Sanastoa

Sukupuolen ilmaisu

Sukupuolen ilmaisulla tarkoitetaan sitä, miten yksilö ilmaisee sukupuoltaan.

Sukupuolen ilmaisu sisältää kaiken yksilön toiminnan ja käyttäytymisen, jolla hän ilmaisee itselleen ja muille olevansa nainen, mies tai jotain muuta. Me kaikki ilmaisemme sukupuoltamme tietoisesti tai tiedostamattamme. Sukupuolen ilmaisusta puhutaan syrjintäperusteena yleisesti transvestisuuden yhteydessä. (http://seta.fi/hlbtiq)

» Takaisin