Tutkimus

Nuorisoty├Ân MUSA JA ME


Nuoperin uusin projekti, Nuorisotyön MUSA JA ME, aloitettiin syksyllä 2018. Projektissa kartoitetaan nuorisotyön alla tapahtuvaa musiikkitoimintaa erityisesti niiden nuorisotyöntekijöiden kokemana, jotka sitä tällä hetkellä ohjaavat. Haluamme selvittää missä, miten ja miksi musanuorisotyötä tehdään. Mikä on musiikin merkitys nuorisotyössä ja miten ohjaajat ovat mukaan päätyneet. Oliko ensin musiikki vai työ?

Projektille luotiin suljettu Facebook-ryhmä, jonne musanuorisotyöntekijät kutsuttiin jakamaan ajatuksiaan ja kokemuksiaan toistensa kanssa. Tietoa projektista ja Nuorisotyön MUSA JA ME -ryhmästä levitettiin suurimpien kaupunkien Kanuuna-verkoston kautta. Parhaiten osallistujia tavoitettiin kuitenkin suorilla sähköpostikontakteilla kuntiin ja niiden musiikkinuorisotyöntekijöihin. Nyt Facebook-ryhmässä on mukana 41 jäsentä 27 paikkakunnalta eri puolilta Suomea. Ryhmän jäseniä on aktivoitu keskustelemaan mm. antamalle heille mietittäväksi ja kommentoitavaksi musiikkinuorisotyöhön liittyviä väittämiä.

Turun NUORI2019-tapahtuman yhteydessä järjestimme yhdessä Turku Rock Academyn kanssa Facebook-ryhmäläisille tapaamisen Auran Panimolla 27.3.2019. Kunkin esittelyt ja yhteiset vilkkaat keskustelut tallennettiin Nuoperille. Tapaaminen poiki myös Rock Academy -kaupunkien välisiä bändivaihtoja. Vastaavanlainen musanuorisotyöntekijöiden tapaaminen Tampereella NUORI2020-tapahtuman aikaan jäi kävä kyllä toteutumatta.

Tähän mennessä olemme ehtineet jututtaa tarkemmin muutamia ryhmäläisiä, ja haastattelujen tekeminen jatkuu vuonna 2020. Toivomme saavamme mukaan myös musiikkia harrastaneita/harrastavia nuoria. Kun materiaalia on kertynyt tarpeeksi, keskustelujen ja kerättyjen tietojen pohjalta kootaan julkaisu. 


 


Takaisin