Tutkimus

Musa ja me


Uusi projekti alkaa vuonna 2018 ja alustavasti siihen on saatu mukaan Kanuuna-verkosto levittämään asiasta tietoa kentälle.

Tarkoituksena on kartoittaa nuorisotyön alla tapahtuvaa musiikkitoimintaa erityisesti niiden nuorisotyöntekijöiden kokemana, jotka musiikkitoimintaa vetävät, mutta kartoitukseen halutaan myös nuoria mukaan. Keskustelupohjaksi tullee Facebook-sivusto, jonne on laitettu musiikilliseen nuorisotyöhön liittyviä keskusteluaiheita. Projektin edetessä voidaan tehdä tarkempia haastatteluja ja toiveena on, että aihe siirtyisi myös ajassa taaksepäin, jolloin musiikin merkityksestä nuorisotyön eri ajanjaksoina voi verrata.

Keskusteluista kootaan myöhemmin julkaisu. Projekti on monivuotinen.
 


Takaisin