Tutkimus

Noora Jokinen: Uudet ajat, raittiit tavat. Nuorten raittius- ja alkoholitiedotuksen keinot ja välineet 1950-1970-luvuilla.


Pro gradu -tutkielma, 104 s., helmikuu 2012.

Turun yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Kansatiede.

 

Nooran pro gradu -tutkielma on arkistoitu Turun yliopiston Kulttuurien tutkimuksen arkistojen TYKL-kokoelmaan.

 

 


Takaisin