Tutkimus

Musa ja me


Nuoperin uusin projekti, työnimeltään ”Musa ja me”, aloitettiin syksyllä 2018. Projektissa kartoitetaan nuorisotyön alla tapahtuvaa musiikkitoimintaa erityisesti niiden nuorisotyöntekijöiden kokemana, jotka sitä tällä hetkellä vetävät. Haluamme selvittää missä, miten ja miksi musanuorisotyötä tehdään. Mikä on musiikin merkitys nuorisotyössä ja miten ohjaajat ovat mukaan päätyneet. Oliko ensin musiikki vai työ? Myöhemmässä vaiheessa saadaan toivottavasti myös nuoria mukaan kertomaan musiikkiharrastuksestaan.

Ohjausryhmän jäsenten kautta saatiin ensimmäisiä potentiaalisten osallistujien yhteystietoja ja keskusteluissa heidän kanssaan vahvistui päätös koota tietoa sosiaalisen median kautta. Pohjaksi laajemmalle keskustelulle luotiin suljettu Facebook-ryhmä, Nuorisotyön MUSA JA ME,  jonne musanuorisotyöntekijät kutsuttiin jakamaan ajatuksiaan ja kokemuksiaan toistensa kanssa. Tietoa Musa ja me -projektista levitettiin suurimpien kaupunkien Kanuuna-verkoston kautta. Parhaiten osallistujia tavoitettiin kuitenkin suorilla sähköpostikontakteilla kuntiin ja niiden musiikkinuorisotyöntekijöihin. Vuoden 2018 lopulla ryhmässä oli mukana jo 30 nuorisotyöntekijää 21 paikkakunnalta eri puolilta Suomea.

Projektin edetessä tehdään tarvittaessa tarkempia haastatteluja ja samalla kartoitetaan myös musiikkinuorisotyön menneitä vaiheita ja merkitystä eri ajanjaksoina. Kun materiaalia on kertynyt tarpeeksi, keskustelujen pohjalta kootaan julkaisu, jonka suunnittelu ja taitto voidaan aloittaa syksyllä 2019.


 


Takaisin