Jo vuodesta 2002

Kymmenvuotisjuhliaan vuonna 2012 viettänyt Nuorisotyön tallentamiskeskus Nuoperi kerää ja tallentaa nuorisotyöhön liittyvää muistitietoa ja aineistoa.
  Arkistoidut aineistot ovat tutkimuksen ja opetuksen käytössä ja niitä hyödynnetään ahkerasti myös Nuoperin omissa julkaisuissa, näyttelyissä ja seminaareissa.

Valtakunnallisesti toimivan Nuoperin sijaintipaikkana on kansatieteen oppiaine Turun yliopistossa. Vuonna 2010 Nuoperi sai ison tunnustuksen, kun opetus- ja kulttuuriministeriö valitsi sen yhdeksi nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskukseksi. Nimityksen sai yhteensä 13 nuorisotyöalan toimijaa.