Sanastoa

Rinne, Ilmari

ilmari Rinne (1909-1993) oli pitkän linjan nuorisotöntekijä, joka kunnallisen uransa lisïäksi vaikutti muun muassa setlementtiliikkeessä, partiossa ja NMKY:ss�.

Ilmari Rinne kuului Turun partiopoikiin aina vuoteen 1931 saakka. Setlementtiliikkeen piiriin kuuluvassa Viipurin Toukolassa Rinne vaikutti vuosina 1932-1939. Viipurin jälkeen Rinne palasi Turkuun ja töskenteli nuorisonohjaajana Auralan setlementissä vuodet 1940-1946. Sota-aikana hän toimi myäs Nuorten Talkoiden vetäjänä Turussa. Opetusministeriön nuorisoasiain matka-asiamies hän oli noin vuoteen 1948 asti. Rinne oli mukana myös NMKY:n toiminnassa.

Kun Ilmari Rinne valittiin vuonna 1946 Hausjärvelle nuorisotyöntekijäksi, hän oli koko Suomen ensimmäinen kunnallinen, kokopäiväinen nuorisotyöntekijä. Rinne työskenteli Hausjärvellä vuoteen 1950 saakka ja sen jälkeen Kouvolassa vuosina 1951-1957. Hän toimi myös Kymen läänin nuorisosihteerinä. Ulvilassa Ilmari Rinne oli vakinaisena kunnan nuoriso-, urheilu- ja raittiussihteerinä vuosina 1963-1972. Eläkkeelle jäätyään ja Turkuun palattuaan hän perusti vuonna 1974 setlementin Aurala-killan.

Nuorisotyön ohella Ilmari Rinne oli kiinnostunut murre- ja perinnetyöstä. Hän toimi Turkuseuran murrejaostossa ja murrekerhossa, sekä oli mukana tekemässä Turun murteen sanakirjaa. Hän vaikutti elämänsä aikana myäs kotiseutuyhdistyksissä ja oli mukana perustamassa kotiseutumuseoita muun muassa Hausjärvellä ja Mynämäen Munnuisissa.

Ilmari Rinne keräsi lähes koko elämänsä ajan nuorisotyöhän liittyvää kirjallisuutta, valokuvia, esineistää ja muuta aineistoa, jonka hän lahjoitti Turun nuorisoasiainkeskukselle ja tätä kautta Nuoperille.

» Takaisin