Mikä nuorisotyön eetoksessa kantaa läpi elämän?


Syyskuussa 2022 etsimme Nuoperin 20-vuotisjuhlaseminaarissa nuorisotyön unelmien eetosta. Silloin onnistuimme kahdeksan alustajan ja tekemiemme yhdeksän video- ja tarinatallenteen avulla esittelemään sata vuotta nuorisotyötä ja sitä, mikä nuorisotyön kantava voima ja eetos on ollut tiettyinä aikoina. Alustajilta ja yleisöltä saamamme palautteen perusteella eetoksen näkyväksi tekeminen on jatkuvasti tärkeää nuorisotyöntekijöille, jotta oman työn merkityksellisyys ja ammatti-identiteetti pysyvät vahvoina mielessä muutostenkin keskellä. Vuonna 2023 muutoksia nuorisotyöhön tuovat erityisesti uusi nuorisolaki ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus.

Eetos-teemalla jatkavassa monivuotisessa projektissa hyödynnämme vuoden 2013 nykydokumentointihankkeen aikana kertyneitä työpäiväkirjoja, Nuorisotyön senioreiden kokemuksia ja Nuoperin omien arkistojen tilastotietoja yhdistettynä Kuntaliiton uuden kunnallisen nuorisotyön dokumentointijärjestelmän nuoDO:n tilastotietoihin. Tavoitteena on tehdä nuorisotyön eetos -aiheesta ainakin digijulkaisu.


Takaisin