Nuoperi, ajat ja arkistot -tietokanta


Nuoperiin vuosien varrella lahjoitettu aineisto on tallennettuna eri arkistoihin niin, että jokaiselle aineistotyypille taataan asianmukainen tallennuspaikka. Asiakirja-aineisto tallennetaan Nuorisoperinteen keskusarkistoon Turun kaupunginarkistoon, audiovisuaalinen aineisto Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen arkiston (HKT-arkisto) TYKL-kokoelmaan. Valokuvat reprokuvattiin aiemmin ja tallennettiin Turun museokeskuksen valokuva-arkistoon, minkä jälkeen alkuperäiset kuvat palautettiin omistajilleen. Nykyisin valokuvat digitoidaan ja tallennetaan yliopiston palvelimella olevalle Nuoperin verkkolevylle, joka automaattisesti varmennetaan päivittäin laitevikojen varalta. Luonnollisesti kaikesta digitoidusta aineistosta on myös varmuuskopiot.

Hajauttaminen hankaloittaa aineistojen esittelyä ja Nuoperin kokoelmiin tutustumista. Niinpä Nuoperi, ajat ja arkistot -projektissa yhdistetään Nuoperin arkistojen erityyppiset aineistot toisiinsa niin, että hakutoimintojen avulla on helppo löytää kerralla tieto kaikista samaan aiheeseen liittyvistä materiaaleista.

Tätä varten luotu Arkistoaineistot-tietokanta hakumahdollisuuksineen on avoinna yleisölle osana sivustoamme. Koska kokoelmamme on jo varsin suuri ja karttuu yhä, projekti on monivuotinen ja käytännössä osa perustoimintaamme.


 


Takaisin