Ajankohtaista

Onnea Nuoperin Vappu!


Nuorisotutkimusseura kutsui 4.11.2021 kunniajäsenekseen Nuorisotiedon kirjaston pitkäaikaisen ja viimeiseksi jääneen informaatikon Vappu Turusen, joka on Nuoperin ohjausryhmän monivuotinen jäsen.

Kunniajäsenyyden perusteluissa sanottiin näin:

Turusen ystävälliset kasvot ovat tutut lukemattomille nuorisotutkijoille, joita hän on aina opastanut mitä moninaisimpiin tutkimusteemoihin liittyvissä kysymyksissä. Laajasti verkostoitunut Turunen on seurannut nuorisotutkimuksen virtauksia tarkasti läpi vuosien, minkä vuoksi hänellä on erittäin laaja-alainen tietämys tieteenalan kentällä käydystä keskustelusta. Syväluotaavaa asiantuntemustaan Turunen on auliisti jakanut kaikille tietoa etsiville. Urallaan jo pidemmälle ehtineiden tutkijoiden ohella Turunen on auttanut lukuisia nuorisoalan oppilaitoksissa opiskelevia opiskelijoita nuorisotutkimuksen kysymysten pariin. Nuorten elämää ja asioita aina tärkeinä pitänyt Turunen on työllään ja esimerkillään merkittävällä tavalla kannatellut nuorisotutkimuksen tutkimusta ja opetusta Suomessa.

 

Nuoperi onnittelee sydämellisesti Vappua!

 

Samaan aikaan Vapun kanssa kunniajäseneksi kutsuttiin myös Nuorisotutkimusseuran perustajajäsen tutkimusprofessori Tommi Hoikkala. Tunnustus elämäntyöstä myönnettiin postuumisti Tuula Gordonille.

https://www.nuorisotutkimusseura.fi/ajankohtaista/uutiset/2567-nuorisotutkimusseura-jakoi-elaemaentyoetunnustuksen-tuula-gordonille-ja-kutsui-kunniajaesenikseen-tommi-hoikkalan-ja-vappu-turusen


Takaisin