, omia mielipiteitään, pyytävät neuvoja, kysyvät töitä, kyselevät Uman ja hänen lemmikkiensä kuulumisia, kiittävät Umaa kirjeistä tai heidän kirjeidensä julkaisemisesta lehtipalstoilla, kiittävät Uman kirjoista ja antavat palautetta niistä. Mukana myös joitakin Uman palstoille osoitettuja kirjeitä (lähinnä Anna-lehti), joulukortteja, piirustuksia ja vuodelta 2004 sähköpostiviestien tulosteita.

                                            52.6:8, Aineisto on digitoitu.
                                            Umalle kotiosoitteeseen tulleita kirjeitä, kortteja ja kysymyksiä palstoille vuosilta 1974-1990, myös päiväämättömiä. Lähettäjät kertovat Umalle kuulumisiaan, omia mielipiteitään, pyytävät neuvoja, kyselevät Uman ja hänen lemmikkiensä kuulumisia, kiittävät Umaa kirjeistä tai heidän kirjeidensä julkaisemisesta lehtipalstoilla. Useita Anna-lehden Kerro mulle -palstalle tulleita nuorten kirjeitä, joitakin piirustuksia ja valokuvia. Aiheina mm. raiskaus, eläimet, seurustelu, ihmissuhteet, yksinäisyys.

                                            52.6:9, Aineisto on digitoitu. (Kotelossa 52.2:19)
                                            Vuosina 1983-84 nuorten Umalle lähettämiä kirjeitä ja kysymyksiä, Uman niistä tekemiä puhtaaksikirjoituksia ja niihin kirjoittamia vastauksia sekä Uman omia kirjoituksia. Aiheina mm. parisuhde, seksi, tupakka. Osa viesteistä on päiväämättömiä.

                                            52.6:10 (Kotelossa 52.5:5)
                                            Umalle lähetettyjä kirjeitä eri kanaviin, mm. Eeva-, Jaana- ja Me-lehteen sekä Poppeli-radio-ohjelmaan vuosilta 1974 ja 1981, suurin osa päiväämättömiä. Aineiston järjestelyssä Uman omaa jaottelua. Kirjeiden aiheina mm. kirjeenvaihto, terveiset, kuulumiset, toiveet ja musiikkitoiveet radio-lähetykseen, runot, kesäloma, alkoholinkäyttö, eläimet, ujous, sää, pinnalla olevat yhtyeet, The Osmonds-yhtye, lukemattomia ja täyttämättömiä toiveita, seurustelu, seurustelun vaikeus. Kirjeitä on tullut ympäri Suomea, kirjoittajat ovat pääosin noin 11-15-vuotiaita, myös joitakin vanhempia.

                                            52.6:11, Aineisto on digitoitu. (Kotelossa 52.5:6)
                                            Vuonna 1980 nuorten Umalle lähettämiä kirjoituksia "Ekakerta"-kirjaan (1980), myös päiväämättömiä. Kirjoitukset ovat nuorten itse käsin tai kirjoituskoneella kirjoittamia kirjeitä, osa mahdollisesti niistä tehtyjä puhtaaksikirjoituksia. Kirjoituksissa nuoret kertovat ajatuksistaan seksin ja sukupuolielämän aloittamisesta, ensimmäisistä seksikokemuksistaan, nuorena olemisesta ja kertovat muita ajatuksiaan ja kuulumisiaan. Kirjoittajat ovat nuoria, noin 12-20-vuotiaita, mukana myös vanhempia (esim. yksi 60-vuotiaan lähettämä kirje).

