Tutkimus

Ann-Mari Lehti: Q-vuoren nuorisotalo. Nuorisotyöntekijät ja SPR:n ideologian toteutuminen Turussa.


Proseminaaritutkielma 15 s. Turun yliopisto, Kulttuurien tutkimuksen laitos, kansatiede, 2005.

TIIVISTELMÄ

Tutkielmani käsittelee Q-vuoren nuorisotaloa, joka on Turun ainoa järjestövetoinen nuorisotalo. Suomen Punainen Risti on vastuussa siellä järjestettävästä nuorisotoiminnasta. Työn tarkoituksena ei ole kuitenkaan tarkastella vain itse taloa vaan keskittyä ennen kaikkea siellä toteutettavaan nuorisotyöhön ja siihen kuinka Punaisen Ristin ideologia näkyy toiminnassa.

Lähestyn aihetta käyttämällä aineistona nuorisotyöntekijöiden haastatteluja. Näissä haastatteluissa tulee esiin, että Punaisen Ristin periaatteet ja ideologia näkyvät kaikessa toiminnassa. Haastatteluissa nousee esiin myös järjestötalon erilaiset ja samalla myös positiiviset puolet verrattuna kunnalliseen nuorisotaloon.
 


Takaisin