Ajankohtaista

Hae harjoittelijaksi Nuoperiin!


Vuonna 2015 tarjoamme taas kolmen kuukauden harjoittelupaikan yliopisto-opiskelijalle. Jos olet kiinnostunut nuorisotyöstä ja Nuoperissa työskentelystä ja olet saanut itsellesi harjoittelutuen, laita vapaamuotoinen hakemus tulemaan. Hakuaikaa on helmikuun 2015 loppuun asti.

Hakemukset kirjeitse osoitteseen: Nuoperi-keskus, Kaivokatu 12, 20014 Turun yliopisto.

Hakemukset sähköpostilla: terhi.lehtonen@utu.fi tai minna.heikkinen@utu.fi.

 

Nuoperi-keskus tallentaa nuorisotyötä, joten harjoittelijan oma kiinnostus nuorisotyöhön on tärkeää. Päätehtävänä on asiakirja-aineistojen digitointi Turun kaupunginarkistossa sijaitsevassa Nuorisoperinteen keskusarkistossa. Tehtäviin kuuluu mahdollisesti myös av-aineistojen digitointia. Harjoittelija osallistuu harjoitteluaikanaan muuhunkin Nuoperin toimintaan, kuten kokouksiin ja tapahtumiin, ja tarvittaessa avustaa meneillään olevissa projekteissa. Harjoittelija voi pitkälti vaikuttaa työtehtäviensä valintaan vaikkapa nuorisotyöaiheista opinnäytetyötään ajatellen (ks. Tutkimus). Esimerkiksi haastattelujen teko on mahdollista.

Harjoittelijalta odotetaan kiinnostusta nuorisotyöhön ja Nuoperin toimintaan, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja intoa oppimiseen. Perustietotekniikkataidot tarvitaan, mutta digitointiin opastetaan työn alkaessa. Harjoittelijalla tulee olla tiedekunnan harjoittelutuki.

Ajankohta ja kesto: 3 kk sopimuksen mukaan, mieluiten keväällä tai syksyllä 2015.

Harjoittelijoiden määrä:1

Työn luonne: Kokoaikatyö

Palkka: 1165 e/kk. Palkka on Kelan työssäoloehdon täyttävä vähimmäispalkka vuonna 2015.

Harjoittelijalla tulee olla humanistisen tiedekunnan myöntämä harjoittelutuki.

Viimeinen hakupäivä: 28.2.2015
 

 

 


Takaisin