                                            52.6:12 (Kotelossa 52.5:6)
                                            Umalle lähetettyjä vuosien 1980-1987 (ja päiväämättömiä) vierailupyyntöjä ja palautekirjeitä mm. seuraavilta paikkakunnilta: Helsinki, Kontula, Lahti, Hämeenlinna, Pori, Rauma, Harjavalta, Varkaus, Riihimäki, Turku, Kokemäki, Kuopio, Tampere, Joroinen, Kurikka, Kureniemi (Heinola), Kalvola (Iittala), Tallukka (Vääksy), Joensuu, Nivavaara (Rovaniemi), Kokkola, Vaasa, Hollola, Konala (Helsinki), Lieksa, Simpele, Lappeenranta, Kouvola, Porvoo, Kitee, Suomussalmi, Pälkäne, Teuva, Alavus, Pieksämäki, Lempäälä, Saimaa, Kylmäkoski, Pusula, Uurainen, Kajaani, Kainula, Rantasalmi, Kaavi, Laajasalo, Kaitaa, Laitila, Nurmijärvi, Seinäjoki, Karakallio, Kaavi, Forssa, Kiuruvesi, Ylistaro, Hausjärvi, Kontiolahti, Vammala, Leppävirta, Kemi, Käpylä, Pernaja, Eurajoki, Mikkeli, Sahalahti, Ämmänsaari, Suomussalmi, Liminka, Harjavalta, Suonenjoki, Kerava, Sotkamo, Oulu, Tuusniemi, Imatra, Ivalo, Inari, Sodankylä, Kemijärvi, Ounaskoski, Urjala, Niuhala, Myllykoski (Anjalankoski), Sipoo, Puolanka, Myllytulli (Oulu), Linikkala, Tammela, Karkkila.
                                            Listaus Uman työliikenteestä ja pr-työstä vuoden 1980 aikana, tapahtumaohjelmia ja -esitteitä, puheita, kaupunki-, koulu- ja kirjastoesitteitä, lehtileike Uman kasvattamasta, Helsingin kaupunginteatterissa esiintyvästä Billy-vuohesta, ennakkokysymyksiä Uman tapahtumiin, Eutanasiayhdistyksen Exitus-jäsenlehti 1/2001.

                                            Osa kirje- ja palauteaineistosta on digitoitu.

                                             Aineistolaji: Asiakirjat

                                             Uman valokuvia

                                             Arkistonro: 15.1:1, Arkistonmuodostaja: Uma Aaltonen

                                             Uma Aaltosen arkistossa on myös valokuvia mm. hänen pitämästään murkkuseksiluennosta Mynämäen yläasteella vuonna 1980 ja hänen kanistaan Kani Anderssonista sekä ulkona nurmikolla että kävijöiden silitettävänä kirjakaupassa tms. pidetyssä tilaisuudessa. Kuvia on myös Uman vuohesta ja hevosesta.

                                              Aineistolaji: Asiakirjat

                                              Umasta kertovia lehtijuttuja

                                              Arkistonro: 59.3, Arkistonmuodostaja: Uma Aaltonen, Lahjoittaja: Terttu Aaltonen 24.9.2009

                                              Kotelo 59.3:1
                                              Umasta kertovia lehtileikkeitä vuosilta 1973-2003. Juttujen aiheina mm. Uman työ ja ura, ohjelmat, julkaisut, Uman omat eläimet ja hevoset sekä politiikka. Aineistoa lehdistä Intro, Apu, Ilta-Sanomat, Anna, Ravi ja Ratsastus, Länsi-Uusimaa, Katso, Pellervo, Kotimaa, Karkkilan Tienoo, Kouvolan Sanomat, Terveyden viesti, Uusi Suomi, Hämeen Sanomat, Hyvinkään Sanomat, Vakka-Suomen Sanomat, Hämeen yhteistyö, Suur-Keuruun Sanomat, Pohjolan Sanomat, Keski-Uusimaa, Hämeenkulma, Länsi-Raja, Uudenkaupungin Sanomat, Turun Sanomat, Sipoon Sanomat, Vihdin uutiset, Etelä-Saimaa, Länsi-Suomi, Karjalainen, Ilkka, Aamulehti, Uusi Suometar, Vaasa, Ruotuväki, Keskipohjanmaa, Kodin viesti - MLL:n Hausjärven osaston tiedotuslehti, Savon Sanomat, Helsingin Sanomat, Iltalehti, Uusimaa, Ylä-Vuoksi, Seurakuntasanomat, Laitilan Sanomat, Liitto, Kirjakaupassa tapahtuu, Itä-Savo, Sanomalehtimies, Karjalanmaa, Nuorten Kouvola, Kangasalan Sanomat, Hufvudstadsbladet, Matti ja Liisa, Forssan lehti, Länsi-Savo, Nuotta - Nuorten seurakunnan sanoma, Pikajuna, Lapsemme, Sana, Kaleva, Pitäjäsanomat, Viiden Kunnan Sanomat, Laukaa-Konnevesi, Jyväskylän Maalaiskunta Uutiset, Jaana, Satakunnan kansa, Kotikaupunki, Kempeleläinen, Raahen seutu, RuovesiItä-Lappi, Ratsu ja Ratsastaja, Koiruuksia, Ykkössanomat, Itä-Häme, Hevosurheilu, Iltalohja, LL-Bladet, Iltalehti - Teevee, Lauttakylä ja Terveydenhoitouutiset.

