Tutkimus

Nuoperi, ajat ja arkistot


Nuoperiin vuosien varrella lahjoitettu aineisto on tallennettuna neljään eri arkistoon, mikä takaa jokaiselle aineistotyypille asianmukaisen tallennuspaikan. Asiakirja-aineisto tallennetaan Nuorisoperinteen keskusarkistoon Turun kaupunginarkistoon, audiovisuaalinen aineisto Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen arkiston (HKT-arkisto) TYKL-kokoelmaan ja kirjallisuus Nuorisotiedon kirjastoon. Aiemmin valokuvat reprokuvattiin ja tallennettiin Turun museokeskuksen valokuva-arkistoon, minkä jälkeen alkuperäiset kuvat palautettiin omistajilleen. Nykyisin valokuvat digitoidaan ja tallennetaan yliopiston palvelimella olevalle Nuoperin verkkolevylle, joka automaattisesti varmennetaan päivittäin laitevikojen ja virheiden varalta. Luonnollisesti kaikesta digitoidusta aineistosta on myös varmuuskopiot.

Hajauttaminen hankaloittaa aineistojen esittelyä ja ja Nuoperin kokoelmiin tutustumista. Niinpä ”Nuoperi, ajat ja arkistot” -projektissa yhdistetään Nuoperin arkistojen erityyppiset aineistot toisiinsa niin, että jatkossa on hakutoimintojen avulla helpompi löytää kerralla tieto kaikista samaan aiheeseen liittyvistä materiaaleista. Samalla aineistoihin liitetään nuorisotyön vuosikymmenten tarinaa kertomalla lisätietoa aineistoihin liittyvistä seikoista ja selittämällä niihin liittyviä termejä.

Aineistojen läpikäyminen ja tietojen syöttäminen tätä varten luotuun tietokantaan aloitettiin digitoiduista AV-aineistoista ja haastatteluista syksyllä 2017, ja työ on jatkunut siitä lähtien. Kun jokaisesta aineistolajista oli ehditty tallentaa ainakin jonkin verran tietoja, tietokanta liitettiin syyskuussa 2019 osaksi avointa www.nuoperi.fi-sivustoa, jossa se löytyy linkin Arkistoaineistot kautta. Nyt tietokanta on yleisön käytössä. Koska kokoelmamme on jo varsin suuri ja karttuu yhä, projekti on monivuotinen ja käytännössä osa perustoimintaamme.


 


Takaisin