Sanastoa

Monikulttuurinen

Monikulttuurinen tarkoittaa useaan kulttuuriin liittyvää tai usean kulttuurin piirteitä sisältävää kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Laajan määrittelyn mukaan monikultturisuuteen kuuluu etnisten ryhmien lisäksi mm. vammaiset ja sukupuolivähemmistöt. Kulttuuri tarkoittaa yhteisön henkisten ja aineellisten saavutusten kokonaisuutta: tässä merkityksessä käytetään myös sanaa sivistys. (www.vsy.fi, 21.1.2013.) ”Kasvatus on ihmisen sivistämistä, hänen muodostamistaan kulttuuriolennoksi”, todetaan Vapaan harrastustoiminnan käsikirjassa vuodelta 1946 (Kaljunen et al., 1946).

Monikulttuurisuus puhuttaa myös nuorisotyössä lisääntyneen maahanmuuton vuoksi. Monikulttuurisuuteen liittyy (valitettavasti) läheisesti myös syrjiminen, johon liittyen mm. Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:llä on ollut aiheeseen liittyviä kampanjoita, joiden yhtenä tavoitteena on hyväksyä monikulttuurisuus osaksi nuorisotyötä: ”Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia” (1995–1997 ja 2006–2007) ja ”Nuorisotoiminnasta syrjinnästä vapaa alue” (2009–). Pelastakaa lapset ry:llä on myös oma kampanjansa: NoRa – No racisim, eli ei rasisimille. Luonnollisesti näiden ns. keks-kampanjoiden tavoitteena oli ja on saada kaikki ihmiset samanarvoisiksi, ei vain esimerkiksi muunkieliset kantasuomalaisten kanssa.

» Takaisin