                                              Kotelo 59.3:2
                                              Umasta kertovia lehtileikkeitä pääosin vuodelta 1980, osa päiväämättömiä. Aineistoa samoista lehdistä kuin kotelossa 59.3:1, lisäksi Kurikka-lehti, Kainuun Sanomat, Iisalmen Sanomat, Muuramelainen, Totto, Warkauden lehti, Koululainen, Eeva, Polttopiste, Me naiset, Me, Nykyposti, Lalli, Salon Seudun Sanomat, Nuorten Vihti, Sydän - Suomen sydäntautiliiton julkaisu, Valkeakosken sanomat, Viiskunta, Kauhava, Kotipitäjän Sanomat, Kotimaa, Soisalon Seutu, Kangasniemen kunnallislehti, Nastola-lehti, YV ja Suometar.

                                              Kotelo 59.3:3 (Kotelossa 52.6:6)
                                              Umasta kertovia lehtileikkeitä vuosilta 1981-1982. Aineistoa lehdistä Pikajuna-magazine, Warkauden lehti, Karkkilan Tienoo, Uusi Suomi, Etelä-Suomen Sanomat, Helsingin Sanomat, Tervareitti, Itä-Häme, Länsi-Savo, Pieksämäen Lehti, Forssan Lehti, Kokemäen Sanomat, Eteenpäin, Uutiskolmio, Aamulehti, Tuusulan Kellokas, Tuusulanjärven viikkouutiset, Ilta-Sanomat, Keskisuomalainen, Salon seudun sanomat, Etelä-Vantaa, Kotimaa, Maitosanomat, Lauttasaari-lehti, Kauppalehti, Vaasa, Nurmijärven Sanomat.
                                              Juttujen aiheina mm. Uman murkkuluennot, murkkuleiri, Uman kirjat ja Uman työ.

                                              Lehtileikeaineisto on digitoitu.

                                               Aineistolaji: Asiakirjat

                                               Unto Parikan lahjoitus

                                               Pvm: 1971 1998, Arkistonro: 59.1, Arkistonmuodostaja: Unto Parikka, Lahjoittaja: Unto Parikka

                                               Parikka lahjoitti suuren määrän kirjallisuutta Nuoperiin. Lahjoituksen mukana tuli myös pieni määrä esitteitä ja tiedotteita, jotka löytyvät nyt Turun kaupunginarkiston nuorisoperinteen arkistosta. Esimerkiksi "Minun kaupunkini, hämeenlinnalaisten nuorten poikkitaiteellinen produktio" vuodelta 1999 löytyy täältä, samoin mm. Teeviit-messujen esitteitä.

                                                Aineistolaji: Asiakirjat

                                                Väinö Sinervon lahjoitus

                                                Pvm: 1950 - 1991 ja 2003 , Arkistonro: 15.1:450 I, 51.1: 449 VI - 450 I, 52.1.450 I, 52.2. 450 I, 59.1: 450 I, 59.2: 450 I, 59.3:4 450 I, Arkistonmuodostaja: Väinö Sinervo, Lahjoittaja: Väinö Sinervo

                                                Lahjoituksessa on lehtileikkeitä (1979 - 1981), nuorisotyökurssien materiaalia ja esitelmiä ja puheita 1950-luvulta 1990-luvulle, Kotkan kaupungin nuorisolautakunnan toimintakertomuksia 1961 -1977, Kuusjärven, Tuupovaaran ja Polvijärven kuntien nuorisoasioita 1953 - 1964, raittiusaiheista materiaalia 1967 - 2000 sekä historiikki: Nuorisotyöntekijänä 1950-luvun alussa.

                                                Myös Väinö Sinervon omakustanteinen työelämäkerta: Minusta tulikin nuorisotyöntekijä vuodelta 2007 löytyy Nuoperin arkistosta ja se on digitoitu.