Ajankohtaista

Aineettoman kulttuurin asiantuntijaryhmä


Minna Heikkinen on kutsuttu opetus- ja kulttuuriministeriön asettamaan aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmään. Ryhmän tehtävänä on tukea yleissopimuksen toimeenpanosta vastaavaa Museovirastoa avaamalla käsitettä ja määrittelemällä sen kriteerit. Asiantuntijaryhmän toimikausi on neljä vuotta (1.10.2014–30.9.2018). Ryhmässä on yksitoista jäsentä pääasiassa Suomen eri yliopistoista ja muistiorganisaatioista.

Unescon aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimus saatettiin Suomessa voimaan keväällä 2013. Sopimuksen tavoitteena on edistää aineettoman kulttuuriperinnön suojelua, taata eri yhteisöjen, ryhmien ja yksilöiden aineettoman kulttuuriperinnön kunnioittaminen, lisätä tietoisuutta aineettoman kulttuuriperinnön merkityksestä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla ja vahvistaa siten myös ihmisten keskinäistä yhteisymmärrystä sekä tarjota kansainvälistä yhteistyötä ja apua.

Jos sinulla on ideoita tai herätteleviä kysymyksiä asian tiimoilta, niin ota yhteyttä. Työ on vasta alkamassa!

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 26.9.2014


Takaisin