Tutkimus

Nuoperi, ajat ja arkistot


Nuoperiin vuosien varrella lahjoitettu aineisto on tallennettuna neljään eri arkistoon, mikä takaa jokaiselle aineistotyypille asianmukaisen tallennuspaikan. Hajauttaminen kuitenkin vaikeuttaa kokoelmien esittelyä niistä kiinnostuneille ja samalla aineistojen käytettävyyttä.

”Nuoperi, ajat ja arkistot” -projektissa yhdistetään Nuoperin arkistojen erityyppiset aineistot (asiakirjat, valokuvat, muistitieto, AV-aineistot) toisiinsa niin, että jatkossa on helpompi löytää kerralla tieto kaikista samaan aiheeseen liittyvistä materiaaleista. Samalla aineistoihin liitetään nuorisotyön vuosikymmenten tarinaa kertomalla lisätietoa aineistoihin liittyvistä seikoista ja selittämällä niihin liittyviä termejä.

Koska kokoelmamme on jo varsin suuri, projekti on monivuotinen ja jatkossa osa perustoimintaamme. Aineistojen läpikäyminen ja tietojen syöttäminen tätä varten luotuun tietokantaan aloitettiin digitoiduista AV-aineistoista ja haastatteluista syksyllä 2017. Tietokanta liitetään myöhemmin osaksi www.nuoperi.fi -sivustoa, jolloin se on myös yleisön käytössä. Näin paitsi helpotetaan arkistoaineistoihin tutustumista ja niiden käytettävyyttä, myös tuodaan Nuoperia ja sen kokoelmia paremmin esille ja suuren yleisön tietoisuuteen.


 


Takaisin