Projektit

100+20 tarinaa nuorisotyöstä


Pian olemme tehneet kaksi vuosikymmentä työtä tallentaen ja kertoen nuorisotyön monimuotoisuudesta ja nuorisotyöstä nousevasta eetoksesta. Tätä korostamme juhlavuotena 2022 yhdistämällä aiempien Suomi sata ja Nuoperi 15 vuotta -hankkeiden parhaat osat yhdeksi julkaisuksi. Julkaisuun lisätään tarinoita viimeisimmiltä vuosilta työnimellä 100 + 20 tarinaa, joita pyydetään Nuoperin toiminnassa mukana olleilta, mutta myös erityisesti niiltä, jotka taitavat työssään nuorisotyön eetoksen nostamisen historiasta ja tuomisen nykypäivään, osaksi työarkea. Tätä kautta löytynevät myös innovatiivisia menetelmiä sisäisessä koulutuksessa käyttävät työyhteisöt ja niiden jäsenet, joita esitellään tapauskohtaisesti (case study). Toiveissa on, että nämä työyhteisöt saavat myöhemmin oman huomionsa Nuoperin julkaisuissa.


Takaisin