Sanastoa

Voimaantuminen eli valtautuminen (empowerment)

Voimaantunut nuori, tai kuka tahansa henkilö, uskoo pystyvänsä vaikuttamaan asioihin, uskoo saavansa äänensä kuuluviin, ei ajelehdi kavereiden tai muiden ympärillään olevien ihmisten mukana vaan päättää itse, mihin suuntaan kulkee ja miten elämäänsä, itseään ja ympäristöään kehittää. Voimaantuminen on myös vaikutusvaltaa ja tietämystä siitä, miten asioihin voi vaikuttaa. (www.nuortenlaturi.fi, 15.1.2013.)

» Takaisin